BIZNESPLAN WARSZTATU SAMOCHODOWEGO

Biznesplan warsztatu samochodowego składamy przy staraniu się o:

 • po pierwsze pożyczki i kredyty na założenie firmy lub rozwój działalności,
 • także dofinansowanie z urzędu pracy, a także dotacje unijne.

Ważne, by przedstawić cały zamysł w racjonalny sposób przy uwzględnieniu progu rentowności działalności. Dzisiaj przedstawię dla Ciebie biznesplan firmy warsztatu mechanicznego z podkreśleniem kluczowych jego elementów, które powinny się w nim znaleźć.

BIZNESPLAN WARSZTATU MECHANICZNEGO: ZACZNIJMY OD PODSTAW

Kompletując  dokumentacje, musisz wskazać swoje zaplecze merytoryczne. Mowa tutaj o kluczowych kwalifikacjach, które uzyskałeś podczas:

 • po pierwsze nauki szkolnej: m.in.: technikum lub szkole zawodowej,
 • co więcej, szkoleń specjalistycznych, także produktowych.

Dla ww. szczebli edukacji wskaż uzyskaną wiedzę i umiejętności, które są kluczowe dla Twojej działalności. Jeśli pominiesz ten punkt lub nie opiszesz go dokładnie Twój biznesplan straci znaczną część punktów, co może mieć kluczowe znaczenia dla oceny Twojego wniosku. Jeśli masz pokrewne wykształcenie staraj się nawiązać do wspólnych umiejętności i wiedzy, np.:

 • po pierwsze, zasady BHP,
 • następnie, obsługa elektronarzędzi,
 • dodatkowo, czytanie rynków technicznych itp.

Wskazanie tych kwalifikacji pomoże przekonać oceniających, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje i wiedzę.

Biznesplany dla firm, na równi z edukacją powinny przedstawić Twoje doświadczenie, tzn. przedstawić staż pracy wraz z zakresem obowiązków. Kluczowe jest tutaj nawiązanie do czynności, które są związane z Twoim profilem działalności. Biznesplan warsztatu samochodowego może także zawierać elementy związane z nieudokumentowanym doświadczeniem, m.in.. nieodpłatne naprawy pojazdów dla znajomych i rodziny. W takim wypadku przygotuj referencje od tych osób. Możesz także pokusić się o zdjęcia z przeprowadzanych czynności. Biznesplan firmy zyska na wiarygodności.

BIZNESPLAN WARSZTATU MECHANICZNEGO: TWOJE ZAPLECZE

Kolejnym elementem, który powinieneś rozwinąć pisząc biznesplan firmy jest przygotowanie w postaci wkładu:

 • przede wszystkim, narzędzi,
 • dodatkowo, urządzeń specjalistycznych,
 • co więcej, nieruchomości,
 • a także gotówki na współfinansowanie inwestycji.

Umocni to punktację biznesplanu w oczach osób oceniających. Co więcej, powinieneś przedstawić jako załącznik do biznesplanu promesy współpracy od przyszłych klientów.

BIZNESPLAN DLA MECHANIKA: OPIS USŁUG

Bez względu na zakres usług Twojego warsztatu, musisz dokładnie opisać usługi. Opisz kluczowe czynności wchodzące w skład kompleksowej obsługi, warunki płatności, a także etapy rozliczeń z klientem. Biznesplan warsztatu mechanicznego powinien uwzględniać charakter usług z w oparciu o ich jednostki rozliczeniowe.

BIZNESPLANY FIRM: CHARAKTERYSTYKA RYNKU

Następny element biznesplanu dla warsztatu mechanicznego to opis branży. Przeanalizuj dane rynkowe pod kątem zapotrzebowania i trendu na usługi. Biznesplan dla firmy może nawiązać m.in. do:

 • przede wszystkim, danych GUS dotyczących rynku motoryzacyjnego na terenie, na którym będziesz funkcjonował,
 • dodatkowo, opracowań rynkowych takich jak raporty: aktualne opracowania są przeważnie odpłatne, jednak wniosą wartość dodaną do biznesplanu,
 • co więcej możesz także przeprowadzić własne badanie za pośrednictwem social mediów lub publicznie.

Przygotowanie ww. punktów jest pracochłonnym zadaniem, jednak przedstawi kluczowe determinanty dla firmy.

Badając rynek nie zapomnij także o firmach konkurencyjnych. Opisując te podmioty odnieś się do każdej osobno. Wskaż mocne jak również słabe strony, takie jak:

 • przede wszystkim ceny usług,
 • dodatkowo zasięg dotarcia,
 • także zatrudnienie pracowników,
 • na koniec rozpoznawalność oraz opinie klientów.

BIZNESPLAN WARSZTATU SAMOCHODOWEGO: PROMOCJA ORAZ PLAN SPRZEDAŻY

Zaczynając działalność powinieneś mieć jasno określoną strategię wejścia. Czasami osoby związane z branżą mają zdecydowanie łatwiejsze zadanie, ponieważ przez lata pracy na etacie uzyskały rozpoznawalność. Dla nowych osób wskazane jest:

 • po pierwsze, znalezienie efektywnych form dotarcia do odbiorców,
 • dodatkowo, analiza kanałów promocji przez Internet,
 • także określenie budżetu marketingowego.

PROFESJONALNY BIZNESPLANY DLA FIRM: CZEŚĆ FINANSOWA

Biznesplan dla warsztatu samochodowego pokazuje także planowane wyniki finansowe. Są one rezultatem przygotowanej analizy rynkowej, a także zebranych promes współpracy.  Dla ułatwienia omówię tylko część dotycząca rachunku wyników. Nie wymaga ona obszernej wiedzy rachunkowej.

Rachunek wyników to nic innego jak zestawienie przychodów oraz kosztów, a także obciążeń podatkowych. Po kolei wskazujesz zakresy działalności, które generują przychody i koszty. Biznesplan warsztatu samochodowego zawierać będzie w tym miejscu:

 • przede wszystkim wynik operacyjny: czyli różnicę między przyszłymi przychodami z głównej działalność, a kosztami z nią powiązanymi (takie jak: ZUS, serwis urządzeń, ubezpieczenia, ubezpieczenia),
 • następnie wynik z pozostałej działalności operacyjnej: pośrednia do działalności głównej m.in. dotacje, czy darowizny,
 • na końcu wynik finansowy, w skład którego wchodzą zyski i koszty związane z pożyczkami, lokatami, czy obligacjami.

Ogólnie przy planowaniu wyników firmy powinieneś stosować niedoszacowanie przychodów oraz przeszacowanie wydatków. Czemu? Lepszy jest przychód niedoszacowany niż przeszacowany, a koszty firmy przeszacowane aniżeli niedoszacowane. Przygotowanie na pesymistyczny scenariusz może Cię tylko pozytywnie zaskoczyć w przyszłości.

Mam nadzieję, że opracowany schemat wraz z wytycznymi pomoże Tobie samodzielnie napisać profesjonalny biznesplan warsztatu mechanicznego.

BIZNESPLANY DLA FIRM: PROŚBA

Jeżeli ten wpis był dla Ciebie wartościowy albo znasz kogoś, kto powinien go przeczytać, to będę wdzięczny, jeśli podzielisz się z nim tym materiałem. Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści fan page lub mojego bloga.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I ZLEC NAPISANIE BIZNESPLANU BIZ PLANNER

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo przygotować biznesplan firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom i firmom napisać biznesplan.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt