PREMIA NA DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ 2021: samochód osobowy

Nabór 2021 zbliża się dużymi krokami. W stosunku do poprzednich edycji programu Premia na działalność pozarolniczą 2021 szykują się zmiany. Projekt rozporządzenia niesie pewnego rodzaju utrudnienia dotyczące m.in. samochodów osobowych

Premia na pozarolniczą działalność: do tej pory

Do naboru 2020 Beneficjent był zobowiązany do wydatkowania minimum 70 proc. funduszy (premia na działalność pozarolniczą) na środki trwałe.

Dotacja na otwarcie pozarolniczej działalności może wynieść:

  • po pierwsze, dla samozatrudnionych 150 000,
  • a także 200 000 lub 250 000 przy zatrudnieniu odpowiednio jednego lub dwóch osób na pełny etat.

Limit kwotowy został utrzymany jednak pojawiło kolejne ograniczenie.

PREMIA ARIMR NA FIRMĘ: cz kupisz samochód osobowy

Samochód osobowy nadal możesz sfinansować z programu premia na pozarolniczą działalność.

Jednak już nie możesz przeznaczyć na ten cel 100 proc. funduszy z programu dotacje na otwarcie działalności pozarolniczej 2021.

Samochód osobowy na podstawie propozycji zmiany można będzie sfinansować do 50 proc wartości funduszy UE.

PREMIA POZAROLNICZA: uzasadnienie planowanych zmian

W trakcie weryfikacji biznesplanów przewidujących zakup wyłącznie samochodów osobowych, często następuje wydanie decyzji o odmowie przyznania wsparcia wobec małego prawdopodobieństwa spełniania przez tego typu operację ww. założeń.

Środki wypłacane w ramach pomocy są środkami budżetowymi (z budżetu unijnego, jak i krajowego) i jako takie podlegają szczególnej ochronie i muszą być wydatkowane zgodnie z zasadami gospodarności, efektywności i skuteczności, oraz w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów (art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 2018/1046 oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Premia na działalność pozarolniczą ma być kierowana do wnioskodawców, którzy do prowadzenia swojej działalności potrzebują m.in. samochodu osobowego. Ważne, aby przyszli beneficjenci przedkładali do finansowania bardziej kompleksowe operacje, uwzględniające różne potrzeby związane z podejmowaniem danej działalności pozarolniczej.

PREMIA POZAROLNICZA: Kolejna przeszkoda?

Z mojego doświadczenia wynika, że większość klientów z programu premie na pozarolniczą działalność, nie planował finansować zakupu samochodu osobowego w większej proporcji niż 50 proc. maksymalnego limitu Nie sądzę, że nowelizacja zmieni plany większości przyszłych beneficjentów.

Inna kwestią zostają coroczne zwyżki cenowe samochodów. Część zbyła wynikiem wprowadzonych obostrzeń emisji spalin.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek. Zwiększ swoje szanse z profesjonalistą

zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970