Dofinansowanie na szkołę rodzenia

Szkoły rodzenia dostarczają przyszłym rodzicom cennej wiedzy na temat ciąży, porodu, opieki nad noworodkiem oraz rozwoju dziecka. Dzięki temu przyszli rodzice czują się pewniej i lepiej przygotowani do tego, co ich czeka. Ciąża i poród to wyjątkowe chwile w życiu rodziców, ale mogą też budzić wiele obaw i stresu. Szkoły rodzenia pomagają przyszłym rodzicom zrozumieć, czego mogą się spodziewać, co zmniejsza lęk i stres związany z nadchodzącym porodem. Zobacz jakie należy Ci się Dofinansowanie na szkołę rodzenia.

Popularność szkół rodzenia

Oprócz wiedzy praktycznej, szkoły rodzenia oferują wsparcie emocjonalne. To miejsce, gdzie przyszli rodzice mogą dzielić się swoimi obawami, pytaniami i doświadczeniami z innymi osobami przechodzącymi przez to samo. To buduje poczucie wspólnoty i wsparcia.

Współczesne szkoły rodzenia promują aktywny udział partnera w procesie porodu. To nie tylko wsparcie moralne, ale także fizyczna obecność i pomoc podczas samego porodu. Dla wielu par to ważne doświadczenie.

Szkoły rodzenia promują różne metody porodu, w tym poród naturalny i alternatywne opcje, takie jak poród w wodzie. To daje przyszłym rodzicom wybór i kontrolę nad swoim doświadczeniem. Edukacja w zakresie pielęgnacji niemowląt i karmienia piersią pomaga rodzicom stworzyć zdrową więź z dzieckiem od samego początku.

Szkoły rodzenia uczą rodziców, jak reagować w sytuacjach awaryjnych lub gdy pojawiają się problemy zdrowotne zarówno u matki, jak i dziecka. takie placówki podkreślają znaczenie zdrowego stylu życia podczas ciąży i po niej. To zachęta do dbania o siebie i swoje dziecko.

Podsumowując, szkoły rodzenia oferują przyszłym rodzicom kompleksowe wsparcie, wiedzę i przygotowanie, co czyni je coraz bardziej popularnymi, gdyż rodzice pragną jak najlepiej przygotować się do tego wyjątkowego etapu życia.

Jak otworzyć szkołę rodzenia

Szkoła rodzenia stanowi placówkę, która prowadzi zajęcia mające na celu przygotowanie ciężarnych do nadchodzącego porodu oraz osób towarzyszących, które będą wspierać matkę w opiece nad dzieckiem.

Obecnie brakuje uregulowań prawnych, które określałyby, kto może zakładać i prowadzić szkołę rodzenia. W związku z tym każdy ma prawo do rozpoczęcia tego rodzaju inicjatywy.

Jednakże, konieczne jest spełnienie pewnych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny, które potwierdza pozytywna opinia sanepidu odnośnie miejsca prowadzenia zajęć. Przedsiębiorca zakładający szkołę rodzenia musi także dostarczyć niezbędny sprzęt do przeprowadzania praktycznych ćwiczeń, takich jak pielęgnacja niemowląt czy właściwe ich podnoszenie. To umożliwia efektywne kształcenie, które opiera się na praktycznym doświadczeniu na przykładach.

Ważne jest również, aby personel prowadzący szkolenia z zakresu opieki okołoporodowej posiadał odpowiednie kwalifikacje. W roli instruktorów najczęściej występują specjaliści z certyfikatami, na przykład po ukończonych kursach instruktorskich lub osoby o wykształceniu położnej. Szkoły rodzenia często współpracują również z lekarzami, fizjoterapeutami i psychologami, co pozwala na kompleksowe podejście do tematu ciąży i połogu, dostarczając różnorodnych perspektyw na to, co można oczekiwać w tym ważnym okresie. Niektóre placówki szkoleniowe są przy szpitalach, co umożliwia uczestniczkom zapoznanie się z atmosferą oddziału położniczego.

Jakie wyposażenie dla szkoły rodzenia

Ważne wyposażenie dla szkoły rodzenia obejmuje:

 • Sala do zajęć: Przestrzeń, gdzie odbywają się lekcje i ćwiczenia. Powinna być przestronna, wygodna i dobrze oświetlona.
 • Materiały edukacyjne: Plansze, modele anatomiczne, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne i książki związane z tematyką ciąży, porodu i opieki nad niemowlętami.
 • Laleczki do ćwiczeń: Do nauki prawidłowej pielęgnacji niemowląt, przewijania i karmienia butelką.
 • Manekiny do nauki resuscytacji: W przypadku prowadzenia kursów pierwszej pomocy dla niemowląt i dzieci.
 • Urządzenia do prezentacji multimedialnych: Projektory, ekrany, komputery i sprzęt nagłaśniający do wyświetlania prezentacji i filmów edukacyjnych.
 • Meble: Wygodne krzesła i stoliki dla uczestników oraz miejsce dla instruktora.
 • Tablica lub flipchart: Do tworzenia notatek, rysunków i schematów.
 • Modele porodowe: Do pokazywania etapów porodu i anatomii.
 • Karmniki i poduszki do karmienia: W przypadku szkoleń z karmienia piersią
 • Komputer i oprogramowanie: Do prowadzenia rejestracji uczestników, tworzenia prezentacji i zarządzania danymi.
 • Sprzęt nagrywający: Do rejestrowania wykładów lub zajęć dla tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć.

To wyposażenie pozwoli na skuteczne prowadzenie zajęć i zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat ciąży, porodu i opieki nad niemowlętami.

dofinansowanie na szkołę rodzenia z Urzędu Pracy 2024

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy stanowią najczęściej wybieraną drogę do zdobycia kapitału na start. Program jest skierowany wyłącznie do zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób bezrobotnych. Popularność tej formy wsparcia wynika z jej rozpoznawalnych cech i korzyści dla przedsiębiorców.

dofinansowanie na szkołę nauki rodzenia z Urzędu Pracy: jaka jest maksymalna kwota

Dofinansowanie PUP szkołę rodzenia w 2024 roku, oferowane przez Urząd Pracy, jest zawarte w ustalonych wcześniej widełkach. Maksymalna kwota wsparcia zależy od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać niższą kwotę jako maksymalne wsparcie w danym powiecie. Obecnie (początek 2024) to ponad 43 000 zł. jednak w większości powiatów, graniczna kwota, na jaką możesz się ubiegać, mieści się w przedziale od 25 000 do 30 000 zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie szkołę rodzenia z Urzędu Pracy

Dotacje PUP możesz przeznaczyć na koszty jednorazowe. Koszty kwalifikowalne (dopuszczalne) to:

 • przede wszystkim maszyny,
 • także urządzenia,
 • wyposażenie
 • a nawet oprogramowanie.

Część dostępnych środków z dotacji na szkołę rodzenia z PUP (zazwyczaj do 10%) można przeznaczyć na podstawowe działania marketingowe, takie jak stworzenie strony internetowej, zakup wizytówek i ulotek.

Urząd Pracy umożliwia również wykorzystanie dotacji na zakup towarów do odsprzedaży lub materiałów potrzebnych do świadczenia usług. Wysokość tej możliwości zależy od PUP i mieści się zwykle w przedziale od 20% do 50% kwoty dofinansowania na założenie firmy. Ponadto, PUP pozwala na sfinansowanie kosztów doradztwa podatkowego, księgowego lub prawnego, które może wynieść od 2% do 5%.

Dofinansowanie na szkołę rodzenia czego nie sfinansuje Urząd Pracy

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 nie pokryje kosztów bieżących takich jak:

 • księgowość,
 • też ZUS
 • co więcej bieżących wydatków na kampanie marketingowe typu Google ADS
 • czy bieżącą obsługę agencji marketingowej.

Ile razy można składać wniosek o dotację na szkołę rodzenia z Urzędu Pracy

Dotacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy to jednorazowa pomoc. Możesz uzyskać ją tylko jeden raz.

Jeśli twoje wcześniejsze wnioski o dotację z PUP nie zostały przyjęte, nie martw się – nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków. Możesz kontynuować starania o dotację na szkołę rodzenia Urzędu Pracy w kolejnych naborach, aż uzyskasz pozytywną decyzję. W rzadkich przypadkach Urzędy Pracy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące składania kolejnych wniosków o dotację, jednak zazwyczaj masz możliwość próby wielokrotnie.

Dofinansowanie na szkołę nauki rodzenia z PFRON 2024

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON 2024? Dotacje dla osób niepełnosprawnych skierowane są do osób ze stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych z PFRON: podobieństwa

Dofinansowanie PFRON 2024 jest bardzo zbliżone do dofinansowania na szkołę rodzenia z Urzędu Pracy.

Możesz pokryć te same koszty jak w przypadku dofinansowania dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy.

Dofinansowanie na szkołę rodzenia z PFRON: maksymalna kwota pomocy

Maksymalne dofinansowania dla osób niepełnosprawnych to aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Obecnie maksymalna wartość pomocy przekraczającą 100 000 zł. Jednak podobnie jak w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy ogłaszane nabory mogą być na niższą kwotę.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych 2024

Wniosek o dotację z PFRON składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy, podobnie jak w przypadku wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych z PUP

Dotacje na szkołę rodzenia 2024

Dotacja unijna na otwarcie firmy jest także powszechną formą finansowania firm, o której wiele osób słyszało jednak mało kto zna szczegóły pomocy.

Ile wynosi dofinansowanie na szkołę rodzenia

To interesujące wsparcie na start, podzielone na dwie części.

Po pierwsze, otrzymasz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 23 000 zł.

Po drugie, zostaniesz objęty pomocą doraźną w postaci wsparcia pomostowego, które wynosi od 1 500 zł do nawet 2 500 zł i jest wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy. Dzięki temu wsparciu, będziesz mógł pokryć bieżące koszty, takie jak ZUS, księgowość czy reklama w Google ADS, których nie obejmuje finansowanie ze środków Urzędu Pracy.

Jak otrzymać dofinansowanie na szkołę rodzenia

Proces jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje unijne na szkołę rodzenia odbywają się są w kilku etapach. Cały proces trwa około 3 do 4 miesięcy.

Na pierwszym etapie przeprowadzana jest rekrutacja pisemna, a po pozytywnym wyniku odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą.

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą ten etap, wezmą udział w intensywnych zajęciach trwających od tygodnia do dwóch tygodni.

Podczas tych zajęć zdobędą wiedzę z zakresu prawa, marketingu, przedsiębiorczości oraz ekonomii.

Na zakończenie programu edukacyjnego uczestnicy przygotują kompleksowy biznesplan, obejmujący opis branży i usług, analizę marketingową, motywy decyzji, koszty kwalifikowanych działań oraz projekcje finansowe.

Dla kogo unijna dotacja na szkołę rodzenia

Dofinansowanie na szkołę rodzenia 2024 z unii są skierowane raczej dla działalności, które w pierwszych  6 -12 miesiącach będą miały więcej kosztów bieżących.

Ważne, aby przed podjęciem decyzji o starcie w naborze dobrze przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne.

Dotacje LGD, czyli rozwój obszarów wiejskich 2024

Kolejna dotacja na szkołę rodzenia, o które można się starać to LGD Dotacje 2024. To skrót od Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z LGD jest dostępne z reguły dla osób zameldowanych w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Lokalne Grupy Działania (LGD) skupiają się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co stanowi ważny aspekt ich działalności.

Dofinansowanie na szkołę rodzenia

To obecnie jedyna możliwość pozyskania dofinansowania dla pracujących o jaką możesz się ubiegać. Oczywiście, bezrobotni oraz bierni zawodowo też mogą starać się o to dofinansowanie na otwarcie firmy.

Dotacja LGD ile otrzymam pieniędzy

Dofinansowanie oferowane przez Lokalne Grupy Działania mieści się w określonych widełkach kwotowych.

W 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Dokładną kwotę, na jaką będziesz mógł się ubiegać, znajdziesz w ogłoszeniu dotyczącym danego programu wsparcia LGD.

LGD Dofinansowanie na szkołę rodzenia: Co mogę kupić

Dotacja LGD ma główne zastosowanie w finansowaniu jednorazowych wydatków, w tym remontów i budowy, zakupu nowego sprzętu oraz wyposażenia. Ponadto, może być przeznaczona na oprogramowanie, licencje, patenty, a także w niektórych przypadkach na zakup samochodu osobowego o co najmniej ośmiu miejscach lub pojazdów dostawczych z odpowiednią homologacją.

Kiedy otrzymasz dofinansowanie na szkołę rodzenia

Proces oceny wniosków o dotację składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbywa się lokalnie i polega na weryfikacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Cały proces trwa do 2 miesięcy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja przez Urząd Marszałkowski, która dotyczy jedynie wniosków zakwalifikowanych w pierwszym etapie. Ten etap zazwyczaj trwa ponad 4 miesiące.

Całkowity czas ubiegania się o dotację na otwarcie działalności wynosi zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach może się nawet wydłużyć do 12 miesięcy.

Wsparcie w starcie: czyli preferencyjna pożyczka na szkołę rodzenia

Warto zwrócić uwagę na Wsparcie w Starcie, choć jest to instrument zwrotny. Osoby bezrobotne oraz studenci na ostatnim roku studiów I i II stopnia mają możliwość składania wniosków o ten rodzaj wsparcia.

Dzięki preferencyjnej pożyczce istnieje możliwość sfinansowania założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.

Wsparcie w starcie: ponad 140 000 na szkołę rodzenia

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 140 tys. zł.)

Co więcej, oferowany okres spłaty jest bardzo korzystny, sięgając nawet 84 miesięcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawnioskowania o karencję w spłacie rat kapitałowych, która wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. W czasie trwania karencji, ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mają stałe oprocentowanie, zależne od sytuacji i planów dotyczących działalności, wynoszące 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, oraz 1,7 proc. (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, które spełniają kryteria.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat ani prowizji za złożenie wniosku, a także nie wymagają wkładu własnego w inwestycji, umożliwiając uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% wartości realizowanego projektu.

Jak uzyskać dofinansowanie na szkołę rodzenia👉 zdaj się na profesjonalistów

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com