JAK PRZEDŁUŻYĆ WSPARCIE POMOSTOWE

Dotacje na rozpoczęcie działalności z Funduszy Europejskich EU często zawierają dodatkową comiesięczna zapomogę na pokrycie bieżących kosztów firmy. Pomostówka wprowadzana jest na okres 6 miesięcy. Po tym czasie nie wszyscy dostaną jej przedłużenie o kolejne półrocze. W tym wpisie przedstawię Wam jak przedłużyć wsparcie pomostowe o kolejne miesiące.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE: PRZYPOMNIENIE

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich UE w zakresie pomostówki możesz wydać m.in. na:

 • pierwsze, środki czystości,
 • następnie, czynsz,
 • dodatkowo, ZUS,
 • na końcu nawet księgowość.

JAK PRZEDŁUŻYĆ WSPARCIE POMOSTOWE: KROK PIERWSZY

Przy ubieganiu się o przedłużenie comiesięcznej dotacji z UE trzeba po pierwsze opisać bieżącą sytuację swojej działalności. W tej części wniosku warto poruszyć i opisać kilka elementów.

Po pierwsze, przedstaw największe sukcesy działalności gospodarczej. Powinieneś pochwalić się ilością lub wielkością sprzedaży. Możesz poruszyć także kwestie związane z nawiązaniem stałych relacji biznesowych, np. z dostawcami.

Dodatkowo, żeby przedłużyć wsparcie pomostowe należy także przedstawić realia rynkowe w jakich znajduje się Twoja firma. Możesz wskazać tutaj zwyczaje handlowe jakie panują w baraży m.in. terminy płatności lub wartości zaliczek na poczet zlecenia.

Co więcej, opisz także perspektywy rozwoju swojej działalności jakie zauważyłeś po otrzymaniu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeśli widzisz nawet odmienne kierunki rozwoju niż te zawarte w biznesplanie konkursowym, wskaż je dokładnie.

Przedstaw jak dofinansowanie na start działalności pozwoliło Ci rozwinąć skrzydła, tzn. co zyskałeś dzięki:

 • po pierwsze szkoleniu i konsultacją,
 • następnie, jak wydatkowanie dotacji wpływa na możliwości zarobkowe.

WSPARCIE POMOSTOWE: KROK DRUGI

Kolejnym elementem wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe jest wskazanie i uzasadnienie potrzeby otrzymania kolejnych jej transz. Opis trudności, z którymi borykasz się jako nowy przedsiębiorca. Przedstaw w jakim stopniu pomostówka pozwala Ci zachować płynność finansową. Nie możesz wskazać, że działalność jest nierentowna bez niej, ale pomaga CI na znaczące inwestycje.

Tutaj można wskazać na takie trudności jak:

 • po pierwsze, konieczność zapłaty za niektóre usługi z góry za cały rok,
 • następnie, długie terminy rozliczeniowe faktur sprzedażowych,
 • a także konieczności odbywania szkoleń.

Przedstaw także jak dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w zakresie pomostówki pozwala realizować wizję rozwoju firmy.

PRZEDŁUŻONA POMOSTÓWKA: KROK OSTATNI

Ostatnim elementem wniosku o przedłużenie wsparcia pomostowego jest opisanie perspektywy działalności po uzyskaniu zgody na kolejne transze. Powinieneś opisać jak dalej dotacja UE pomoże Ci rozwijać działalność gospodarczą, do czego się przyczyni.

Powinieneś tutaj poruszyć takie kwestie jak m.in.:

 • pierwsze: zasięg operacyjny działalności,
 • następnie, wzrost jakości towarów lub świadczonych usług,
 • dodatkowo, utrzymanie lub zwiększenie rentowności firmy.

Przedstaw w tym miejscu także przesłanki rynkowe, które potwierdzają Twoje postulaty. Przy staraniu się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności UE opisywałeś czynniki rynkowe. Możesz je tutaj zaktualizować.

Przedstaw jak przedłużone wsparcie pomostowe pozwoli Ci uzyskać trwałość działalności.

Jeżeli ten wpis był dla Ciebie wartościowy albo znasz kogoś, kto powinien go przeczytać, to będę wdzięczny, jeśli podzielisz się z nim tym materiałem. Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści fan page lub mojego bloga.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970