Jak napisać biznesplan cz. II

Kontynuując poprzednio rozpoczęty temat pt. „jak napisać biznesplan” przedstawię Tobie kolejne części tego dokumentu. Przygotowana skondensowana wiedza przyda się w przygotowywaniu prostych biznesplanów dla nowych firm jak również jako sprawdzenie szans i zagrożeń dla nowej działalności. Poprzedni wpis znajdziesz tutaj.

Jak napisać biznesplan: omówienie biznesu i branży

Kolejną częścią naszego schematu biznesplanu dla firmy jest omówienie biznesu i branży. Poniżej przedstawiam Ci listę, która może być drogowskazem jak napisać biznesplan. Wniesie ona wartość dodaną dla całego dokumentu. Ta część biznesplanu firmy powinna rozwijać przynajmniej poniżej zaprezentowane punkty:

 • po pierwsze, jaki jest charakter branży, czy wartości rosną, czy maleją, w jakim kierunku podążają podmioty obecne na rynku,
 • następnie, co pokazują dane sektorowe oraz opracowania i raporty. W tej części biznesplanu możesz posłużyć się raportami Głównego Urzędu Statystycznego, a także firm konsultingowych takich jak PWC,
 • dodatkowo, odpowiedz na pytanie jak na Twój biznes i jego otoczenie działają dane oraz trendy demograficzne, wpływy ekonomiczne, kulturowe, decyzje rządu itp.,
 • zestaw dane rynku na tle Twojego pomysłu na działalność lub inwestycję, porównaj ze sobą standardowe oferty rynkowe z Twoją usługa lub produktem,
 • także, szukaj obecnie funkcjonujących metod i sposobów dystrybucji usługi przez konkurencję, szukaj ich mankamentów,
 • co więcej, opisz swoją wizję i misję firmy, a także wartość dodaną jaką wnosisz na rynek, staraj się znaleźć odpowiedz na pytanie: czy i w jaki sposób firma i  produkty odpowiedzą na bieżące i przyszłe zapotrzebowanie klientów?

Zdaję sobie sprawę, że opracowanie ww. kwestii może zając sporo czasu, jednak przedstawi Ci kluczowe aspekty nie tylko Twojej przyszłej firmy, ale także branży. Pomoże odpowiednio nakierować profil działalności i jej produkty w kierunku większej konkurencyjności.

Profesjonalny biznesplan: analiza rynku i konkurencji

Jest to niejako rozwinięcie poprzedniej części biznesplanu dla firmy. To zagadnienie dotyczy wnikliwej oceny konkurentów rynkowych. Wyszukanie ich mankamentów, które będziesz mógł wykorzystać przy zabieganiu o nowych klientów. Dodatkowo wskaże na jakich polach podmioty te maja przewagę konkurencyjną, tym samym określając jakich innych niszy powinieneś szukać by zaistnieć na rynku.

Wzbogacenie tego fragmentu biznesplanu firmy powinno:

 • przede wszystkim, definiować głównych konkurentów poprzez dokładne wskazanie ich nazw, obszaru działania i dotarcia, potencjału rynkowego oraz zarządczego,
 • dodatkowo, opisywać problemy z jakimi mierzą się konkurenci, jak sobie z tym radzą. Możesz szukać także bieżących informacji na temat sytuacji finansowej, czy operacyjnej, wypowiedzi osób zarządzających tymi podmiotami gospodarczymi,
 • także możesz oszacować udziały rynkowe konkurentów np. poprzez zestawienie wartości ich sprzedaży z ogólną wartością branży,
 • dodatkowo przeanalizuj bariery wejścia na rynek, które pozwolą na zbudowanie lewarów nad nowymi konkurentami poprzez opóźnienie momentu ich wejścia na rynek.

Biznesplan: plan sprzedaży i marketingu

Tutaj opis części biznesplanu musisz skierować ku następującym zagadnieniom:

 • po pierwsze, dokładny opis produktów i usług,
 • następnie wskaż wartość dodaną produktów/usługi dla klientów, czy jest to jakość, a może cena,
 • innowacyjność procesowa, produktowa, technologiczna,
 • dodatkowo opisz sposób wyceny Twojego asortymentu, przedstaw wyliczenia marży, rentowności,
 • co więcej, dokonaj analizy całego procesu dystrybucji i dotarcia do klientów,
 • określ klienta, czy jest detaliczna, a może hurtowa sprzedaż,
 • także odpowiedz na pytanie: „czy towary mojej firmy wymagają specjalnego przechowywania, pakowania, a może transportu?”,
 • w jaki sposób klienci będą mogli płacić za asortyment mojej firmy,
 • dodatkowo wskaż i opisz strategię marketingową, która pomoże zdobywać rynek m.in.: strona www, mailing, social media). Wskaż jaki budżet marketingowy przeznaczać będziesz na te działania.

Jak napisać biznesplan: plan własności i zarządzania

Tutaj wskazujesz formę prawną Twojej firmy, ewentualnych udziałowców (np. w przypadku sp. z o.o.). Powinieneś także zidentyfikować kwalifikacje i doświadczenie dotyczące kardy zarządzającej, a także politykę zatrudniania pracowników.

Prawidłowe opracowanie tej części biznesplanu dla firmy wskazuje:

 • przede wszystkim: strukturę organizacyjną, zalety i wady danej formy prawnej prowadzenia firmy,
 • dodatkowo, zasady rekrutacji, cechy i kompetencje pracowników,
 • zadania operacyjne, które powinny zostać w firmie, a te które możesz delegować na zewnątrz (m.in. księgowość, IT),
 • co więcej, ilość pracowników dla określonej wielkości firmy i jej produkcji/sprzedaży,
 • zakres niezbędnych szkoleń, certyfikacji podnoszących kwalifikacje pracowników.

Na chwilę obecną zatrzymam się z opisem kolejnych części biznesplanu firmy. Mam nadzieję, że przedstawione do tej pory materiały powoli dają Ci odpowiedz jak napisać biznesplan.

Biznesplany dla firm: PROŚBA

Jeżeli ten wpis był dla Ciebie wartościowy albo znasz kogoś, kto powinien go przeczytać, to będę wdzięczny, jeśli podzielisz się z nim tym materiałem. Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści fan page lub mojego bloga.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I zlec napisanie biznesplanu biz planner

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo przygotować biznesplan firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

zapraszamy do zapoznania się z poprzednim materiałem

Jak napisać biznesplan odcinek 1

a także kolejnym

Jak napisać biznesplan odcinek 3

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom i firmom napisać biznesplan.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com