Dofinansowanie na serwis klimatyzacji samochodowej 2023

Idzie lato, każdy prędzej czy później będzie szukał chłodnego miejsca na przeczekanie upałów. To pora roku, w której najczęściej przypominamy sobie o klimatyzacji. Rosnący popyt na usługi serwisu klimatyzacji w autach sprawia, że tą branżą interesuje się coraz więcej osób od strony inwestycji. W każdym mieście są dziesiątki firm serwisujących klimatyzacje. Jeżeli Ty także zastanawiasz się jak otrzymać dofinansowanie na serwis klimatyzacji samochodowej 2023 ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie? Dowiedz się jak uzyskać dotacje na otworzenie firmy 2023.

Jak otworzyć założenie serwisu klimatyzacji?

Wysoki popyt nie oznacza, że ​​Twój start w branży usług klimatyzacyjnych zakończy się sukcesem w najbliższej przyszłości. Proces pozyskiwania finansowania nie jest łatwy – ale bez wystarczającego finansowania początkowego Twoja firma nie będzie miała zasobów potrzebnych do skutecznego działania.

Kapitał na start to nie jedyny wymóg w tej branży.

Serwis klimatyzacji samochodowej należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochrona środowiska jest wymogiem, a branża klimatyzacyjna ma w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia. Polityką UE to ciągłe ograniczanie emisji do atmosfery szkodliwych gazów, takich jak substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane, zwane gazami F, które przyczyniają się do tzw. efektu cieplarnianego. Kwestia ta została ujęta w ustawie ODS z dnia 15 maja 2015 r. w celu dostosowania polskiego ustawodawstwa do przepisów UE.

Założenie serwisu klimatyzacji: uprawnienia

Urząd Dozoru Technicznego, jako jednostka certyfikująca dla przedsiębiorców, wydaje przedsiębiorcom certyfikaty zgodnie z wymaganiami  ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Działalność na rzecz osób trzecich polegająca na konserwacji, naprawie, serwisowaniu albo likwidacji m.in. serwisu klimatyzacji wymaga uzyskania certyfikatu na urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne.

Uzyskanie pozwoleń trwa z reguły do 2 miesięcy.

Dzięki tym kursom możesz zdobyć teoretyczne podstawy potrzebne do pracy w dziedzinie hydrauliki. Jednak najwięcej możesz nauczyć się od starszych kolegów. Ich doświadczenie w tej branży jest bezcenne.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY Na serwis klimatyzacji samochodowej 2023

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych. W programach finansowanych ze środków unijnych

 • POWER (osoby poniżej 30 r.ż),
 • a także RPO (dla Wnioskodawców powyżej 30 r. ż).

Dostępne są także środki w ramach Funduszu Pracy kierowane są do osób bez grup wiekowych.

Dotacja PUP na serwis klimatyzacji samochodowej 2023: kwota dotacji

Dotacja na start 2023 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna założenie serwisu klimatyzacji może być sfinansowana obecnie do wysokość ponad 40 000 zł (początek kwiecień 2023 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na serwis klimatyzacji samochodowej 2023: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Po pierwsze, należy mieć status bezrobotnego zarejestrowany w PUP. Nie można również prowadzić działalności gospodarczej (wpisać CEIDG) przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację dla firmy. Nie możesz też być beneficjentem dotacji z PUP. Generalnie Urząd wyznaje zasadę, że beneficjent może otrzymać takie środki tylko raz w życiu. Ponadto nie zostaniesz ukarany za naruszenie zasad prowadzenia działalności biznesowej. Wreszcie, nie możesz bez własnej winy przerwać swojego szkolenia, stażu lub osobistego planu działania w urzędzie pracy. Powiatowe Urzędy Pracy od niedawna (06/2022) wprowadziły obowiązkowy okres pozostawania bez pracy zarobkowej – 3 miesiące.

Na szczęście ponowna nowelizacja z początku 07/2022 przywróciła stan poprzedni, czyli zniosła obowiązkowy staż na bezrobociu.

DOTACJE PFRON na założenie serwisu klimatyzacji

Dofinansowanie dla serwisanta PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje na założenie serwisu klimatyzacji dla osób niepełnosprawnych od 35 000 zł do 45 000 zł.

DOTACJE UNIJNE serwis klimatyzacji 2023

Fundusze UE na studio fotograficzne podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na założenie serwisu klimatyzacji z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na założenie serwisu klimatyzacji składa się z 3 części.

Po pierwsze jednorazowa dotacja na założenie działalności (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce) na rozpoczęcie działalności Twojej firmy. Następnie doradztwo i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, podatków itp. Są też pomostówki, czyli miesięczna dotacja na koszty eksploatacji (kwoty zwykle wahają się od 1000 zł do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 2023?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

Dotacje Unijne: A co z pomostówką?

Comiesięczne dotacje dla firm mogą być przeznaczone przede wszystkim na odzież ochronną. Co ważniejsze, na zakup części zużywających się, składek na ubezpieczenie społeczne, a nawet paliwa do samochodu.

Środki te służą do pokrywania bieżących kosztów firmy.

Dotacje LGD 2023: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest przedsiębiorczość.

W przeciwieństwie do programu dotacja z urzędu pracy, nie musisz być bezrobotny. Dla wielu z Was jest to ogromna wartość dodana tej dotacji. Pamiętajcie, że zdarza się, że zarejestrowani bezrobotni często mogą zdobyć dodatkowe punkty podczas procesu oceny

LGD Dotacje: JAKIE KWOTY na założenie serwisu klimatyzacji?

Dofinansowanie na założenie serwisu klimatyzacji z LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz rozpocząć usługi hydrauliczne.

Dotacja LGD na założenie serwisu klimatyzacji: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania otrzymasz jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w gminie wiejskiej lub mniejszej gminie miejskiej. Kryterium wielkości miejscowości wynosi maksymalnie 20 tys. mieszkańców. Ważne, że musisz posiadać także zameldowanie w tego typu miejscowości.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ?UZYSKAJ Dofinansowanie na serwis klimatyzacji samochodowej

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com