Na co można wydać dotacje LGD

Jednym z priorytetów oddziaływania Unii Europejskiej jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich słabszy dostęp do kapitału zewnętrznego. Jedną z form pomocy obszarom wiejskich są LGD dotacje , które umożliwiają przeprowadzenie inwestycji takich jak założenie działalności gospodarczej. Przedstawię Ci dzisiaj, co to jest LGD (Lokalne Grupa Działania),  a także na co można wydać dotacje LGD.

co to jest LGD

Lokalna Grupa Działania (LGD) to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gminy wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Jedną z nich misji jest właśnie podnoszenie atrakcyjności obszarów wiejskich pod kątem przedsiębiorczości. Na ten cel otrzymują różnego rodzaju narzędzia między innymi fundusze z urzędów marszałkowskich, które są przeznaczone na przeprowadzanie naborów na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej.

Jak dostać dotacje LGD

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście należy spełnić pewne kryteria takie jak

 • przede wszystkim brak ubezpieczenia w KRUS (dla większości przypadków)
 • a także zameldowanie (w tym tymczasowe) na obszarach, które objęte są wspieraniem z Lokalnej Grupy Działania.

Natomiast pozostałe kryteria wyboru operacji są już indywidualnie ustalane przez LGD i wynikają bezpośrednio z Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W zależności od przeprowadzonej analizy w LSR mogą pojawić się różne kryteria, które będą punktowane przez Lokalną Grupę Działania.

Bardzo często dodatkowe punkty otrzymasz za przynależność do grupy defaworyzowanych – w tym osoby bezrobotne, także kobiety, osoby do 35 roku życia, czy osoby powyżej 50 lat.

Co więcej, często LGD punktuje także innowacyjność pomysłu. Przy tym kryterium należy podkreślić, że nie musi to być to całkowicie nowa usługa lub towar, ale także pewnego rodzaju innowacyjność w postaci dystrybucji, czy samym marketingu.

Co więcej dotacje LGD przyznawane są także na operacje ekologiczne. Co to znaczy? Otrzymasz dodatkowe punkty (przeważnie), jeżeli Twoja działalność wykorzystuje lub wprowadza ekologiczne rozwiązania mające za zadanie m.in. zmniejszeni ilości spalin do otoczenia. Wśród punktowych rozwiązań znajdziesz:

 • przede wszystkim panele fotowoltaiczne (panele PV),
 • dodatkowo niskoemisyjne pojazdy (samochody elektryczne 2023)
 • czy inne rozwiązania które będą wpływały na polepszenie warunków środowiskowych.

Lokalne kryteria wyboru pod LGD Dotacje mogą czasami premiować pewny typy działalności. Często możesz spotkać się z dodatkowymi punktami przy zakładaniu działalności w branżach turystycznych gastronomicznych, a także związanych z przetwarzaniem lokalnych produktów rolnych.

Ile można dostać dotacji z LGD

Zanim odpowiem na pytanie na co można wydać dotacje LGD, trzeba omówić istotną kwestię.

LGD dotacje  są w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności możesz przeznaczyć wiele kosztów kwalifikowalnych.

To o jaką dotację na założenie firmy możesz się ubiegać zależy od ogłoszenia danego LGD. Jeżeli nabór będzie rozpisany na 75 000 zł każda osoba zakwalifikowana otrzyma właśnie taką kwotę.

LGD dotacje wypłacane są w dwóch transzach:

 • pierwsza to 80 % wartości uzyskanego dofinansowania LGD,
 • druga to 20%.

Na co można wydać dotacje LGD

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania ma szerokie przeznaczenie.

To na co można wydać dotacje LGD:

 • przede wszystkim koszty robót budowlanych,
 • także zakup oprogramowania, licencji, czy patentów,
 • co więcej maszyny i pozostałe wyposażenie,
 • też samochody.

Dodatkowo VAT także jest kosztem kwalifikowalnym, o ile nie będziesz czynnym płatnikiem tego podatku.

Jak zdobyć LGD Dotacje 👉 zdaj się na profesjonalistę

Dofinansowanie z LGD niewątpliwie pomoże wyposażyć Twoją firmę we wszystkie niezbędne narzędzia pracy i promocji. Jednak sama procedura i papirologia zniechęca nie jedną osobą  przed złożeniem wniosku o dotacje LGD na otwarcie działalności.

Nieskorzystanie z dofinansowania 50 000 – 100 000 zł jest dużym błędem – nawet mimo trudności formalnych i merytorycznych.

Jeśli boisz się, czy uda Ci się zdobyć dofinansowanie LGD, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania na otwarcie firmy?  Skontaktuj się z nami.

Tylko w ubiegłym roku pozyskaliśmy ponad 4 500 000,00 zł funduszy na założenie i rozwój firm.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com