Granty na kapitał obrotowy Kujawsko-Pomorskie

Granty na kapitał obrotowy Kujawsko-Pomorskie to program skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw z terenu tego województwa. Podmioty dotknięte skutkami COVID19 mogą ubiegać się o wsparcie w przypadku problemów z płynnością finansową, które są skutkami epidemii. Nabór rusza 30 lipca.

Grant na kapitał obrotowy: wymagania

W regulaminie naboru zostały wskazane następujące warunki uczestnictwa:

  • po pierwsze status mikro lub małego przedsiębiorstwa,
  • dalej, nie znajdowałeś się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019,
  • znajdujesz się w sytuacji braku lub niedoboru płynności finansowej, a przyczyny tego znajdują się w epidemii,
  • także prowadziłeś działalność na 31 grudnia 2019,
  • co więcej na dzień składania wniosków nie otworzyłeś procesu likwidacji, nie zostało otwarte wobec Twojego podmiotu postępowanie upadłościowe,
  • odnotowałeś spadek min. 70{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} w ujęciu następujących miesięcy po sobie (po dniu 1 marca 2020) lub w ujęciu rok do roku w miesiącach analogicznych,
  • na koniec na dzień 31 grudnia 2019 oraz 1 lutego 2020 prowadziłeś działalność na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Granty na kapitał obrotowy Kujawsko-Pomorskie: przeznaczenie środków

Grant na kapitał obrotowy możesz przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Wsparcie otrzymasz na podstawie stawki jednostkowej, przy czym weryfikacja wydatków polega  na sprawdzeniu we właściwych  rejestrach  publicznych (CEiDG lub KRS),  czy utrzymałeś działalność gospodarczą przez okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono Wniosek o powierzenie grantu.

Granty na kapitał obrotowy: zawieszona działalność

Jeśli prowadziłeś firmę na dzień 1 lutego i zawiesiłeś ja po tym okresie możesz starać się o finansowanie. Jest to jednak możliwe tylko dla działalności ponownie odwieszonych. W takim wypadku obliczenie spadku dochodów będzie odbywać się w porównaniu do następujących po sobie miesięcy np. kwiecień -maj 2020, lub rok do roku za miesiące nie zawieszone np. maj 2020 do maja 2019.

Granty na kapitał obrotowy: wartość pomocy

Wartość grantu wynosi iloczyn ilości pracowników, stawki 7 845,11 zł oraz 3 miesięcy, jednak nie więcej niż 50 000 zł. Osoby samozatrudnione mogą starać się o 23 535,33

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I otrzymaj grant

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić wniosek o grant na kapitał obrotowy, to uspokajam – pomogę Ci.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt