DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka

Popularność żłobków w ostatnich latach znacząco wzrosła. Można przypisać kilku kluczowym czynnikom wpływającym na decyzje rodziców o korzystaniu z tego typu form opieki nad dziećmi. Współczesne społeczeństwo stawia przed rodzicami nowe wyzwania, a żłobki stają się odpowiedzią na potrzeby zarówno dzieci, jak i ich opiekunów. Dziś przedstawię jakie dofinansowanie na otwarcie żłobka możesz pozyskać w bieżącym roku.

Jak założyć żłobek

Założenie żłobka w Polsce to proces, który wymaga dokładnego zaplanowania i zrozumienia obowiązujących przepisów. Oto kroki, które należy podjąć, aby otworzyć żłobek:

 • Analiza rynku i plan biznesowy: na początek warto przeprowadzić analizę rynku, aby zrozumieć lokalne zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi. Następnie, należy opracować szczegółowy plan biznesowy, który uwzględni koszty startowe, przewidywane przychody, strategię marketingową oraz inne kluczowe aspekty działalności.
 • Wybór lokalizacji: lokalizacja jest kluczowym elementem sukcesu żłobka. Powinna być ona łatwo dostępna dla rodziców, bezpieczna i dostosowana do potrzeb małych dzieci. Ważne jest, aby budynek spełniał wszystkie wymogi sanitarne i budowlane.
 • Dopełnienie formalności prawnych: aby otworzyć żłobek, konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń i rejestracja działalności. W Polsce żłobki podlegają przepisom ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, więc ważne jest dokładne zapoznanie się z tymi regulacjami.
 • Adaptacja przestrzeni: przestrzeń, w której będzie funkcjonował żłobek, musi być odpowiednio zaadaptowana do potrzeb dzieci. Ważne jest, aby była bezpieczna, przyjazna i stymulująca ich rozwój. Należy również zadbać o wyposażenie, takie jak meble, zabawki i sprzęt bezpieczny dla dzieci.
 • Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu: pracownicy żłobka muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi. Należy również zadbać o przeszkolenie personelu z zakresu pierwszej pomocy i opieki nad dziećmi.
 • Marketing i promocja: skuteczna promocja jest kluczowa, aby przyciągnąć rodziców i dzieci do żłobka. Można wykorzystać strony internetowe, media społecznościowe, ulotki czy lokalne gazety, aby informować o ofercie.
 • Ubezpieczenie: żłobek powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone dzieciom oraz od innych ryzyk związanych z prowadzeniem działalności.

Otwarcie żłobka to proces wymagający dużego zaangażowania. Jednocześnie jest to działalność o dużym znaczeniu społecznym, zapewniająca ważną usługę dla rodziców i ich dzieci. Dokładne zaplanowanie i przygotowanie może przyczynić się do sukcesu i zapewnienia wysokiej jakości opieki nad najmłodszymi.

ROSNĄCE zapotrzebowanie na żłobki

Oto główne przyczyny, dla których żłobki cieszą się rosnącą popularnością:

 • Zwiększona liczba rodzin dwupracujących: wiele rodzin polega na dochodach zarówno matki, jak i ojca. Sprawia, że zapotrzebowanie na profesjonalną opiekę nad dziećmi w ciągu dnia wzrasta. Żłobek oferuje nie tylko opiekę, ale i edukację na odpowiednim poziomie, co jest ważne dla rodziców wracających do pracy.
 • Rozwój społeczny i edukacyjny dzieci: rodzice coraz częściej zdają sobie sprawę z korzyści płynących z wczesnej socjalizacji dziecka. Żłobki umożliwiają dzieciom interakcję z rówieśnikami w bezpiecznym środowisku, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu.
 • Brak alternatywnych rozwiązań opieki: dla wielu rodzin korzystanie z żłobka jest bardziej dostępną opcją niż zatrudnienie niani czy opieka dzienna u rodziny. Żłobki oferują profesjonalną opiekę w rozsądnej cenie, co jest atrakcyjne dla rodziców szukających niezawodnej opieki dla swoich dzieci.
 • Programy edukacyjne w żłobkach: nowoczesne żłobki oferują programy edukacyjne dostosowane do wieku dziecka. Wspierają jego rozwój poznawczy, motoryczny i społeczny. Rodzice chcą zapewnić swoim dzieciom jak najlepszy start, a żłobki umożliwiają wczesne wsparcie edukacyjne.
 • Normy społeczne i oczekiwania: wzrost świadomości na temat znaczenia pierwszych lat życia dla rozwoju dziecka sprawia, że rodzice coraz częściej poszukują profesjonalnych form opieki. Społeczna akceptacja dla korzystania z żłobków jako formy opieki nad dziećmi również wzrosła.
 • Wsparcie rządowe i dostępność miejsc: W Polsce obserwuje się wzrost wsparcia rządowego dla żłobków, w tym dofinansowanie miejsc opieki lub programów rozwojowych. To sprawia, że więcej rodzin ma dostęp do opieki żłobkowej.

Popularność żłobków wynika z połączenia potrzeb rodziców pracujących, korzyści rozwojowych dla dzieci. Także rosnącej dostępności i akceptacji społecznej tej formy opieki. W dzisiejszych czasach żłobki nie są już postrzegane tylko jako miejsce opieki, ale jako ważny element wsparcia rozwoju i edukacji najmłodszych.

Jakie wyposażenie żłobka 

Aby zapewnić bezpieczne i stymulujące środowisko dla małych dzieci, żłobek musi być odpowiednio wyposażony. Poniżej przedstawiam kluczowe elementy wyposażenia, które są niezbędne w każdym żłobku, by zapewnić komfort i rozwój podopiecznych:

 • Meble i urządzenia bezpieczne dla dzieci: ważne jest, aby wszystkie meble, w tym łóżeczka, krzesełka do karmienia, stoliki i krzesła były stabilne, bezpieczne i dostosowane do wieku dzieci. Kąciki do zabawy i odpoczynku powinny być wyposażone w miękkie maty i poduszki.
 • Zabawki edukacyjne: zabawki powinny być dostosowane do różnych grup wiekowych i zachęcać do nauki poprzez zabawę. Ważne, aby były bezpieczne, nietoksyczne i łatwe do utrzymania w czystości. Zabawki sensoryczne, klocki, puzzle oraz książeczki to podstawowe elementy wyposażenia.
 • Sprzęt do ćwiczeń fizycznych: małe ślizgawki, baseny z piłeczkami, tunel do pełzania oraz inne bezpieczne urządzenia do ćwiczeń wspomagają rozwój motoryczny dzieci.
 • Wyposażenie kuchenne: żłobek musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt do przechowywania i przygotowywania posiłków. W tym lodówki, kuchenki mikrofalowe i zmywarki, a także naczynia i sztućce bezpieczne dla dzieci.
 • Bezpieczeństwo: detektory dymu, gaśnice, apteczki pierwszej pomocy. Pamiętaj o zabezpieczeniach na schody i gniazdkach elektrycznych. Są absolutnie niezbędne w każdym żłobku.
 • Sprzęt sanitarny: przewijaki, nocniki, małe toalety oraz umywalki dostosowane do wzrostu dzieci są kluczowe dla utrzymania higieny.
 • Systemy monitoringu: kamery i systemy monitoringu pozwalają na ciągłe obserwowanie dzieci, zwiększając ich bezpieczeństwo.
 • Artykuły higieniczne: chusteczki nawilżające, pieluchy jednorazowe, kremy ochronne i inne produkty do pielęgnacji skóry są niezbędne w codziennej opiece nad dziećmi.

Zapewnienie kompleksowego i bezpiecznego wyposażenia jest kluczowe dla funkcjonowania żłobka. Ma za zadanie nie tylko opiekować się dziećmi, ale również wspierać ich wszechstronny rozwój. Odpowiednio dobrane wyposażenie tworzy środowisko, które jest zarówno bezpieczne, jak i sprzyjające nauce przez zabawę

DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka Z URZĘDU PRACY 2024

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy stanowią najczęściej wybieraną drogę do zdobycia kapitału na start. Program jest skierowany wyłącznie do zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób bezrobotnych. Popularność tej formy wsparcia wynika z jej rozpoznawalnych cech i korzyści dla przedsiębiorców.

DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka Z URZĘDU PRACY: JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA

Dofinansowanie PUP na otwarcie żłobka w 2024 roku, oferowane przez Urząd Pracy, jest zawarte w ustalonych wcześniej widełkach. Maksymalna kwota wsparcia zależy od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać niższą kwotę jako maksymalne wsparcie w danym powiecie. Obecnie (początek 2024) to ponad 43 000 zł. jednak w większości powiatów, graniczna kwota, na jaką możesz się ubiegać, mieści się w przedziale od 25 000 do 30 000 zł.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka Z URZĘDU PRACY

Dotacje PUP możesz przeznaczyć na koszty jednorazowe. Koszty kwalifikowalne (dopuszczalne) to:

 • przede wszystkim maszyny,
 • także urządzenia,
 • wyposażenie
 • a nawet oprogramowanie.

Część dostępnych środków z dotacji na otwarcie żłobka z PUP (zazwyczaj do 10%) można przeznaczyć na podstawowe działania marketingowe, takie jak stworzenie strony internetowej, zakup wizytówek i ulotek.

Urząd Pracy umożliwia również wykorzystanie dotacji na zakup towarów do odsprzedaży lub materiałów potrzebnych do świadczenia usług. Wysokość tej możliwości zależy od PUP i mieści się zwykle w przedziale od 20% do 50% kwoty dofinansowania na założenie firmy. Ponadto, PUP pozwala na sfinansowanie kosztów doradztwa podatkowego, księgowego lub prawnego, które może wynieść od 2% do 5%.

DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka CZEGO NIE SFINANSUJE URZĄD PRACY

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 nie pokryje kosztów bieżących takich jak:

 • księgowość,
 • też ZUS
 • co więcej bieżących wydatków na kampanie marketingowe typu Google ADS
 • czy bieżącą obsługę agencji marketingowej.

ILE RAZY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O DOTACJĘ na otwarcie żłobka y Z URZĘDU PRACY

Dotacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy to jednorazowa pomoc. Możesz uzyskać ją tylko jeden raz.

Jeśli twoje wcześniejsze wnioski o dotację z PUP nie zostały przyjęte, nie martw się – nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków. Możesz kontynuować starania o dotację na otwarcie żłobka z Urzędu Pracy w kolejnych naborach, aż uzyskasz pozytywną decyzję. W rzadkich przypadkach Urzędy Pracy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące składania kolejnych wniosków o dotację, jednak zazwyczaj masz możliwość próby wielokrotnie.

DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka Z PFRON 2024

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON 2024Dotacje dla osób niepełnosprawnych skierowane są do osób ze stopniem niepełnosprawności.

DOFINANSOWANIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PFRON: PODOBIEŃSTWA

Dofinansowanie PFRON 2024 jest bardzo zbliżone do dofinansowania na otwarcie żłobka z Urzędu Pracy.

Możesz pokryć te same koszty jak w przypadku dofinansowania dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy.

DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka Z PFRON: MAKSYMALNA KWOTA POMOCY

Maksymalne dofinansowania dla osób niepełnosprawnych to aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Obecnie maksymalna wartość pomocy przekraczającą 100 000 zł. Jednak podobnie jak w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy ogłaszane nabory mogą być na niższą kwotę.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2024

Wniosek o dotację z PFRON składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy, podobnie jak w przypadku wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych z PUP

DOTACJE UNIJNE na otwarcie żłobka

Dotacja unijna na otwarcie firmy jest także powszechną formą finansowania firm, o której wiele osób słyszało jednak mało kto zna szczegóły pomocy.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka

To interesujące wsparcie na start, podzielone na dwie części.

Po pierwsze, otrzymasz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 23 000 zł.

Po drugie, zostaniesz objęty pomocą doraźną w postaci wsparcia pomostowego, które wynosi od 1 500 zł do nawet 2 500 zł i jest wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy. Dzięki temu wsparciu, będziesz mógł pokryć bieżące koszty, takie jak ZUS, księgowość czy reklama w Google ADS, których nie obejmuje finansowanie ze środków Urzędu Pracy.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka

Proces jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje unijne na otwarcie żłobka odbywają się są w kilku etapach. Cały proces trwa około 3 do 4 miesięcy.

Na pierwszym etapie przeprowadzana jest rekrutacja pisemna, a po pozytywnym wyniku odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą.

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą ten etap, wezmą udział w intensywnych zajęciach trwających od tygodnia do dwóch tygodni.

Podczas tych zajęć zdobędą wiedzę z zakresu prawa, marketingu, przedsiębiorczości oraz ekonomii.

Na zakończenie programu edukacyjnego uczestnicy przygotują kompleksowy biznesplan, obejmujący opis branży i usług, analizę marketingową, motywy decyzji, koszty kwalifikowanych działań oraz projekcje finansowe.

DLA KOGO UNIJNA DOTACJA na otwarcie żłobka

Dofinansowanie na otwarcie żłobka 2024 z unii są skierowane raczej dla działalności, które w pierwszych  6 -12 miesiącach będą miały więcej kosztów bieżących.

Ważne, aby przed podjęciem decyzji o starcie w naborze dobrze przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne.

DOTACJE LGD, CZYLI ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2024

Kolejna dotacja na otwarcie żłobka, o które można się starać to LGD Dotacje 2024. To skrót od Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z LGD jest dostępne z reguły dla osób zameldowanych w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Lokalne Grupy Działania (LGD) skupiają się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co stanowi ważny aspekt ich działalności.

DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka

To obecnie jedyna możliwość pozyskania dofinansowania dla pracujących o jaką możesz się ubiegać. Oczywiście, bezrobotni oraz bierni zawodowo też mogą starać się o to dofinansowanie na otwarcie firmy.

DOTACJA LGD ILE OTRZYMAM PIENIĘDZY

Dofinansowanie oferowane przez Lokalne Grupy Działania mieści się w określonych widełkach kwotowych, w 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

To jaka kwota LGD dofinansowania będzie Ci przysługiwać zależy od wartości, która została wskazana w ogłoszeniu naboru. Kwota dofinansowania z Lokalnych Grup Działania będzie jednakowa dla każdej osoby, która otrzyma to wsparcie w danym naborze.

LGD DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka: CO MOGĘ KUPIĆ

Dotacja LGD ma główne zastosowanie w finansowaniu jednorazowych wydatków, w tym remontów i budowy, zakupu nowego sprzętu oraz wyposażenia. Ponadto, może być przeznaczona na oprogramowanie, licencje, patenty, a także w niektórych przypadkach na zakup samochodu osobowego o co najmniej ośmiu miejscach lub pojazdów dostawczych z odpowiednią homologacją.

KIEDY OTRZYMASZ DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka

Proces oceny wniosków o dotację składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbywa się lokalnie i polega na weryfikacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Cały proces trwa do 2 miesięcy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja przez Urząd Marszałkowski, która dotyczy jedynie wniosków zakwalifikowanych w pierwszym etapie. Ten etap zazwyczaj trwa ponad 4 miesiące.

Całkowity czas ubiegania się o dotację na otwarcie działalności wynosi zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach może się nawet wydłużyć do 12 miesięcy.

WSPARCIE W STARCIE: CZYLI PREFERENCYJNA POŻYCZKA na otwarcie żłobka

Warto zwrócić uwagę na Wsparcie w Starcie, choć jest to instrument zwrotny. Osoby bezrobotne oraz studenci na ostatnim roku studiów I i II stopnia mają możliwość składania wniosków o ten rodzaj wsparcia.

Dzięki preferencyjnej pożyczce istnieje możliwość sfinansowania założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.

WSPARCIE W STARCIE: PONAD 140 000 na otwarcie żłobka

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 140 tys. zł.)

Co więcej, oferowany okres spłaty jest bardzo korzystny, sięgając nawet 84 miesięcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawnioskowania o karencję w spłacie rat kapitałowych, która wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. W czasie trwania karencji, ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mają stałe oprocentowanie, zależne od sytuacji i planów dotyczących działalności, wynoszące 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, oraz 1,7 proc. (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, które spełniają kryteria.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat ani prowizji za złożenie wniosku, a także nie wymagają wkładu własnego w inwestycji, umożliwiając uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% wartości realizowanego projektu.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE na otwarcie żłobka 👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTÓW

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

▶️Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶️youtube.com