DOFINANSOWANIE DLA BIERNYCH ZAWODOWO 2022

Kim jest osoba bierna zawodowo? Czy jest to równoznaczne z osobą bezrobotną? Przedstawię dziś różnicę między tymi pojęciami, a także wskaże dofinansowanie dla osób biernych zawodowo 2022. Dowiecie się na jakie dotacje na założenie działalności mogą liczyć bierni zawodowo.

BIERNI ZAWODOWO A OSOBY BEZROBOTNE

Kim jest osoba bierna zawodowo? Wg. definicji osoba taka nie tworzy w danej chwili zasobów siły roboczej. Mamy tutaj zbieg dwóch charakterystycznych cech. Po pierwsze osoby takie nie pracują, oraz dodatkowo nie są bezrobotne. Definicja w pierwszym kontakcie oka nie wyjaśnia zbyt wiele, a nawet wprowadza kolejne wątpliwości. Myślę, że przedstawione przeze mnie przykłady dobrze zobrazują Tobie jakich osób dotyczy ten status.

Dla tego przedstawię przykłady takich osób. Są to m.in.:

 • przede wszystkim, studenci studiów stacjonarnych – dlaczego stacjonarni? Nie mają możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy.
 • dodatkowo, studenci niestacjonarni tylko jeżeli nie są zarejestrowani w PUP,
 • także osoby będące na urlopie wychowawczym tylko w przypadku braku rejestracji w Urzędzie Pracy. Nie zaliczają się do tej grupy osoby będące na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,
 • co więcej emeryci.

Główna różnica polega na możliwości lub faktycznej rejestracji w urzędzie pracy.

DOTACJE DLA BIERNYCH ZAWODOWO 2022

Osoby bierne zawodowo mogą się ubiegać o dwa rodzaje funduszy na start:

DOTACJE UNIJNE NA START

Dofinansowanie UE na założenie działalności możemy podzielić ze względu na wiek:

 • pierwsze, dla osób 30 + (program RPO),
 • a także dla osób do 30 roku życia (POWER).

Dotacje unijne na firmę z ww. programów odbywają się na terenie całego kraju. Wskazane pieniądze na start wyróżnia kilka dodatkowych cech.

Pieniądze na rozpoczęcie działalności zawierają 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na założenie firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, często jednak oscyluje w okolicy 23 050 zł),
 • dodatkowo szkolenia i konsultacje z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia firmy, podatków.
 • także, wsparcia pomostowego, jest to dofinansowanie na pokrycie kosztów bieżących (kwota przeważnie oscyluje od ok 1000 do 2500 zł).

W całym procesie rekrutacji przyznawane są punkty. Oprócz racjonalności pomysłu ekstra punkty otrzymasz za:

 • przede wszystkim niskie kwalifikacje,
 • dalej okres bez pracy,
 • co więcej, stopień niepełnosprawności
 • także wiek.

OBSZARY WIEJSKIE: DOFINANSOWANIE LGD 2022

Fundusze UE są w przedziale 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie skierowane jest na finansowanie m.in. na środków trwałych, oprogramowania, czy też prac remontowo-budowlanych.

W odróżnieniu od dofinansowania z Urzędu Pracy, czy też programów dotacje Unijne nie jest wymagany status osoby bezrobotnej.

Jednak wyższa kwota funduszy UE na założenie firmy łączy się z bardziej skomplikowaną dokumentacją.

Wniosek o dofinansowanie oraz biznesplan firm są identyczne w CAŁYM KRAJU. Wniosek pod dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania przygotujesz na drukach opracowanych przez ARiMR.  Biznesplan firm musi bardzo szczegółowo opisywać działalność, jej wpływ na otocznie, innowacyjność. Dodatkowo należy zadbać o spójność obliczeń i części opisowej, właściwe NPV inwestycji. Dla osób z małym doświadczeniem może to stanowić to spory problem. Więcej na temat tej dotacji znajdziesz w tym wpisie.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE LGD

Pierwszym krokiem oceny jest Lokalna Grupa Działania. Ogłoszenie naboru odbywa się mniej więcej 2 tygodnie przed startem naboru, który z reguły także trwa 14 dni.

Wnioski o dotacja na start firmy podlegają weryfikacji dwu etapowo:

 • pierwszy to Lokalna Grupa Działania,
 • ostatni to Urząd Marszałkowski.

Kiedy wniosek o dofinansowanie na start firmy zostanie zaakceptowany LGD prześle go do ostatniego organu sprawdzającego. Jest to Urząd Marszałkowski. Pamiętaj, że na etapie weryfikacji dokumentacji możesz zostać wezwany do złożenia wyjaśnień lub zmian. Będziesz miał na to ściśle określny termin wyrażony w dniach.

DOFINANSOWANIE DLA BIERNYCH ZAWODOWO 2022

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com