DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową

Firmy szkoleniowe zyskują na popularności z kilku istotnych powodów. Odzwierciedlają one zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz podejście do rozwoju osobistego i zawodowego. W dzisiejszej szybko zmieniającej się gospodarce umiejętności wymagane na rynku pracy ewoluują w równie dynamicznym tempie. Firmy i pracownicy dostrzegają potrzebę ciągłego kształcenia, aby nadążyć za trendami i innowacjami. Jednym z nich jest Jeżeli chcesz założyć taką firmę to koniecznie zobacz jakie należy Ci się Dofinansowanie na firmę szkoleniową.

ROSNĄCA popularność firm szkoleniowych

W warunkach wzrostu konkurencji, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, dostrzegają wartość w inwestowaniu w rozwój umiejętności. Przekłada się ona na lepszą efektywność pracy i większe szanse na rynku. Jest coraz większe zainteresowanie rozwojem osobistym. Obejmuje nie tylko rozwój zawodowy, ale także umiejętności miękkie, zarządzanie emocjami czy efektywność osobistą.

Firmy szkoleniowe pomagają organizacjom dostosować się do nowych modeli pracy. W tym pracy zdalnej i hybrydowej, co stało się szczególnie istotne po pandemii COVID-19. Rozwój technologii, w tym szkolenia e-learningowe i zdalne, ułatwia dostęp do edukacji. Umożliwiając uczestnikom naukę w bardziej elastyczny i wygodny sposób.

Szkolenia często służą nie tylko rozwojowi umiejętności, ale także budowaniu zespołu i kultury organizacyjnej. Jest to ważne dla utrzymania wysokiej morale pracowników i efektywności pracy.

W niektórych branżach istnieją wymogi prawne dotyczące szkoleń, co także wpływa na popularność firm szkoleniowych. Na przykład w zakresie bezpieczeństwa pracy czy ochrony danych, co generuje stały popyt na usługi szkoleniowe.

Wzrost zainteresowania szkoleniami z zakresu leadershipu i zarządzania pokazuje, że firmy chcą inwestować w rozwój swoich liderów. Ma to na celu lepsze radzenie sobie z wyzwaniami zarządzania i kierowania zespołami.

Podsumowując, firmy szkoleniowe zyskują na popularności, ponieważ odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie rynku. Dotyczy ono rozwoju zawodowemu i osobistemu.  Branża szkoleniowa szybko adaptuje się do zmieniających się warunków pracy i technologii .

jak znaleźć niszę w branży szkoleniowej

Znalezienie niszy w branży szkoleniowej wymaga zrozumienia rynku, identyfikacji niezaspokojonych potrzeb. Nie zapomnij o wykorzystaniu własnych umiejętności i wiedzy. Oto kilka kroków, które pomogą Ci znaleźć niszę w tej branży:

 • Analiza rynku i trendów: zbadaj obecne trendy w branży szkoleniowej. Zwróć uwagę na obszary, które są popularne, ale również te, które są pomijane lub niedostatecznie rozwinięte.
 • Rozpoznawanie potrzeb rynku: zastanów się, jakie problemy i wyzwania stoją przed firmami i pracownikami. Spróbuj zidentyfikować luki w dostępnych ofertach szkoleniowych.
 • Specjalizacja w konkretnym obszarze: rozważ skupienie się na specyficznej branży, grupie zawodowej lub typie umiejętności. Możesz też wybrać specjalizację tematyczną, np. zarządzanie zmianą, technologie cyfrowe, wellness w miejscu pracy.
 • Wykorzystanie swoich umiejętności i doświadczenia: twoje własne doświadczenie zawodowe i umiejętności mogą być źródłem inspiracji. Zastanów się, w jakich obszarach posiadasz ekspertyzę, którą możesz przekazać innym.
 • Słuchanie opinii klientów: rozmowy z obecnymi klientami mogą dostarczyć cennych informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach, które nie są obecnie spełniane przez rynek.
 • Ocena konkurencji: zbadaj, co oferują inne firmy szkoleniowe i znajdź obszary, w których możesz zaoferować coś unikatowego lub lepszego.
 • Innowacje w metodach nauczania: rozważ wykorzystanie nowych metod i technologii szkoleniowych, takich jak e-learning, rzeczywistość wirtualna, czy interaktywne warsztaty online.
 • Dostosowanie do zmian w prawie i regulacjach: zmiany w prawie i nowe regulacje często generują zapotrzebowanie na specjalistyczne szkolenia.
 • Testowanie pomysłów: przeprowadzaj testy rynkowe i pilotażowe programy szkoleniowe, aby zobaczyć, jakie tematy i formy szkoleniowe są najbardziej efektywne i przyciągają klientów.

Pamiętaj, że znalezienie i rozwijanie niszy wymaga czasu i cierpliwości. Ważne jest, aby być elastycznym i gotowym do dostosowywania swoich ofert w miarę zmieniających się potrzeb i trendów rynkowych. Twój sukces zależeć będzie od zdolności do dostarczania wartościowych, aktualnych i skutecznych szkoleń, które spełniają konkretne potrzeby klientów.

Jakie wyposażenie dla firmy szkoleniowej

Zakładając firmę szkoleniową, należy zadbać o odpowiednie wyposażenie. Pozwoli to na efektywne przeprowadzanie szkoleń oraz zapewni komfort zarówno szkoleniowcom, jak i uczestnikom. Oto lista podstawowego wyposażenia:

 • Pomieszczenia szkoleniowe: przestrzeń przystosowana do prowadzenia szkoleń, najlepiej modułowa, umożliwiająca różne ustawienia w zależności od potrzeb.
 • Sprzęt multimedialny: takie jak projektor, ekran projekcyjny, system nagłośnienia oraz telewizor czy monitor z możliwością podłączenia laptopa.
 • Komputery lub laptopy: dla prowadzących szkolenia, a w niektórych przypadkach również dla uczestników.
 • Oprogramowanie do prezentacji: programy takie jak Microsoft PowerPoint, Prezi czy inne narzędzia do tworzenia prezentacji.
 • Tablice interaktywne lub flipcharty: do zapisywania ważnych informacji i rysowania schematów w czasie szkolenia.
 • Wyposażenie biurowe: takie jak drukarki, kserokopiarki, skanery oraz podstawowe artykuły biurowe (długopisy, notatniki, zszywacze, itp.).
 • System wideo konferencyjny: dla prowadzenia szkoleń zdalnych lub spotkań online.
 • Meble: wygodne stoły i krzesła, które zapewnią komfort podczas długotrwałych sesji szkoleniowych.
 • Kącik kawowy i cateringowy: miejsce, w którym uczestnicy szkolenia mogą zrobić sobie przerwę na kawę czy przekąskę.

Pamiętaj, że dokładna lista wyposażenia może się różnić w zależności od specyfiki prowadzonych szkoleń. Ważne jest, aby stworzyć środowisko, które sprzyja naukowej i jest wygodne dla wszystkich uczestników.

DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową Z URZĘDU PRACY 2024

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy stanowią najczęściej wybieraną drogę do zdobycia kapitału na start. Program jest skierowany wyłącznie do zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób bezrobotnych. Popularność tej formy wsparcia wynika z jej rozpoznawalnych cech i korzyści dla przedsiębiorców.

DOFINANSOWANIE firma szkoleniowa Z URZĘDU PRACY: JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA

Dofinansowanie PUP na firmę szkoleniową w 2024 roku, oferowane przez Urząd Pracy, jest zawarte w ustalonych wcześniej widełkach. Maksymalna kwota wsparcia zależy od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać niższą kwotę jako maksymalne wsparcie w danym powiecie. Obecnie (początek 2024) to ponad 43 000 zł. jednak w większości powiatów, graniczna kwota, na jaką możesz się ubiegać, mieści się w przedziale od 25 000 do 30 000 zł.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową Z URZĘDU PRACY

Dotacje PUP możesz przeznaczyć na koszty jednorazowe. Koszty kwalifikowalne (dopuszczalne) to:

 • przede wszystkim maszyny,
 • także urządzenia,
 • wyposażenie
 • a nawet oprogramowanie.

Część dostępnych środków z dotacji na firmę szkoleniową z PUP (zazwyczaj do 10%) można przeznaczyć na podstawowe działania marketingowe, takie jak stworzenie strony internetowej, zakup wizytówek i ulotek.

Urząd Pracy umożliwia również wykorzystanie dotacji na zakup towarów do odsprzedaży lub materiałów potrzebnych do świadczenia usług. Wysokość tej możliwości zależy od PUP i mieści się zwykle w przedziale od 20% do 50% kwoty dofinansowania na założenie firmy. Ponadto, PUP pozwala na sfinansowanie kosztów doradztwa podatkowego, księgowego lub prawnego, które może wynieść od 2% do 5%.

DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową CZEGO NIE SFINANSUJE URZĄD PRACY

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 nie pokryje kosztów bieżących takich jak:

 • księgowość,
 • też ZUS
 • co więcej bieżących wydatków na kampanie marketingowe typu Google ADS
 • czy bieżącą obsługę agencji marketingowej.

ILE RAZY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O DOTACJĘ NA firmę szkoleniową Z URZĘDU PRACY

Dotacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy to jednorazowa pomoc. Możesz uzyskać ją tylko jeden raz.

Jeśli twoje wcześniejsze wnioski o dotację z PUP nie zostały przyjęte, nie martw się – nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków. Możesz kontynuować starania o dotację na firmę szkoleniową z Urzędu Pracy w kolejnych naborach, aż uzyskasz pozytywną decyzję. W rzadkich przypadkach Urzędy Pracy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące składania kolejnych wniosków o dotację, jednak zazwyczaj masz możliwość próby wielokrotnie.

DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową Z PFRON 2024

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON 2024Dotacje dla osób niepełnosprawnych skierowane są do osób ze stopniem niepełnosprawności.

DOFINANSOWANIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PFRON: PODOBIEŃSTWA

Dofinansowanie PFRON 2024 jest bardzo zbliżone do dofinansowania na firmę szkoleniową z Urzędu Pracy.

Możesz pokryć te same koszty jak w przypadku dofinansowania dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy.

DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową Z PFRON: MAKSYMALNA KWOTA POMOCY

Maksymalne dofinansowania dla osób niepełnosprawnych to aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Obecnie maksymalna wartość pomocy przekraczającą 100 000 zł. Jednak podobnie jak w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy ogłaszane nabory mogą być na niższą kwotę.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2024

Wniosek o dotację z PFRON składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy, podobnie jak w przypadku wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych z PUP

DOTACJE UNIJNE NA firmę szkoleniową

Dotacja unijna na otwarcie firmy jest także powszechną formą finansowania firm, o której wiele osób słyszało jednak mało kto zna szczegóły pomocy.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową

To interesujące wsparcie na start, podzielone na dwie części.

Po pierwsze, otrzymasz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 23 000 zł.

Po drugie, zostaniesz objęty pomocą doraźną w postaci wsparcia pomostowego, które wynosi od 1 500 zł do nawet 2 500 zł i jest wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy. Dzięki temu wsparciu, będziesz mógł pokryć bieżące koszty, takie jak ZUS, księgowość czy reklama w Google ADS, których nie obejmuje finansowanie ze środków Urzędu Pracy.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową

Proces jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje unijne na firmę szkoleniową odbywają się są w kilku etapach. Cały proces trwa około 3 do 4 miesięcy.

Na pierwszym etapie przeprowadzana jest rekrutacja pisemna, a po pozytywnym wyniku odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą.

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą ten etap, wezmą udział w intensywnych zajęciach trwających od tygodnia do dwóch tygodni.

Podczas tych zajęć zdobędą wiedzę z zakresu prawa, marketingu, przedsiębiorczości oraz ekonomii.

Na zakończenie programu edukacyjnego uczestnicy przygotują kompleksowy biznesplan, obejmujący opis branży i usług, analizę marketingową, motywy decyzji, koszty kwalifikowanych działań oraz projekcje finansowe.

DLA KOGO UNIJNA DOTACJA NA firmę szkoleniową

Dofinansowanie na firmę szkoleniową z unii są skierowane raczej dla działalności, które w pierwszych  6 -12 miesiącach będą miały więcej kosztów bieżących.

Ważne, aby przed podjęciem decyzji o starcie w naborze dobrze przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne.

DOTACJE LGD, CZYLI ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2024

Kolejna dotacja na firmę szkoleniową, o które można się starać to LGD Dotacje 2024. To skrót od Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z LGD jest dostępne z reguły dla osób zameldowanych w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Lokalne Grupy Działania (LGD) skupiają się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co stanowi ważny aspekt ich działalności.

DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową

To obecnie jedyna możliwość pozyskania dofinansowania dla pracujących o jaką możesz się ubiegać. Oczywiście, bezrobotni oraz bierni zawodowo też mogą starać się o to dofinansowanie na otwarcie firmy.

DOTACJA LGD ILE OTRZYMAM PIENIĘDZY

Dofinansowanie oferowane przez Lokalne Grupy Działania mieści się w określonych widełkach kwotowych, w 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

To jaka kwota LGD dofinansowania będzie Ci przysługiwać zależy od wartości, która została wskazana w ogłoszeniu naboru. Kwota dofinansowania z Lokalnych Grup Działania będzie jednakowa dla każdej osoby, która otrzyma to wsparcie w danym naborze.

LGD DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową: CO MOGĘ KUPIĆ

Dotacja LGD ma główne zastosowanie w finansowaniu jednorazowych wydatków, w tym remontów i budowy, zakupu nowego sprzętu oraz wyposażenia. Ponadto, może być przeznaczona na oprogramowanie, licencje, patenty, a także w niektórych przypadkach na zakup samochodu osobowego o co najmniej ośmiu miejscach lub pojazdów dostawczych z odpowiednią homologacją.

KIEDY OTRZYMASZ DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową

Proces oceny wniosków o dotację składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbywa się lokalnie i polega na weryfikacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Cały proces trwa do 2 miesięcy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja przez Urząd Marszałkowski, która dotyczy jedynie wniosków zakwalifikowanych w pierwszym etapie. Ten etap zazwyczaj trwa ponad 4 miesiące.

Całkowity czas ubiegania się o dotację na otwarcie działalności wynosi zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach może się nawet wydłużyć do 12 miesięcy.

WSPARCIE W STARCIE: CZYLI PREFERENCYJNA POŻYCZKA NA firmę szkoleniową

Warto zwrócić uwagę na Wsparcie w Starcie, choć jest to instrument zwrotny. Osoby bezrobotne oraz studenci na ostatnim roku studiów I i II stopnia mają możliwość składania wniosków o ten rodzaj wsparcia.

Dzięki preferencyjnej pożyczce istnieje możliwość sfinansowania założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.

WSPARCIE W STARCIE: PONAD 140 000 NA firmę szkoleniową

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 140 tys. zł.)

Co więcej, oferowany okres spłaty jest bardzo korzystny, sięgając nawet 84 miesięcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawnioskowania o karencję w spłacie rat kapitałowych, która wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. W czasie trwania karencji, ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mają stałe oprocentowanie, zależne od sytuacji i planów dotyczących działalności, wynoszące 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, oraz 1,7 proc. (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, które spełniają kryteria.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat ani prowizji za złożenie wniosku, a także nie wymagają wkładu własnego w inwestycji, umożliwiając uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% wartości realizowanego projektu.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA firmę szkoleniową👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTÓW

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

▶️ Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶️youtube.com