PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ zmiany w 2021

Możemy odliczać już dni do rozpoczęcia się nowego naboru z działania premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021.  Nie tak dawno przygotowaliśmy materiał dotyczący zmian w dotacji pozarolnicza działalność. Zmiana dotyczyła głównie zakupu samochodów osobowych. Wpis możesz sprawdzić tutaj. W premii ARiMR przewidziane są kolejne duże zmiany w 2021.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI: Brak obowiązku dopłat

Według proponowanych zmian w działaniu Premia na działalność pozarolniczą nie będzie już obowiązku jednolitych płatności obszarowych.

Uchylono cały paragraf 2 ustęp 2 pkt 2.

Pomoc w działaniu Premia ARiMR może uzyskać także jeżeli do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie przyznano jednolitej płatności obszarowej. Ta zmiana na pewno umożliwi ubieganie się o pomoc znacznej ilości wnioskodawców.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2021: w końcu pendrive

W końcu XXI wiek zawitał do ARiMR. Dotychczas składanie biznesplanów o premie na pozarolniczą działalność odbywało się w formie CD/DVD. Agencja zapomniała chyba, że współczesne komputery przeważnie nie mają odtwarzaczy CD/DVD, a zdecydowana większość danych przekazuje się na pendrive.

Dofinansowanie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności ma już dopuszczać nośniki pamięci USB. Jeżeli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ ARIMR: Działalność musi być dochodowa

Częste pytania ze strony Wnioskodawców dotyczyły tego aspektu. Czy działalność pozarolnicza musi być dochodowa? Do tej pory nie było to uregulowane wprost. Oczywiście w wytycznych ogólnych widniał zapis, że premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyznawana jest na uzasadnione ekonomicznie przedsięwzięcia, ale nie było wskazanego jednoznacznego wymogu dochodu.

Nabór na premię pozarolniczą 2021 będzie wymagał utrzymania dochodowości:

Wg projektu zmian rozporządzenia należy osiągnąć przychody z tytułu prowadzenia działalności w wysokości nie mniejszej niż wydatki na utrzymanie utworzonych miejsc pracy takie jak wynagrodzenia pracowników i składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. W tym opłacane za samego Beneficjenta, który podjął we własnym imieniu działalność pozarolniczą, w każdym roku podatkowym następującym po roku wniosku o pierwszą płatność – w przypadku zatrudniania pracowników

premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej kara za brak rentowności

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021 będzie istotnie różniła się od poprzednich naborów. Dotyczy to także kar za nieosiągnięcie nadwyżki finansowej. Według projektu zmian w  przypadku niedotrzymania tego kryterium czeka nas zwrot 10 proc. pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia warunku.

PREMIA ARIMR: Kolejny obowiązek

Premia pozarolnicza 2021 nie tylko wprowadza obowiązek dochodowości i kary za jej nieosiągnięcie. Dodatkowo beneficjent działania Premia ARiMR musi przekazywać dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informacje o przychodach. Obowiązek ten będzie w każdym zakończonym roku podatkowym, Będziesz miał na to 30 dni od zakończenia roku podatkowego. Pamiętaj zestawienie przychodów na pewno będzie na druku ARiMR.

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ: brak utworzenia miejsc pracy

W poprzednich naborach Premia ARiMR nie utworzenie wskazanych w biznesplanie miejsc pracy wiązało się ze zwrotem 100 proc. pomocy.

Według zmian, w przypadku gdy beneficjent utworzył miejsca pracy w liczbie mniejszej niż przewidziana w biznesplanie, ale liczba miejsc pracy odpowiada liczbie miejsc pracy uzasadniającej przyznanie pomocy i mniejsza liczba utworzonych miejsc pracy pozwala zachować spójność operacji, w tym w zakresie inwestycji w środki trwałe, pierwsza raty nie podlega zwrotowi.

W tego typu przypadkach niedotrzymanie zobowiązania do utrzymania miejsc pracy w okresie co najmniej 2 lat od wypłaty drugiej raty pomocy przez zmniejszenie liczby utworzonych miejsc pracy lub obniżenie zatrudnienia skutkuje zwrotem do 100 % kwoty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku i liczby nieutrzymanych miejsc pracy lub obniżenia poziomu zatrudnienia.

PREMIA POZAROLNICZA ZOBOWIĄZANIA

Pamiętaj, że Premia na pozarolniczą działalność to także zobowiązania. Jeżeli jesteś beneficjentem dotacji premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej musisz nie tylko otworzyć firmę, ale także ją utrzymać. Okres prowadzenia firmy to min. 5 lat od dnia otrzymania pierwszej raty.

Sprawdź także inne zobowiązania, które musisz wypełnić starając się o dotacje z ARiMR

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek. Zwiększ swoje szanse z profesjonalistą

Zaufały nam setki klientów, sprawdź tutaj

zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt