Premia na działalność pozarolniczą jak zdobyć

Nabór pod działanie Premia na działalność pozarolniczą odbędzie się dopiero, albo już w listopadzie 2021. Coraz więcej osób jest zainteresowanych startem w tym programie. Masz odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się na zdobycie funduszy UE. W tym wpisie wskażę aspekty, na które zdecydowanie trzeba zwrócić uwagę. Premia na pozarolniczą działalność gospodarczą jest na wyciągnięcie ręki, ale musisz być przygotowany w 100%.

Krok pierwszy: Premia ARiMR wymagania

Zanim zaczniesz sprawdzać ile punktów może osiągnąć Twój wniosek, przeanalizuj możliwość startu w naborze. Wymogi nie zmienią się w porównaniu z poprzednim naborem.

Po dotacje na otwarcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się między innymi:

 • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Poprzednio obowiązek obejmował aż 24 miesiące.
 • beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z  poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi„.

Dodatkowo na 24 miesiące przed złożeniem wniosku o Premie ARiMR na firmę nie możesz być wpisany do CEIDG albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Dodatkowo na pomoc nie mogą liczyć także osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego lub jeśli skorzystały z pomocy takich programów jak:

 • „Premie dla młodych rolników”2014-2020 lub
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 2014-2020, lub
 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”2007-2013,

lub

 • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 2007-2013.

Co więcej, dofinansowanie na założenie działalności możesz uzyskać jeśli gospodarstwo, z którym jesteś związany, znajduje się w miejscowości w gminie: wiejskiejwiejsko-miejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miast, miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców).

Krok drugi: premia na działalność pozarolniczą punkty

W 2021 roku potrzymana zostanie punktacja. To istotna część przygotowywania się pod start w naborze z programu premia na pozarolniczą działalność. O to lista i punkty:

 • 1 pkt – gdy masz niż 40 lat,
 • 2 pkt – gdy Twój projekt jest innowacyjny na terenie gminy (ARMiR publikuje zestawienie innowacyjnych PKD. Dodatkowo trzeba opisać innowacyjność),
 • 2 pkt – jeśli jesteś beneficjentem programu „płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
 • do 2 pkt –odpowiedni wskaźnik bezrobocia dla Twojego powiatu (dane statystyczne),
 • 5 – 7 pkt – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od 2 do 3 i więcej miejsc pracy na okres 2 lat od daty II płatności.
 • 3 pkt – posiadasz odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Premia ARiMR na firmę: firma na VAT?

W regulaminie pod premie na działalność pozarolniczą wskazana jest możliwość finansowania kwoty netto lub brutto.

Co to oznacza?

Możesz wybrać, czy Twoja firma będzie na VAT czy nie. Dlaczego jest to ważne? Zabronione jest natomiast podwójne finansowanie. Jeżeli wskazujemy, że działalność będzie na VAT to tym samym podatek od towarów i usług jest kosztem niekwalifkowanym, tzn. nie podlega finansowaniu.

Jeżeli działalność nie będzie na VAT możemy pokrywać koszt VAT, ponieważ nie możemy ubiegać się o jego zwrot. Inną kwestią jest obowiązek rozliczenia przed drugą transzą pod premie ARiMR na działalność. Należy wykazać pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych wskazanych we wniosku o dotacje na otwarcie działalności pozarolniczej.

Zastanów się też komu będziesz sprzedawał swoje usług/towary/produkty. W większości przypadków możesz korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, jeżeli obroty firmy roczne nie przekroczą 200 000 zł. Jeżeli Twoimi klientami będą nie VATowcy, to doliczony podatek zwiększy kwotę faktury odbiorcy, który nie będzie mógł ubiegać się o jej zwrot. Tym samym stracisz część konkurencyjności cenowej.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI: PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

Nie ma wprost wskazanych wytycznych w regulaminie dotyczących tej kwestii. Jednak sam biznes plan ma w swoich drukach informacje na ten temat.

Dofinansowanie można przeznaczyć tylko na nowe maszyny, urządzenia, środki transportu oraz wyposażenia. Co więcej, wydatki w środki trwałe muszą wynosić minimum 70 proc. kwoty z działania Premia pozarolnicza.

PREMIA NA DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ 2021: SAMOCHÓD OSOBOWY

Nabór 2021 wniesie istotne zmiany. Najważniejszą z nich jest finansowanie środków transportu. Samochód osobowy nadal możesz sfinansować z programu premia na pozarolniczą działalność.

Jednak już nie możesz przeznaczyć na ten cel 100 proc. funduszy z programu dotacje na otwarcie działalności pozarolniczej 2021.

Samochód osobowy na podstawie propozycji zmiany można będzie sfinansować do 50 proc wartości funduszy UE.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2021: NAJWYŻSZA DOTACJA NA START

Z obecnie dostępnych funduszy UE na start działalności gospodarczej to ARiMR oferuje największą kwotę dotacji na. Duża kwota wymusza też skompilowany regulamin. Progi premii z poprzedniego naboru raczej zostaną utrzymane. Wysokość wsparcia premia na działalność pozarolniczą zależy od zatrudnienia:

 • po pierwsze 150000 zł: samozatrudnienie,
 • dalej, 200000 zł: właściciel oraz 1 pracownik na pełny etat,
 • lub 250000 zł właściciel oraz min. 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

PREMIA ARIMR: ZATRUDNIENIE  PRACOWNIKA, W KTÓRYM MOMENCIE?

Formalnie należy zatrudnić pracownika przed wnioskiem o drugą ratę z działania premia na działalność pozarolniczą ARiMR.

ARIMR DOTACJA: CZY MOGĘ SWOJE DZIECKO?

Tak, można zatrudnić pełnoletnie dziecko o ile nie mieszka w jednym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą, a także posiada oddzielny budżet.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek. Zwiększ swoje szanse z profesjonalistą.

Pomogliśmy już setkom klientów w uzyskaniu dotacji na start firmy.

Sprawdź o opinie na temat współpracy z nami.

zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt