DOFINANSOWANIE do SAMOCHÓDU 2022

Przeciętna polska rodzina ma więcej niż 1 samochód. Czy wyobrażasz sobie prowadzenie firmy bez auta? Oczywiście w są branże, w których można obyć się bez samochodu, jednak dla zdecydowanej większości stanowi on główne lub ważne narzędzie pracy. Częste pytanie jakie otrzymuję to „czy otrzymam dofinansowanie do samochodu do pierwszej działalności?”.

Dofinansowanie na samochód: gdzie, ile, od kiedy?

Niestety nie będzie to jednoznaczna odpowiedź. Wszystko zależy od rodzaju dofinansowania na założenie firmy, a także pewnych zapisów w regulaminach. Jakie mamy w ogóle otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

DOTACJE NA Rozpoczęcie DZIAŁALNOŚCI

Wśród form, które mogą być przeznaczone na sfinansowanie samochodu znajdziesz następujące pozycji

DOTACJA NA SAMOCHÓD: TO W CZYM PROBLEM

Niestety, występują ograniczania w zakupie środka transportu, w zależności od lokalizacji lub programu.

DOFINANSOWANIE na samochód Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie.

DOFINANSOWANIE URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI: czyli prawie 34 000 na samochód?

W przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy możesz spotkać spore ograniczenia. Część Urzędów Pracy nie pozwala sfinansować z dofinansowania samochodu w ogóle. Niektóre z nich ograniczają wysokość dotacji na ten cel do 50 proc. Na szczęście znajdują się i takie, które pozwalają przeznaczyć 100 proc. dofinansowania na samochód. Od czego to zależy? W mojej ocenie od oceny ryzyka danego Urzędu Pracy. Sami przyznacie, że część samochodów w Polsce ma „upiększone liczniki”, są także powypadkowe. To rodzi pewne trudności w przypadku windykacji  przez Urząd takiego aktywa. W przypadku dofinansowania na samochód dla osoby niepełnosprawnej, Urzędy raczej nie stawiają żadnych ograniczeń procentowych.

DOFINANSOWANIE Z PFRON NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: JAKIE KWOTY?

Dofinansowanie PFRON przysługuje w zdecydowanie wyższej kwocie niż tradycyjne dofinansowanie z Urzędu Pracy. Przewidziane górne widełki tej dotacji wynoszą aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dla przypomnienia osoba bezrobotna może otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jak otrzymać pomoc dla niepełnosprawnych PFRON na firmę? Poprzez odpowiednie przygotowanie dokumentacji i złożenie jej w Urzędzie Pracy.

DOFINANSOWANIE do samochodu z PFRON

Podobnie jak w przypadku dotacji z Urzędu Pracy, mogą wystąpić ograniczenia. Obecnie dostępny limit maksymalnego dofinansowania na założenie działalności z PFRON wynosi ponad 89 000,00 zł. Jednak Urzędy Pracy mogą:

 • po pierwsze ograniczyć wysokość dotacji (z reguły do 40 000 – 50 000 zł),
 • lub wprowadzić wewnętrzne limity możliwości dofinansowania na samochód (np. do 50 proc.)
 • albo nie kwalifikować zakupu pojazdu.

Przed przystąpieniem do naboru dobrze przeczytaj regulamin lub zadzwoń do PUP.

DOTACJE UNIJNE na zakup samochodu: pierwsza firma

Tutaj zasady są jednorodne. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. Ograniczenie dotyczy wyłącznie transportu drogowego towarów.

Plusem ich jest możliwość sfinansowania z dofinansowania pomostowego także kosztów paliwa.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: NAJWYŻSZA DOTACJA NA START

Z obecnie dostępnych funduszy UE na start działalności gospodarczej to ARiMR oferuje największą kwotę dotacji na. Duża kwota wymusza też skompilowany regulamin. Progi premii z poprzedniego naboru raczej zostaną utrzymane. Wysokość wsparcia premia na działalność pozarolniczą zależy od zatrudnienia:

 • po pierwsze 150 000 zł: samozatrudnienie,
 • dalej, 200 000 zł: właściciel oraz 1 pracownik na pełny etat,
 • lub 250 000 zł właściciel oraz min. 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

PREMIA NA DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ 2022: SAMOCHÓD OSOBOWY

W stosunku do poprzednich edycji programu Premia na działalność pozarolniczą 2022 szykują się zmiany. Projekt rozporządzenia niesie pewnego rodzaju utrudnienia dotyczące m.in. samochodów osobowych

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ: DO TEJ PORY

Do naboru 2020 Beneficjent był zobowiązany do wydatkowania minimum 70 proc. funduszy (premia na działalność pozarolniczą) na środki trwałe.

Dotacja na otwarcie pozarolniczej działalności może wynieść:

 • po pierwsze, dla samozatrudnionych 150 000,
 • a także 200 000 lub 250 000 przy zatrudnieniu odpowiednio jednego lub dwóch osób na pełny etat.

Limit kwotowy został utrzymany jednak pojawiło kolejne ograniczenie.

PREMIA ARIMR NA FIRMĘ: CZ KUPISZ SAMOCHÓD OSOBOWY

Samochód osobowy nadal możesz sfinansować z programu premia na pozarolniczą działalność.

Jednak już nie możesz przeznaczyć na ten cel 100 proc. funduszy z programu dotacje na otwarcie działalności pozarolniczej 2022.

Samochód osobowy na podstawie propozycji zmiany można będzie sfinansować do 50 proc wartości funduszy UE. Dostawcze są bez ograniczeń.

DOTACJE Z LGD: ILE ŚRODKÓW MOŻNA POZYSKAĆ?

Zaczynamy z wysokiego „C”. LGD dotacje 2022 są w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe oraz prace remontowo-budowlane.

LGD dotacje na samochód

W przypadku LGD Dotacje mogą być przeznaczone na zakup pojazdów dostawczych (homologacja) lub osobowych. Gdzie jest haczyk?

Dotacje LGD pozwalają na zakup środków transportu (pojazdów silnikowych) z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych do przewozu pon. 8 osób, łącznie z kierowcą.

Dofinansowanie do samochodu: nowy, czy używany

Planując inwestycje związane z zakupem samochodu, wielu z Was rozważa zakup używanego samochodu w dobrym staniej. Oczywiście, jest to uzasadnione pod katem racjonalności nakładów, jednak nie zawsze będzie to możliwe.

Dotacja na samochód nowy jest wymogiem dla programów:

 • po pierwsze LGD Dotacje,
 • także Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Dofinansowanie na zakup samochodu używanego jest dopuszczone przez:

 • po pierwsze dofinansowanie dla osób bezrobotnych z urzędu pracy,
 • dalej dotacje PFRON dla osób niepełnosprawnych,
 • także dotacje unijne na start firmy,

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

▶ Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶youtube.com