Jak przygotować biznesplan firmy

Biznesplan dla firmy jest dokumentem o znaczeniu planistycznym i strategicznym. To także nieocenione narzędzie dla rozwoju firmy bez względu na jej staż. Przedstawiam materiały, z których dowiesz się jak przygotować biznesplan firmy. Poznaj jego istotę i elementy składowe. Materiały pomogą Tobie w jego przygotowaniu.

Jak przygotować biznesplan: gotowy, do startu, start

Biznesplan firmy przedstawia kierunek rozwoju biznesu przez udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania, m.in.:

 • przede wszystkim, jaki posiadasz pomysł na inwestycję,
 • dalej, jak możesz pogrupować produktu/usługi, które trafią do klienta,
 • co je odróżnia od konkurencji,
 • co więcej, jak będziesz świadczył usługi,
 • jakich kanałów dystrybucji użyjesz,
 • dodatkowo, jak zaistnieć na konkurencyjnym rynku poprzez kreowanie wizerunku,
 • a także, jakie finansowanie jest odpowiednie do inwestycji.

Pytań jest więcej, wskazałem główne punkty. Potraktuj to jako wstęp do przygotowania planu biznesowego, a nie pracy akademickiej na ten temat.

Sumienne przygotowanie biznesplanu pozwoli znaleźć remedium na takie aspekty jak:

 • przede wszystkim, celu i kierunek rozwoju, czy inicjatywy,
 • dalej, potrzebny okres realizacji oraz harmonogram czasowy działań,
 • następnie, metody wdrożenia procesu, czy sieci dystrybucji itp..

Biznesplan pod kredyt: czy kogoś jeszcze?

Plan biznesowy jest w mojej ocenie głównie dokumentem planistycznym. Ma na celu poukładać wizje poprzez m.in. wskazanie trudności i wyzwań do pokonania. Biznesplan będzie pomocy przy tworzeniu spójnej wizji Twojej firmy. Pamiętaj, że sukces zależy głównie od twojej motywacji i siły sprawczej przy jego realizacji.

Profesjonalne biznesplany są nie tylko dokumentem chowanym do szuflady doradcy bankowego. Stanowi także dokument, który przedstawisz m.in.:

 • przede wszystkim, inwestorom zarówno pojedynczym osobom (przeważnie z doświadczeniem biznesowym), dodatkowo instytucjom profesjonalnie zajmującym się inwestowaniem (fundusze),
 • dodatkowo, instytucji oceniających wnioski o dotacje.

Biznesplan firmy: co dalej

Pomysł na firmę lub jej rozwój należy zawsze przetestować. Zebrana wiedza, doświadczenia i analiza posłużą Ci jako główne kierunkowskazy przy opracowywaniu tego dokumentu. W zależności od typu odbiorcy skład biznesplanu będzie delikatnie różnić się. Natomiast główny zarys dokumentu pozostaje bez zmian.  Przedstawiony model biznesplanu ma wiele zalet, które opiszę w późniejszej części wpisu.

Biznesowy plan: spis treści

Dobry biznesplan wcale nie musi mieć rozmiarów niczym „Nad Niemnem”. Do opisania pomysłu na potrzeby wewnętrzne wystarczy 15-20 rzetelnie opracowanych stron A4. Nie narzucam Ci stałego spisu treści biznesplanu. Są jednak główne składowe elementy. Szablon stanowi swoistą pomoc przy opracowywaniu biznesplanu:

 • przede wszystkim, streszczenie biznesplanu,
 • dalej, opis biznesu, branży,
 • dodatkowo, weryfikacja rynkowa i konkurencji,
 • marketing i dystrybucja sprzedaży,
 • co więcej, model zarządzania,
 • analiza SWOT,
 • na koniec, prognozy finansowe.

Jak przygotować biznesplan: streszczenie

Streszczenie biznesplanu, powinieneś zostawić ten element na sam koniec. Po przygotowaniu pozostałych składowych doskonale będziesz wiedział co przedstawia biznesplan Często nasza wizja na działalność, czy inwestycję ulega zmianie w trakcie procesu.

Zawsze możesz wybrać wariant suchego resume, jednak nie oddaje to esencji pomysły i inwestycji.

Opisywany element to zwięzłe opracowanie dokumenty. Jego zadanie to zainteresowanie odbiorcy. Ogranicz się do strony lub półtorej.

Umieść takie elementy jakm.in.:

 • przede wszystkim, zwięzły opis misji i wizji,
 • dalej, napomknij o produktach i/lub usługach,
 • co więcej, bazę klientów, rynku, trendów,
 • na koniec, wytyczne finansowe.

Jak przygotować biznesplan: opis biznesu i branży

Przy opracowaniu tego elementu uwzględnij:

 • przede wszystkim, charakter branży, w jakim kierunku podążają podmioty obecne na rynku,
 • dalej, co przedstawiają dane sektorowe oraz opracowania i raporty. Dotrzyj do nich,
 • dodatkowo, jak na Twój biznes i jego otoczenie działają trendy demograficzne, wpływy ekonomiczne, kulturowe, itp.,
 • następnie, zestaw dane branżowe ze swoim pomysłem na działalność lub inwestycję,
 • porównaj standardowe oferty rynkowe z Twoją firmą,
 • co więcej, wskaż swoją wizję i misję firmy, wartość dodaną. Postaraj się odpowiedzieć na pytanie: czy i w jaki sposób wartości firmy i Twoich produktów spełniają potrzeby klientów?

Krok ten pomoże odpowiednio nakierować profil działalności i jej produkty w kierunku większej konkurencyjności.

Biznesplan dla firm: weryfikacja rynkowa i konkurencji

To rozwinięcie poprzedniej części planu biznesowego. Chodzi tutaj o wnikliwą ocenę konkurentów rynkowych. Szukaj ich słabych stron, które będziesz mógł wykorzystać w walce o klientów. Wynik tej analizy wskaże na jakich polach możesz zdobyć przewagę konkurencyjną.

Podaj w tym punkcie:

 • przede wszystkim, głównych konkurentów,
 • dodatkowo, problemy z jakimi mierzą się firmy w branży,
 • także oszacuj udziały w rynku tych firm np. poprzez zestawienie wartości ich sprzedaży z ogólną wartością branży,
 • dodatkowo wskaż i omów bariery wejścia na rynek, które pozwolą na lewarowanie nad konkurentami poprzez opóźnienie ich pojawienia się.

Biznesplan: marketing i dystrybucja

Ta część porusza następujące kwestie:

 • przede wszystkim, opis Twoich produktów i/lub usług,
 • dalej wartość dodaną, którą oferujesz klientom,
 • innowacyjność Twoich rozwiązań,
 • sposób wyceny Twojego asortymentu,
 • co więcej, analizę dystrybucji i dotarcia do klientów końcowego,
 • także określenie klienta, czy jest detaliczny, a może hurtowy,
 • znajdź odpowiedz na pytanie: „czy towary mojej firmy wymagają specjalnego przechowywania, pakowania, a może transportu?”,
 • dodatkowo opisz strategię marketingową, która zbuduje udział w rynkum.in.: strona online, mailing, social media).

Jak przygotować biznesplan: model zarządzania

Tutaj przedstaw formę prawną firmy, wskaż ewentualnych udziałowców (np. w przypadku sp. z o.o.). Zidentyfikuj kwalifikacje oraz doświadczenie kadry zarządzającej, a także politykę personalną dotyczącą pracowników.

Poprzez opracowanie tej części planu biznesowego wskażesz:

 • przede wszystkim: optymalną strukturę organizacyjną,
 • dalej, zasady personalne, które pozwolą na automatyzm procesów rekrutacyjnych i awansów w firmie,
 • podział zadań operacyjnych, znajdź zadania, które możesz delegować na zewnątrz (m.in. księgowość, IT).

Analiza SWOT

Dowiesz się o niej wszystko tutaj

Profesjonalny biznesplan firmy: prognozy finansowe

Nie możesz zapomnieć o przedstawieniu rentowności swojego przedsięwzięcia. Jeśli starasz się o finansowanie zewnętrzne, odbiorcy biznesplanu będą przywiązywać szczególną uwagę do tego materiału. Ocenią go pod kątem realności i spójności z poprzednimi częściami.

Prognozy finansowe przedstawiają:

 • po pierwsze, jak Twoja działalność będzie się rozwijała,
 • dalej jakie będzie miało to odzwierciedlenie w jej wynikach,
 • na koniec czy zachowasz bezpieczny poziom rentowności itp.

W tym punkcie przedstawiasz:

 • przede wszystkim, aktywa i pasywa firmy,
 • co więcej zestawienie przychodów, kosztów, podatków,
 • opcjonalnie, rachunek przepływów pieniężnych (źródła generowania i strat gotówki w Twojej firmy).

Przy projekcjach finansowych powinna przyświecać Ci utarty frazes księgowych „lepszy jest zysk niedoszacowany niż przeszacowany, a koszty firmy przeszacowane aniżeli niedoszacowane”.

Czemu?

Jeżeli będziesz generować zysk w wersji pesymistycznej, każdy lepszy scenariusz przyczyni się do większej rentowności. Przygotuj się na najgorszy scenariusz, a zostanie niewiele wydarzeń, które Cię zaskoczą.

Jak przygotować biznesplan: majątek firmy

Przedstawię Ci skondensowaną wiedzę, którą zdobywa na studiach lub kursach.  Więc wybacz za pewne uproszczenia.

Co składa się na majątek?

Aktywa to zarówno :

 • wykorzystywane zasoby przez firmę poniżej 12 miesięcy (majątek obrotowy, czyli aktywa obrotowe),
 • a także ten wykorzystywany powyżej 12 miesięcy (majątek trwały, czyli aktywa trwałe).

Przykłady majątku trwałego to m.in.:

 • przede wszystkim budynki, grunty,
 • dalej wyposażenie techniczne i środki transportu,
 • dodatkowo, oprogramowanie.

Majątek obrotowy to m.in.:

 • zapasy (to czym handlujesz lub wykorzystujesz do produkcji,
 • dalej, należności (czyli faktury za sprzedane usługi/towary, za które nie otrzymałeś jeszcze zapłaty),
 • także środki finansowe (gotówka na rachunku bankowym, czy kasie fiskalnej).

Profesjonalny biznesplan: pasywa

To nic innego jak pasywa:

 • kapitał własny,
 • zobowiązania długoterminowe,
 • zobowiązania krótkoterminowe.

Kapitał własny to w skrócie jak środki, które pierwotnie inwestujesz oraz zysk z okresu obecnego.

Zobowiązania to obowiązek zapłaty za m.in.:

 • przede wszystkim kredyty,
 • dalej wynagrodzenia pracowników (nieopłacone),
 • rozrachunki z dostawcami itp.

Podział na krótkoterminowe i długoterminowe zobowiązania zależy od okresu w jakim mają zostać rozliczone.

Pamiętaj: aktywa wynoszą zawsze tyle samo co pasywa

Jak przygotować biznesplan: rachunek wyników

Jest to zestawienie przychodów i kosztów Twojej firmy. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) podzielny został na następujące aspekty:

 • operacyjny: główna działalność firmy,
 • pozostała działalność operacyjna: pośredni związek z działalnością główną np. dotacje, darowizny itp.,
 • na sam koniec finansowa, to wszelkie zyski i koszty związane z kredytami, pożyczkami, lokatami, czy obligacjami itp.

Ze względu na opcjonalność rachunku przepływów pieniężnych nie będę ich opisywał.

Mam nadzieję, że opracowany schemat wraz z wytycznymi pomoże Tobie samodzielnie przygotować profesjonalny biznesplan. Przelanie swoich pomysłów i myśli na papier nie zagwarantuje Tobie sukcesu, ale da wiele odpowiedzi na nurtujące pytania. Dodatkowo pomoże zidentyfikować pierwsze problemy natury operacyjnej, czy logicznej. Zebrana wiedza odpowiada na pytanie jak przygotować biznesplan.

Biznesplany dla firm: PROŚBA

Jeżeli ten wpis był dla Ciebie wartościowy albo znasz kogoś, kto powinien go przeczytać, to będę wdzięczny, jeśli podzielisz się z nim tym materiałem. Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści fan page lub mojego bloga.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I zlec napisanie biznesplanu biz planner

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo przygotować biznesplan firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom i firmom przygotować biznesplan.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt