DOFINANSOWANIE dla specjalisty ds. efektywności energetycznej

Popularność zawodu specjalisty ds. efektywności energetycznej wynika z rosnącej świadomości ekologicznej i konieczności oszczędzania energii. W dobie wzrostu cen energii i zwiększonej troski o środowisko naturalne, zarówno firmy, jak i indywidualni konsumenci coraz częściej poszukują sposobów na optymalizację zużycia energii. Jeżeli chcesz założyć tak to koniecznie zobacz jakie należy Ci się Dofinansowanie dla specjalisty ds. efektywności energetycznej.

Czym jest świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne, znane również jako certyfikat energetyczny, to dokument określający efektywność energetyczną budynku lub lokalu. Zawiera informacje na temat zużycia energii, a także klasyfikuje budynek w skali od A (najbardziej efektywny energetycznie) do G (najmniej efektywny).

W Polsce, wymóg posiadania świadectwa energetycznego został wprowadzony w związku z implementacją dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej efektywności energetycznej.

Zgodnie z tymi przepisami, świadectwo energetyczne jest wymagane przy nowych budowach, przy sprzedaży lub wynajmie istniejących budynków lub lokali. Dokument ten powinien być sporządzony przez uprawnionego specjalistę ds. efektywności energetycznej i jest ważny przez 10 lat od daty wydania.

Świadectwo energetyczne ma informacje takie jak:

 • Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną,
 • Zużycie energii użytkowej na ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację i klimatyzację w ciągu roku,
 • Emisję dwutlenku węgla,
 • Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku.

Celem świadectwa energetycznego jest promowanie oszczędności energii i zwiększanie świadomości ekologicznej. A także pomoc właścicielom i najemcom w ocenie i porównywaniu efektywności energetycznej różnych budynków.

ROSNĄCE zapotrzebowanie na specjalisty ds. efektywności energetycznej

Specjalista ds. efektywności energetycznej odgrywa kluczową rolę w doradztwie i wdrażaniu strategii zmniejszających zużycie energii, co jest korzystne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

Zawód ten zyskał na znaczeniu również dzięki wprowadzeniu przepisów prawnych dotyczących efektywności energetycznej budynków, w tym wymogu posiadania świadectwa energetycznego. Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który określa, jak efektywnie budynek wykorzystuje energię, i jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. To właśnie specjaliści ds. efektywności energetycznej je przygotowują, a także za doradztwo w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków.

Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i zrównoważonym rozwojem również przyczynia się do popularności tego zawodu. Specjaliści ds. efektywności energetycznej pomagają w identyfikacji i wdrażaniu rozwiązań, które zmniejszają ślad węglowy i zwiększają wykorzystanie energii odnawialnej.

Podsumowując, rosnąca popularność zawodu specjalisty ds. efektywności energetycznej jest wynikiem zmieniających się przepisów dotyczących świadectw energetycznych. Potrzeby optymalizacji zużycia energii, jak również rosnącej świadomości ekologicznej. Specjaliści w tej dziedzinie odgrywają kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych.

Jakie wyposażenie dla specjalisty ds. efektywności energetycznej

Jako specjalista ds. efektywności energetycznej, potrzebujesz odpowiedniego wyposażenia. Umożliwi Ci efektywne przeprowadzanie audytów energetycznych, przygotowywanie świadectw energetycznych oraz doradztwo w zakresie optymalizacji zużycia energii. Oto niezbędne narzędzia i sprzęt, które powinieneś mieć:

 • Oprogramowanie do analizy energetycznej: kluczowym narzędziem jest zaawansowane oprogramowanie do analizy zużycia energii, które umożliwia tworzenie szczegółowych raportów i świadectw energetycznych.
 • Urządzenia pomiarowe: do przeprowadzania audytów energetycznych niezbędne są specjalistyczne urządzenia. Takie jak mierniki przepływu powietrza, termokamery do wykrywania mostków termicznych, luksomierze do pomiaru oświetlenia czy mierniki zużycia energii.
 • Laptop lub tablet: mobilne urządzenie z dostępem do internetu jest niezbędne do zbierania danych. Dostępu do oprogramowania analitycznego i komunikacji z klientami.
 • Materiały edukacyjne i promocyjne: jako specjalista ds. efektywności energetycznej, powinieneś mieć również dostęp do aktualnych materiałów edukacyjnych i promocyjnych. Pomogą Ci informować klientów o znaczeniu efektywności energetycznej oraz korzyściach płynących z posiadania świadectwa energetycznego.
 • Ergonomiczne wyposażenie biurowe: wygodne biurko i krzesło to podstawa, aby praca przy komputerze była komfortowa i efektywna.
 • Transport: jako specjalista ds. efektywności energetycznej często będziesz musiał przemieszczać się między różnymi lokalizacjami. Więc niezbędne może być posiadanie własnego środka transportu.

Odpowiednie wyposażenie dla specjalisty ds. efektywności energetycznej to kombinacja zaawansowanych technologicznie narzędzi. Takich jak pomiarowe, oprogramowanie analityczne, sprzęt biurowy oraz narzędzia komunikacyjne i marketingowe. Posiadanie tych narzędzi pozwoli Ci na skuteczną pracę w zakresie audytów energetycznych, przygotowywania świadectw energetycznych i doradztwa w zakresie optymalizacji zużycia energii

DOFINANSOWANIA dla specjalisty ds. efektywności energetycznej Z URZĘDU PRACY 2024

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy stanowią najczęściej wybieraną drogę do zdobycia kapitału na start. Program jest skierowany wyłącznie do zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób bezrobotnych. Popularność tej formy wsparcia wynika z jej rozpoznawalnych cech i korzyści dla przedsiębiorców.

DOFINANSOWANIA dla specjalisty ds. efektywności energetycznej Z URZĘDU PRACY: JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA

Dofinansowanie PUP dla specjalisty ds. efektywności energetycznej w 2024 roku, oferowane przez Urząd Pracy, jest zawarte w ustalonych wcześniej widełkach. Maksymalna kwota wsparcia zależy od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać niższą kwotę jako maksymalne wsparcie w danym powiecie. Obecnie (początek 2024) to ponad 43 000 zł. jednak w większości powiatów, graniczna kwota, na jaką możesz się ubiegać, mieści się w przedziale od 25 000 do 30 000 zł.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIA dla specjalisty ds. efektywności energetycznej Z URZĘDU PRACY

Dotacje PUP możesz przeznaczyć na koszty jednorazowe. Koszty kwalifikowalne (dopuszczalne) to:

 • przede wszystkim maszyny,
 • także urządzenia,
 • wyposażenie
 • a nawet oprogramowanie.

Część dostępnych środków z dotacji dla specjalisty ds. efektywności energetycznej z PUP (zazwyczaj do 10%) można przeznaczyć na podstawowe działania marketingowe, takie jak stworzenie strony internetowej, zakup wizytówek i ulotek.

Urząd Pracy umożliwia również wykorzystanie dotacji na zakup towarów do odsprzedaży lub materiałów potrzebnych do świadczenia usług. Wysokość tej możliwości zależy od PUP i mieści się zwykle w przedziale od 20% do 50% kwoty dofinansowania na założenie firmy. Ponadto, PUP pozwala na sfinansowanie kosztów doradztwa podatkowego, księgowego lub prawnego, które może wynieść od 2% do 5%.

DOFINANSOWANIE dla specjalisty ds. efektywności energetycznej CZEGO NIE SFINANSUJE URZĄD PRACY

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 nie pokryje kosztów bieżących takich jak:

 • księgowość,
 • też ZUS
 • co więcej bieżących wydatków na kampanie marketingowe typu Google ADS
 • czy bieżącą obsługę agencji marketingowej.

ILE RAZY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O DOTACJĘ dla specjalisty ds. efektywności energetycznej Z URZĘDU PRACY

Dotacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy to jednorazowa pomoc. Możesz uzyskać ją tylko jeden raz.

Jeśli twoje wcześniejsze wnioski o dotację z PUP nie zostały przyjęte, nie martw się – nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków. Możesz kontynuować starania o dotację dla specjalisty ds. efektywności energetycznej z Urzędu Pracy w kolejnych naborach, aż uzyskasz pozytywną decyzję. W rzadkich przypadkach Urzędy Pracy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące składania kolejnych wniosków o dotację, jednak zazwyczaj masz możliwość próby wielokrotnie.

DOFINANSOWANIA dla specjalisty ds. efektywności energetycznej Z PFRON 2024

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON 2024Dotacje dla osób niepełnosprawnych skierowane są do osób ze stopniem niepełnosprawności.

DOFINANSOWANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PFRON: PODOBIEŃSTWA

Dofinansowanie PFRON 2024 jest bardzo zbliżone do dofinansowania dla specjalisty ds. efektywności energetycznej z Urzędu Pracy.

Możesz pokryć te same koszty jak w przypadku dofinansowania dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy.

DOFINANSOWANIE dla specjalisty ds. efektywności energetycznej Z PFRON: MAKSYMALNA KWOTA POMOCY

Maksymalne dofinansowania dla osób niepełnosprawnych to aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Obecnie maksymalna wartość pomocy przekraczającą 100 000 zł. Jednak podobnie jak w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy ogłaszane nabory mogą być na niższą kwotę.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2024

Wniosek o dotację z PFRON składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy, podobnie jak w przypadku wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych z PUP

DOTACJE UNIJNE dla specjalisty ds. efektywności energetycznej

Dotacja unijna na otwarcie firmy jest także powszechną formą finansowania firm, o której wiele osób słyszało jednak mało kto zna szczegóły pomocy.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE dla specjalisty ds. efektywności energetycznej

To interesujące wsparcie na start, podzielone na dwie części.

Po pierwsze, otrzymasz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 23 000 zł.

Po drugie, zostaniesz objęty pomocą doraźną w postaci wsparcia pomostowego, które wynosi od 1 500 zł do nawet 2 500 zł i jest wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy. Dzięki temu wsparciu, będziesz mógł pokryć bieżące koszty, takie jak ZUS, księgowość czy reklama w Google ADS, których nie obejmuje finansowanie ze środków Urzędu Pracy.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIA dla specjalisty ds. efektywności energetycznej

Proces jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje unijne dla specjalisty ds. efektywności energetycznej odbywają się są w kilku etapach. Cały proces trwa około 3 do 4 miesięcy.

Na pierwszym etapie przeprowadzana jest rekrutacja pisemna, a po pozytywnym wyniku odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą.

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą ten etap, wezmą udział w intensywnych zajęciach trwających od tygodnia do dwóch tygodni.

Podczas tych zajęć zdobędą wiedzę z zakresu prawa, marketingu, przedsiębiorczości oraz ekonomii.

Na zakończenie programu edukacyjnego uczestnicy przygotują kompleksowy biznesplan, obejmujący opis branży i usług, analizę marketingową, motywy decyzji, koszty kwalifikowanych działań oraz projekcje finansowe.

DLA KOGO UNIJNA DOTACJA dla specjalisty ds. efektywności energetycznej 

Dofinansowanie dla specjalisty ds. efektywności energetycznej 2024 z unii są skierowane raczej dla działalności, które w pierwszych  6 -12 miesiącach będą miały więcej kosztów bieżących.

Ważne, aby przed podjęciem decyzji o starcie w naborze dobrze przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne.

DOTACJE LGD, CZYLI ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2024

Kolejna dotacja dla specjalisty ds. efektywności energetycznej, o które można się starać to LGD Dotacje 2024. To skrót od Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z LGD jest dostępne z reguły dla osób zameldowanych w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Lokalne Grupy Działania (LGD) skupiają się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co stanowi ważny aspekt ich działalności.

DOFINANSOWANIE dla specjalisty ds. efektywności energetycznej

To obecnie jedyna możliwość pozyskania dofinansowania dla pracujących o jaką możesz się ubiegać. Oczywiście, bezrobotni oraz bierni zawodowo też mogą starać się o to dofinansowanie na otwarcie firmy.

DOTACJA LGD ILE OTRZYMAM PIENIĘDZY

Dofinansowanie oferowane przez Lokalne Grupy Działania mieści się w określonych widełkach kwotowych, w 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

To jaka kwota LGD dofinansowania będzie Ci przysługiwać zależy od wartości, która została wskazana w ogłoszeniu naboru. Kwota dofinansowania z Lokalnych Grup Działania będzie jednakowa dla każdej osoby, która otrzyma to wsparcie w danym naborze.

LGD DOFINANSOWANIE dla specjalisty ds. efektywności energetycznej: CO MOGĘ KUPIĆ

Dotacja LGD ma główne zastosowanie w finansowaniu jednorazowych wydatków, w tym remontów i budowy, zakupu nowego sprzętu oraz wyposażenia. Ponadto, może być przeznaczona na oprogramowanie, licencje, patenty, a także w niektórych przypadkach na zakup samochodu osobowego o co najmniej ośmiu miejscach lub pojazdów dostawczych z odpowiednią homologacją.

KIEDY OTRZYMASZ DOFINANSOWANIE dla specjalisty ds. efektywności energetycznej

Proces oceny wniosków o dotację składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbywa się lokalnie i polega na weryfikacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Cały proces trwa do 2 miesięcy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja przez Urząd Marszałkowski, która dotyczy jedynie wniosków zakwalifikowanych w pierwszym etapie. Ten etap zazwyczaj trwa ponad 4 miesiące.

Całkowity czas ubiegania się o dotację na otwarcie działalności wynosi zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach może się nawet wydłużyć do 12 miesięcy.

WSPARCIE W STARCIE: CZYLI PREFERENCYJNA POŻYCZKA dla specjalisty ds. efektywności energetycznej

Warto zwrócić uwagę na Wsparcie w Starcie, choć jest to instrument zwrotny. Osoby bezrobotne oraz studenci na ostatnim roku studiów I i II stopnia mają możliwość składania wniosków o ten rodzaj wsparcia.

Dzięki preferencyjnej pożyczce istnieje możliwość sfinansowania założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.

WSPARCIE W STARCIE: PONAD 140 000 dla specjalisty ds. efektywności energetycznej

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 140 tys. zł.)

Co więcej, oferowany okres spłaty jest bardzo korzystny, sięgając nawet 84 miesięcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawnioskowania o karencję w spłacie rat kapitałowych, która wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. W czasie trwania karencji, ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mają stałe oprocentowanie, zależne od sytuacji i planów dotyczących działalności, wynoszące 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, oraz 1,7 proc. (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, które spełniają kryteria.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat ani prowizji za złożenie wniosku, a także nie wymagają wkładu własnego w inwestycji, umożliwiając uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% wartości realizowanego projektu.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE dla specjalisty ds. efektywności energetycznej👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTÓW

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

▶️Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶️youtube.com