Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020

Co roku wielu z Was zastanawia się jakie ma możliwości na zrealizowanie swojego celu jakim jest założenie firmy. Pomysły biznesowe wymagają niejednokrotnie większych nakładów inwestycyjnych. Przyszli beneficjenci  nie wiedzą gdzie mogą starać się o środki. Właśnie dlatego opracowałem ten wpis, który jakie są możliwości na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020.

Kto może ubiegać się o dotację: podstawowe pojęcie

Zaczynamy od wieku. Wiele programów wprowadza rozróżnienie na wiek przyszłego beneficjenta. Część regulaminów dzieli wnioskodawców na grupy:

  • po pierwsze, osoby młode, czyli te poniżej 30 roku życia,
  • następnie, pozostałe, wszystkie powyżej ww. wieku.

Nabory dla osób młodych przeważanie zawarte są w ramach programu POWER, natomiast dla pozostałych – RPO.

Dotacje do wzięcia w 2020?

Tutaj katalog możliwości, o które możesz się ubiegać jest naprawdę szeroki. Jednak nie wszyscy wiedzą gdzie i jak szukać informacji o naborach o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020. Pomogę Ci, zobacz jakie masz możliwości:

Dofinansowania dla firm z różnych źródeł: różnice

Całkowity opis dotacji znajdziesz ww. linkach. Przejdźmy zatem do ogólnego zestawienia Twoich możliwości.

Dotacja dla bezrobotnych: dowiedz się jak otrzymać dofinansowanie

Jest to najszerszy katalog pod kątem możliwych beneficjentów. Praktycznie każda z wcześniej wymienionych dotacji przeznaczona jest dla osoby bezrobotnej. Z pewnymi różnicami. Tak jak dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy, a także fundusze unijne (RPO, POWER) wymagają oficjalnego statusu osoby bezrobotnej, tak dotacja LGD już nie. Możesz się o nią ubiegać nawet gdy pracujesz, jednak często regulamin przewiduje dodatkowe punkty za taki status.

Dotacja dla rolnika: premia na pozarolniczą działalność

Tutaj status osoby bezrobotnej jest umowny, ponieważ takie osoby nie utrzymują się z pracy na umowy zlecenie, czy o prace. Są rolnikami lub domownikami w gospodarstwie. Często pozostają bez realnego źródła dochodu.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2020: kwoty dotacji

Jednorazowe środki na podjęcie działalności z Urzędu Pracy jest w widełkach od 4-krotności do 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w sektorze. Obecnie można starać się o nią od 16 000 do ok. 29 000 zł.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich UE wynosić może nie więcej niż 6-krotność takiego wynagrodzenia,  przeważnie jest to przedział 23 000– 27 000 zł. Elementem wyróżniającym dotacje unijne na założenie firmy jest element w postaci wsparcia pomostowego. Jest to comiesięczna zapomoga na bieżące koszty firmy, która mieści się w widełkach od 1 000 do 2 100 zł miesięcznie. Możesz ją otrzymywać od 6 do 12 miesięcy działalności. Reasumując: kwota dotacji unijnej na firmę może przekroczyć nawet 50 000 zł.

Lokalne Grupy Działania przyznają dotacje na start firmy od 50 000 do 100 000 zł. To dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020 otrzymasz w 2 transzach. Pierwsza to 80{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} wartości funduszy, a po zrealizowaniu zapisów biznesplanu pozostałe 20{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} kwoty dotacji.

Premia na pozarolniczą działalność gospodarczą to największe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2020. Beneficjent może otrzymać od 150 000 do 250 000 zł dotacji w zależności od zakładanego zatrudnienia.

Twój pomysł na biznes: kiedy otrzymasz dofinansowanie?

Występują tutaj spore różnice.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy otrzymasz do 30 dni od zakończenia naboru. W przypadku naborów ciągłych okres ten jest liczony od daty złożenia biznesplanu. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej rozstrzygają się między 2 a 3 miesiącami.

Dofinansowanie na założenie firmy z Lokalnej Grupy Działania, a także Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności możesz otrzymać w przeciągu od 6 do 8 miesięcy. Im wyższe dotacje na start firmy, tym dłuższe procedury ewaluacyjne i kontrolne.

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2020: koszty kwalifikowalne

Dotacje na otwarcie firmy mają szeroki katalog przeznaczenia. Koszty kwalifikowane to m.in..:

  • pierwsze, środki trwałe takie jak:  samochody, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, czy elektronarzędzia,
  • następnie, aktywa obrotowe, czyli towar i materiały (występują ograniczenia: sprawdź w linkach dotyczących dotacji),
  • następnie, reklama, dla przykładu: strona online, ulotki (także są limity lub wyłączenia).

To na co dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być wydane zależy od regulaminu.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane opisałem na blogu w serii wpisów poświęconej dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dotacje dla nowych firm: uwaga

Musisz zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie fundusze pozwalają sfinansować przedmioty używane. Dofinansowanie na założenie działalności PUP oraz dotacje UE pozwolą Ci kupić aktywa używane. Z reguły nakładają pewne limity, jednak przeważnie wyrażają na to zgodę.

Kosztami kwalifikowanymi:

  • Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności
  • oraz Lokalnych Grup Działania

są tylko nowe przedmioty. Jest to minus, jednak otrzymasz większą kwotę dofinansowania.

Jeżeli ten wpis był dla Ciebie wartościowy albo znasz kogoś, kto powinien go przeczytać, to będę wdzięczny, jeśli podzielisz się z nim tym materiałem. Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści fan page lub mojego bloga.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970