Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie PUP

Szukając sposób na sfinansowanie Waszego celu jakim jest firma, często pytacie jakie dotacje na otwarcie firmy są dostępne? Zwykle też idziesz prosto do PUP. Jeśli znajdziesz formę dofinansowania, to kolejnym pytaniem jest jak uzyskać dotację na założenie firmy z urzędu pracy? Ale jak wypełnić wniosek o dofinansowanie PUP.

OD CZEGO ZACZĄĆ pisanie wniosku o dofinansowanie PUP

Wniosek o dofinansowanie PUP to kluczowe dokumenty, od których zależy Twój sukces. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak wypełnić wniosek o dofinansowanie PUP najpierw musisz zapoznać się co w nim się znajduje. Składowe wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy to:

 • przede wszystkim opis firmy wraz ze wskazaniem PKD dla roku 2007,
 • także charakterystyka branży,
 • co więcej przygotowanie wnioskodawcy do przyszłej działalności o określonym profilu (wykształcenie, doświadczenie, wkład własny),
 • następnie reklama i marketing,
 • dodatkowo opis konkurencji,
 • wskazanie klientów,
 • nie zapomnij o analizie SWOT (czyli wskazanie silny i słabych stron Twoje firmy, szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie zewnętrzne),
 • na koniec wyliczenia przychodów.

W tym wpisie omówię jak uzupełnić wniosek o dofinansowanie PUP krok po kroku.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie PUP

Jak uzupełnić wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy? Zacznij od pokazania swojego tła merytorycznego. Ważne jest wskazanie odpowiednich kwalifikacji, które zdobyłeś podczas:

 • po pierwsze, edukacji szkolnej: m.in.: w technikum, czy szkole profilowanej,
 • co więcej, poprzez szkolenia specjalistyczne, także kursy produktowe.

Dla wskazanych wyżej opisz dokładnie wiedzę i umiejętności, które zdobyłeś. Czasami osoba opisująca swoją bazę wiedzy może również dołączyć w tym miejscu odpowiednie wykształcenie, np. stolarstwo. Część umiejętności i wiedzy jest wspólna, np.:

 • przede wszystkim zasady BHP,
 • co więcej, obsługa elektronarzędzi,
 • czytanie rysunków technicznych itp.

Dokładny opis tych elementów pomoże przekonać oceniających, że jesteś osobą spełniającą wymagania merytoryczne.

W biznesplanie firmy, na równi z wykształceniem, musisz wykazać swoje doświadczenie, czyli wskazać lata i zawody oraz obszar odpowiedzialności najlepiej zbieżny z profilem ​​biznesowym przyszłej działalności.

Wniosek o dofinansowanie PUP może również zawierać elementy związane z nieoficjalnym doświadczeniem, m.in. pomoc oferowana przyjaciołom i krewnym. Tutaj należy przygotować referencje dla tych osób oraz dokumentację w postaci zdjęć wykonanej pracy

jak wypełnić wniosek o dofinansowanie PUP: OMÓWIENIE BIZNESU I BRANŻY

Kolejną częścią naszego schematu wniosku o dofinansowanie PUP jest omówienie biznesu i branży. Poniżej przedstawiam Ci listę, która może być drogowskazem jak napisać wniosek o dofinansowanie PUP? Wniesie wartość dodaną do całego dokumentu. Ta część biznesplanu firmy powinna odnosić się co najmniej do następujących kwestii:

 • po pierwsze, jaki jest charakter branży, czy wartości rosną, czy maleją, w jakim kierunku podążają podmioty obecne na rynku,
 • następnie, co pokazują dane sektorowe oraz opracowania i raporty. W tej części biznesplanu możesz posłużyć się raportami GUS, a także firm konsultingowych takich jak PWC
 • dodatkowo, odpowiedz na pytania dotyczące tego, jak dane i trendy demograficzne, gospodarcze i kulturowe, decyzje rządowe i inne czynniki wpływają na Twoją firmę i jej otoczenie,
 • zestaw dane rynku na tle Twojego pomysłu na działalność lub inwestycję, porównaj ze sobą standardowe oferty rynkowe z Twoją usługa lub produktem,
 • także, dowiedz się, co i w jaki sposób Twoi konkurenci obecnie pracują nad dystrybucją usług, szukając ich niedociągnięć,
 • co więcej, opisz swoją wizję i misję firmy, a także wartość dodaną jaką wnosisz na rynek, staraj się znaleźć odpowiedz na pytanie: czy i w jaki sposób firma i  produkty odpowiedzą na bieżące i przyszłe zapotrzebowanie klientów?

Wiem, że powyższe pytania rozwojowe mogą zająć dużo czasu, ale pokażą Ci nie tylko kluczowe aspekty firmy przyszłości, ale także ważne aspekty branży. Pomoże to w prawidłowym prowadzeniu profilu działalności i jej produktów w celu poprawy konkurencyjności. To ważny punkt w odpowiedzi na pytanie jak wypełnić wniosek o dofinansowanie PUP.  Dotacja na rozpoczęcie działalności 2024 to też dokładna analiza otoczenia Waszej przyszłej działalności.

JAK NAPISAĆ wniosek o dofinansowanie PUP: ANALIZA RYNKU I KONKURENCJI

Jest to niejako rozwinięcie poprzedniej części wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych. Ta część wiąże się z uważną oceną konkurentów na rynku. Poszukaj słabych stron, które mogą wykorzystać przy pozyskiwaniu nowych klientów. Dodatkowo pokaże, gdzie te podmioty mają przewagę konkurencyjną, określając tym samym jakich innych nisz należy szukać, aby zaistnieć na rynku.

Wzbogacenie tego fragmentu biznesplanu firmy powinno:

 • po pierwsze, zdefiniuj głównego konkurenta, dokładnie określając jego nazwę, zakres działalności i wpływy, rynek i potencjał zarządzania,
 • dodatkowo opisz problemy, z którymi borykają się konkurenci i jak sobie z nimi radzą. możesz także wyszukiwać aktualne informacje o warunkach finansowych lub operacyjnych, oświadczenia osób zarządzających tymi podmiotami gospodarczymi,
 • możesz także oszacować udział w rynku konkurentów, np. porównując ich wartość sprzedaży z ogólną wartością branży,
 • dodatkowo, analizując bariery wejścia, możesz zbudować wpływ na nowych konkurentów, opóźniając ich wejście na rynek.

Wniosek O dofinansowanie PUP: PLAN SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Tutaj opis części biznesplanu musisz skierować ku następującym zagadnieniom:

 • po pierwsze szczegółowy opis produktu i usługi,
 • następnie wskaż klientowi wartość dodaną produktu/usługi, czy to jakość, czy cenę,
 • innowacje procesowe, produktowe i technologiczne,
 • dodatkowy opis metody bieżąca ceny,
 • co ważniejsze, analizuj cały proces dystrybucji i dotarcia do klientów,
 • określ, czy klient jest detaliczny czy hurtowy,
 • odpowiedz również na pytanie: „czy towary mojej firmy wymagają specjalnego przechowywania, pakowania lub wysyłki?”,
 • jak klienci zapłacą za nasz asortyment,
 • zidentyfikuj i opisz także strategie marketingowe, które pomagają zdobyć rynek (w tym: strona internetowa, e-mail, media społecznościowe). wyjaśnij, jaką część budżetu marketingowego przeznaczysz na te działania.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie PUP: analiza SWOT

Kluczową cechą jaką każdy biznesplan powinien się charakteryzować jest obiektywizm projektu względem twardych realiów. Z doświadczenia wiem, że raczej rzadko klienci dostrzegają mankamenty swojego pomysłu. Trudno jest przecież dopatrywać się wad we własnym dziecku. Jednak zachowanie obiektywizmu pomoże przygotować Ci się na trudności, nawet w znacznym stopniu ubiec niektóre zdarzenia. Do tego właśnie zadania idealnie sprawdza się analiza SWOT.

Wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych: ANALIZA SWOT

Nazwa narzędzia to rozwinięcie angielskich słów

 • po pierwsze,(S)-strengths (mocne strony),
 • następnie (W)weaknesses (słabe strony),
 • (O)-opportunities (szanse w otoczeniu),
 • na koniec (T)- threats (zagrożenia w otoczeniu).

Rozwinięcie wszystkich składowych znajdziesz w moim artykule analiza SWOT.

Wzór wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy

Wniosek o dofinansowanie PUP pokazuje też prognozy finansowe, które wynikają z poprzednio opracowanych części dokumentu. Jeśli będziesz starał się o finansowanie zewnętrzne to odbiorcy biznesplanu będą szczególnie analizowali ten fragment Twojego opracowania. Dofinansowanie PUP wymagają dokładnego opracowania tej części.

Plan finansowy ukazuje jak Twoja działalność będzie się rozwijała, jakie będzie miało to odzwierciedlenie w jej wynikach, czy zachowasz prawidłową rentowność itp.

Prognozy finansowe pokazują:

 • po pierwsze, majątek firmy i źródła finansowania (aktywa i pasywa),
 • rachunek zysków i strat (przychody, koszty, podatki),

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie PUP? Ogólną zasadą, której powinien przestrzegać Twój plan finansowany jest niedoszacowanie dochodów i przeszacowanie wydatków. Czemu? Lepiej nie doszacować zysków niż przeszacować, a koszty firmy przeszacować, a nie nie doszacować.

Gdy Twoja firma będzie generować zysk w wersji pesymistycznej, każdy chociaż nieco lepszy scenariusz przyczyni się do większej rentowności. Po prostu przygotuj się na najgorszy wynik, a zostanie niewiele wydarzeń, które Cię negatywnie zaskoczą.

JAK wypełnić wniosek o dofinansowanie PUP: RACHUNEK WYNIKÓW

Biznesplan PUP to też zestawienie Twoich przychodów i kosztów, obciążeń podatkowych, które finalnie przekładają się na wynik netto. Wskazujesz źródła generujące przychody, następnie koszty im odpowiadające. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) podzielny został na następujące aspekty:

 • operacyjny: czyli związany z główną formą działalności np. produkcją,
 • pozostałej działalności operacyjnej: pośrednio związany z działalnością główną np. dotacje, darowizny itp.,
 • na koniec finansowy, na który składają się wszelkie zyski i koszty związane z kredytami, pożyczkami, lokatami, obligacjami itp.

Z reguły Urzędu Pracy ograniczają się jedynie do części operacyjnej.

Biznes w zasięgu ręki: Jak zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy

Dofinansowanie z Urzędu Pracy to jedna z form pozyskiwania funduszy na start. Mogłoby się wydawać, że także najłatwiejsza do zdobycia…

Nic bardziej mylnego. Mówię to z perspektywy osoby, która pozyskuje dotacje PUP notorycznie!

Każdy urząd ma swój regulamin, wykluczenia przedmiotowe i podmiotowe, indywidualne formularze wniosków, a czasami stosuje niepisane zasady, które nie znajdują się w regulaminach.

A to tylko kilka pierwszych z brzegu trudności.

To właśnie one sprawiają, że jest to najbardziej niejednorodne z dofinansowań na start. Rozbudowane  i zawiłe regulaminy sprawiają, że ciężko uzyskać wprost odpowiedź na wiele istotnych kwestii.

By Wam pomóc, przygotowałem dla Was Ebook.

Rozwiewa wątpliwości i wskazuje odpowiedzi na mnóstwo pytań, które zadają osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności właśnie z wykorzystaniem tej dotacji.

Dzięki mojemu wieloletniemu doświadczeniu jako doradca pozyskujący setki dotacji rocznie, mogę Cię zapewnić, że w tym ebooku znajdziesz niezbędne informacje, które pozwolą Ci się dobrze przygotować na zdobycie dofinansowania z Urzędu Pracy.

Produkt dostępny jest w kilku pakietach, m.in. z:

 • punktowanymi załącznikami (takimi jak deklaracje współpracy), arkuszami do prognoz finansowych
 • konsultacją Twojego wniosku o dofinansowanie.

Cel jaki mi przyświecał przy pisaniu Biznes w zasięgu ręki – jak zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy, to przeprowadzenie Cię jak po sznurku do dofinansowania PUP i zminimalizowanie niepewności wynikających z braku pełnej znajomości.

Dowiedz się jakie kroki powinieneś postawić na drodze do 40 000 zł dofinansowania z Urzędu Pracy. Przekształć swój pomysł na firmę w maszynę do zarabiania pieniędzy. Zostaw konkurentów w tyle dzięki nowemu wyposażeniu, które dofinansowanie z PUP sfinansuje 👉 sprawdź mój ebook.

Jak zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy👉 Zdaj się na profesjonalistę

Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych niewątpliwie pomoże wyposażyć Twoją firmę we wszystkie niezbędne narzędzia pracy i promocji. Jednak sama procedura i papirologia zniechęca nie jedną osobą  przed złożeniem wniosku o dotacje z PUP na otwarcie działalności.

Nieskorzystanie z dofinansowania ponad 40 000 zł jest dużym błędem – nawet mimo trudności formalnych i merytorycznych.

Jeśli boisz się, czy uda Ci się zdobyć dofinansowanie a PUP otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania na otwarcie firmy?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com