Dofinansowanie na kwiaciarnię 2022

Jeżeli planujesz założyć kwiaciarnię, ale nie masz funduszy – ten materiał jest dla Ciebie. Dziś przedstawię gdzie i jakie dotacje możesz pozyskać na swój biznes,  Jeżeli Ty także zastanawiasz się jak pozyskać kapitał na kwiaciarnię ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie? Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie na kwiaciarnię 2022.

Jak otworzyć kwiaciarnię: pozwolenia

Kwiaciarnię otworzysz teoretycznie bez żadnych pozwoleń, czy certyfikatów.

Przede wszystkim musisz doskonale znać się na roślinach. Wiedzieć jakie wymagania ma każdy gatunek, jak je pielęgnować, kiedy posadzić, a kiedy nawozić. Umiejętności i wiedzę możesz pozyskać poprzez specjalistyczne kursy lub ucząc się z literatury branżowej.

Powinieneś mieć minimalny zestaw szkoleń w tej dziedzinie. Nie należy zatrzymywać się tylko na jednym kursie, warto poszerzać swoje umiejętności i wiedzę cyklicznie.

Wartościowa umiejętnością będzie znajomość programów do projektowania, które pozwolą Ci na wizualizację ogrodu dla klienta przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

Jak założyć kwiaciarnię: koszty

By prowadzić firmę ogrodzenia potrzebny będzie szereg wyposażenia, która ma za zadanie nie tylko zwiększyć zakres prac, ale także przyciągnąć klienta:

 • po pierwsze szyldy,
 • także, meble wystawowe,
 • kosa oświetlenie,
 • co więcej, samochód (jeżeli samodzielnie będzie jeździła na giełdę),
 • oczywiście pierwsze zatowarowanie,
 • strona internetowa, która pomoże Cię łatwo zlokalizować klientom.

Ile zarabia właściciel kwiaciarni

Dochody kwiaciarni w Polsce zależą głównie od formy zatrudnienia (umowa o pracę lub samozatrudnienie), umiejętności i doświadczenia, pory roku oraz wielkości miasta.

Nie ulega jednak wątpliwości, że przemysł roślinny należy do tych, które działają niezawodnie. Wiele ważnych wydarzeń w życiu każdego człowieka wymaga ciętych kwiatów i dekoracji, więc ten biznes powinien mieć perspektywy.

Dochody kwiaciarni są bardzo zróżnicowane. Wiele zależy od liczby pracowników, lokalizacji, prestiżu terenu zakładu i konkurencji. Czynniki te bezpośrednio wpływają na przychody kwiaciarni. Warto też zauważyć, że w okresach wzmożonego zapotrzebowania na kwiaty i dekoracje (święta, komunie, wesela) kwiaciarnie na pewno zarobią znacznie więcej niż w innych miesiącach. Szacuje się, że właściciele kwiaciarni mogą zarabiać od trzech do kilku tysięcy złotych miesięcznie.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY Na kwiaciarnię 2022

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

PUP dofinansowanie na kwiaciarnię 2022: kwota 

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania na kwiaciarnię będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własny firmę ogrodniczą może być sfinansowany obecnie do wysokość ok 33 900 zł (początek 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na kwiaciarnię 2022: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania PUP należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy z reguły nie wskazują minimalnego okresu, przez który należy być na bezrobociu. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

DOTACJE PFRON na firmę ogrodniczą

Dofinansowanie na kwiaciarnię PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje na kwiaciarnię dla osób niepełnosprawnych od 25 000 zł do 35 000 zł.

DOTACJE UNIJNE ogrodnik 2022

Fundusze UE na kwiaciarnię podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na kwiaciarnię z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie na kwiaciarnię z Unii składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START z unii na kwiaciarnię 2022: JAKIE WSPARCIE?

Dotacja z Unii to m.in. :

 • po pierwsze, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności  przeważnie 23 050,00,
 • także , dotacja pomostowa (przeważnie od 1 000 do 2 500 zł netto przez 6 -12miesięcy),
 • na sam koniec, konsultacje i zajęcia dydaktyczne.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA KWIACIARNIĘ 2022?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE na  firmę ogrodniczą oscylują w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

LGD Dotacje na firmę ogrodniczą: JAKIE KWOTY ?

Dofinansowanie na firmę budowlaną z LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz założyć kwiaciarnię..

Dotacja LGD na firmę ogrodniczą: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ👉UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na kwiaciarnię2022, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dofinansowanie na założenie działalności.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com