Dotacje dla bezrobotnych 2024

Pomimo gorszej sytuacji gospodarczej i rosnącej inflacji Polacy zakładają więcej działalności gospodarcze niż w latach ubiegłych. Wielu z nich decyduje się na własną firmę dlatego, by polepszyć swoją stopę życia. Sporą część nowych firm otwierają osoby bezrobotne. Nie popełnij błędu większości nowych przedsiębiorców – zanim założysz działalność gospodarczą rozeznaj się w bezzwrotnych dotacjach. Dzisiaj przedstawię Ci jakie są dostępne dotacje dla bezrobotnych 2024 na założenie działalności gospodarczej

Jakie są dofinansowania dla bezrobotnych 2024

Zacznijmy od krótkiego streszczenia całego materiału. Dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 to

 • przede wszystkim, dofinansowanie PUP
 • także dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • LGD dotacje.

Jest jeszcze jedna forma finansowania startu firmy dla osób bezrobotnych. Mowa tutaj o instrumencie jakim jest preferencyjna pożyczka Wsparcie w Starcie. Omawiam ją z tego względu, że jest dostępna dla bezrobotnych na bardzo preferencyjnych warunkach. Po uwzględnieniu obecnych stóp procentowych można ją uznać za darmową.

Ile trzeba być bezrobotnym, żeby dostać dofinansowanie 2024?

Mam bardzo dobrą wiadomość dla Ciebie. Żeby ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, wystarczy że będziesz bez pracy tylko jeden dzień.

Bardzo często słyszę mit, że dofinansowanie dla bezrobotnych jest dostępne tylko dla tych, którzy mogą pochwalić się 3 miesięcznym stażem w pośredniaku.

Jest to fałsz. Nawet nie chcę myśleć o tym, ile firm nie założyło się z dotacją tylko dlatego, że potencjalni wnioskodawcy kierowali się tym błędnym przekonaniem i nie skorzystali z bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Jak bezrobotny może otrzymać dofinansowanie 2024

To bardzo proste. W większości przypadków należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Natomiast są, także dotacje na start, które będą dostępne dla osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Kto i kiedy może ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Tak już nadmieniłem wcześniej, osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie po zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, a w przypadku niektórych programów (dotacje unijne na założenie firmy) bez rejestracji w PUP.

Natomiast harmonogramy poszczególnych naborów nie są centralne ustanawiane. W większości przypadków ustalane są lokalnie, czy to przez Powiatowe Urzędy Pracy, czy przez lokalnych operatorów dotacji unijnych czy Lokalne Grupy Działania

Dotacje dla bezrobotnych z Urzędu Pracy 202

Dofinansowanie PUP to wciąż najpopularniejsza forma finansowania startupów w Polsce. Wysoka kwota (oscylująca w okolicach 37 000 zł) i stosunkowo krótki okres rozpatrzenia wniosków (między 30 a 40 dni) wpływa, że coraz więcej osób bezrobotnych jest zainteresowany dotacjami PUP.

Dotacje dla bezrobotnych z urzędu pracy: Jakie wymagania

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie muszą spełnić następujące wymogi

 • przede wszystkim, nie mogą uzyskać tego dofinansowania w przyszłości,
 • następnie nie mogą być karane za przestępstwa w obrocie gospodarczym,
 • co więcej nie mogą ubiegać się o tę pomoc równolegle w innym urzędzie pracy,
 • nie mogły przerwać szkoleń, kursów, starzy bez uzasadnienia po skierowaniu z Urzędu Pracy
 • także, nie prowadziły działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. UWAGA w skrajnych przypadkach (czyli takich kiedy będziesz wznawiał działalność w tej samej branży co poprzednio) Urząd Pracy może wydłużyć karencję nawet do 24 miesięcy

Dofinansowanie PUP 2024 co możesz kupić

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy pomoże Ci sfinansować szereg kosztów kwalifikowanych.

Przede wszystkim zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia. Nie znajdziesz żadnego limitu w przypadku nowych rzeczy.

Jeżeli będziesz planował nabyć używane środki trwałe, to możesz spotkać się z pewnymi ograniczeniami. Zależą od regulaminu danego PUP. Czasami Urzędy Pracy będą wymagały od Ciebie przedstawienia wyceny rzeczoznawcy w celu potwierdzenia wartości używanego środka trwałego. W niektórych przypadkach będzie potrzebne zestawienie wartości nowego jak i używanego środka trwałego dla celów porównawczych i wskazania uzasadnienia zakupu. Zdarza się także, że PUP zgodzi się na finansowanie używanych zasobów tylko, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 1 000 zł.

Dodatkowo dofinansowanie PUP pomoże Ci sfinansować w pewnym procencie koszty towarów do handlu, czy materiałów doświadczenia usług. W zależności od Urzędu Pracy będzie to między 20 a 50 p.proc.

Co więcej, Urząd Pracy może sfinansować tradycyjnie rozumiany marketing, czyli wykonanie strony internetowej, ulotek, czy wizytówek. Ten koszt będzie z reguły pokryty między 5 a 10 p.proc .

Urzędy Pracy dopuszczają także pokrycie kosztu konsultacji prawnych, podatkowych, czy księgowych między 2 a 5 p.proc.

Jaka jest aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy 2024

Dofinansowanie PUP jest przyznawane w pewnych widełkach wartościowych. Zależy ono od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Na chwilę obecną maksymalny pułap tego dofinansowania to około 43 000 zł. Jednak każdy Urząd Pracy ma dużą autonomię wyznaczaniu także wartości możliwego dofinansowania na start. W wielu Urzędach Pracy ta dotacja waha się między 25 000 zł a 30 000 zł.

Dotacje unijne dla osób niepracujących 2024

W tej kategorii dofinansowań bezzwrotnych mamy pomoc, która kierowana jest skierowana zarówno do osób bezrobotnych zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Oczywiście oprócz tych dwóch grup docelowych te dotacje mogą trafić do osób biernych zawodowo.

Dotacje unijne na założenie działalności gospodarczej gdzie szukać pomocy

Dotacje unijne na start firmy organizowane są przez lokalnych operatorów wybranych przez Urzędy Marszałkowskie. Listę podmiotów dostaniesz od punktów informacyjnych.

Ile wynosi dotacja unijna na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie UE na start działalności gospodarczej składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to do jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są w wysokości ok 23 000 zł. Jakie jest ich możliwe przeznaczenie? Jest zbieżne z tym z dotacji z Urzędu Pracy.

Ostatnim elementem jest tak zwana pomostówka, czyli dofinansowanie do kosztów bieżących, którą beneficjent otrzymuje od 6 do 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania swojej firmy wysokości od 1000 do 2500 zł miesięcznie. Tę pomoc możesz wydatkować głównie na koszty bieżące takie jak ZUS, księgowość, wynajem marketing bieżący (m.in. Google Ads).

LGD dotacje dla bezrobotnych

Lokalne Grupy Działania swoim zakresem funkcjonowania obejmują kilka kilkanaście gmin sąsiadujących. Większości przypadków są to gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, z wyłączeniem z miejscowości powyżej 20 000 mieszkańców.

LGD organizują nabory na dofinansowanie założenie działalności gospodarczej nieregularnie. Nie ma zasady, że nabór odbędzie się raz na pół roku. Należy śledzić ich ogłoszenia. Dotacje LGD są kierowane do m.in. osób bezrobotnych (ale nie tylko). Bardzo często osoby bez pracy wskazywane są jako jedna z grup defaworyzowanych na obszarach lokalnych, co będzie skutkowało przyznaniem dodatkowych punktów.

Dotacje LGD Ile wynosi maksymalna dotacja

Dofinansowania na założenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich są w pewnych widełkach wartościowych.

W 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Natomiast należy to rozumieć w ten sposób, że kwota, która została wskazana w naborze obowiązuje dla każdego zaakceptowanego wniosku.

Nie ma tutaj zasady, że im wyżej w rankingu złożonych wniosków będziesz, tym wyższą dotację otrzymasz. Zarówno pierwsza jak i ostatnia osoba wybrana do dofinansowania pod kątem punktów otrzymają taką samą pomoc de minimis.

Na co można przeznaczyć dotacje z LGD

LGD dotacje mają pewien określone przeznaczenie. Dotacje z LGD możesz przeznaczyć na następujące inwestycje:

 • przede wszystkim nowe urządzenia, maszyny, oprogramowanie
 • w niektórych przypadkach nowe środki transportu
 • także prace remontowo-budowlane
 • czy licencje czy patenty.

Wsparcie w starcie – preferencyjna pożyczka na start firmy

Pomimo, że nie jest to dofinansowanie bezzwrotne, postanowiłem poruszyć ten temat ze względu na bardzo preferencyjne warunki obowiązujące w programie.

Maksymalna wartość pożyczki Wsparcie w starcie

Maksymalna kwota pomocy jaką możesz uzyskać wynosi 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Na chwilę obecną oscyluje w okolicach 123 000 zł.

Wsparcie w starcie: ile wynosi oprocentowanie

Wysokość oprocentowania to 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli NBP. Bardzo niskie oprocentowanie, które na chwilę obecną wynosi poniżej 2 p.proc.

Rządowy program Wsparcie w starcie: warunki finansowania

Wsparcie w starcie to program który kierowany jest między innymi do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Warunki finansowe tego programu są bardzo preferencyjne.

Możesz ubiegać się nawet o 7 letnią pożyczkę. W tym okresie przysługuje Ci nawet roczna karencja w spłacie.

Dodatkowo, Wsparcie w Starcie pozwala pokryć wiele kosztów. Nie musisz ograniczać się wyłącznie do środków trwałych, czy oprogramowania.

Na wydatkowanie preferencyjnej pożyczki masz 6 do 7 miesięcy. W tym okresie możesz pokryć praktycznie większość kosztów bieżących, takich jak zatowarowanie, materiał do świadczenia usług, kampanie marketingowe, czy sesje fotograficzne.

Jak wybrać odpowiednie dotacje dla osób bezrobotnych 2024

Wybór optymalnego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 jest złożonym procesem, który wymaga szczegółowej wiedzy z zakresu wszystkich form preferencyjnego finansowania startu firm. Dokładnie przeanalizuj swój pomysł pod katem m.in.:

 • sytuacji życiowej i zawodowej,
 • niezbędnych nakładów na start Twojej firmy,
 • lokalizacji, w której będziesz prowadziła / prowadził działalność gospodarczą.

Oczywiście jeżeli masz problem z analizą kryteriów dotyczących wyboru najlepszego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 możesz zgłosić się do mnie.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich klientów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej poprzez zdobycie preferencyjnych form finansowania, takich jak dotacje czy pożyczki.

Dokładnie przeanalizuję Twoje potrzeby pod kątem sytuacji życiowej, zawodowej, a także rodzaju wydatków inwestycyjnych potrzebnych na start działalności gospodarczej.

Pomogę Ci wybrać odpowiednie dofinansowanie, a następnie pomogę otrzymać fundusze na start

Pomagam setkom osób rocznie.

Opinie na temat jakości moich usług znajdziesz tutaj.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ – UZYSKAJ Dofinansowanie NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com