Dotacje na domek letniskowy 2024

Planujesz zająć się usługami turystycznymi? Chcesz otworzyć własny obiekt noclegowy? Posiadasz wyrobione kontakty, znasz się na obsłudze klienta, ale brak Ci środków na drogie wyposażenie lub prace wykończeniowe? Dziś przedstawię o jakie dotacje lub preferencyjne pożyczki możesz się ubiegać na swój biznes w 2024 roku. Dowiedz się jak otrzymać dotacje na domek letniskowy 2024.

DOFINANSOWANIE PUP na domek letniskowy

PUP (skrót od Powiatowe Urzędy Pracy) oferują dofinansowanie dla osób bezrobotnych. Fundusze te podzielone są na 3 kategorie wiekowe:

 • po pierwsze, dla osób do 29 roku życia – dla osób młodych  z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – RPO,
 • a także bez limitów wiekowych–Fundusz Pracy.

Dotacja na otwarcie działalności z Urzędu Pracy: jaka kwota na domek letniskowy

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy mieści się w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są na podstawie do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jaka kwota dofinansowania PUP będzie obowiązywać?  Informacje tę znajdziesz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w informacjach ogólnych.

Mieści się między 4-krotnością, a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia.

Niestety, ale nie ma ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. PUP wykazują się dużą autonomią w tym zakresie.

Fundusze na otworzenie działalności mogą wynieść maksymalnie niecałe 43 000 zł (początek 2024 roku).

Jak otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy na domek letniskowy 2024: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy. PUP wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

O dofinansowanie PUP można z reguły starać się już od pierwszego dnia na bezrobociu. Jednak nie jest to reguła. W niektórych placówkach możesz spotkać dodatkowe wymogi względem stażu na bezrobociu.

NA CO WYDAĆ DOFINANSOWANIE PUP?

Urzędy Pracy często stosują progi procentowe w jakich dane koszty kwalifikowalne muszą się zmieścić. Z reguły limity dotyczą:

 • przede wszystkim promocji (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • dodatkowo towaru do dalszej odsprzedaży, czy też materiałów do wykonywania usług (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • także konsultacji m.in. prawne (5 do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Tak jak pisałem wcześniej, z reguły PUP wskazują, aby dofinansowanie było przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Zakup środków trwałych z reguły nie jest obarczany limitem przez Urzędy Pracy. Wyjątki stanowią takie pozycje jak:

 • przede wszystkim środki transportu (w niektórych urzędach znajdziesz całkowity zakaz ich finansowania)
 • dodatkowo kasa fiskalne (nie jest pokrywana z dofinansowania PUP),
 • co więcej zakup telefonów komórkowych (PUP wprowadzają czasami ograniczenia kwotowe, z reguły 1500 zł),
 • także spotkaliśmy się ograniczaniem przy zakupie komputerów 3500-4000 zł– jest to jednak bardzo rzadko spotykany wypadek.

Jak wspomniałem wcześniej, każdy urząd pracy ma swoją listę wydatków, które mogą być dofinansowane. Bardzo ważnym krokiem przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie PUP, jest spisanie swoich potrzeb inwestycyjnych i zestawienie ich na tle regulaminu danego Urzędu Pracy.

Zanim uzupełnisz cokolwiek we wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy, sprawdź, czy przepisy na to pozwalają.

Dofinansowanie PFRON na wynajem domków letniskowych

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych to wyższa kwota pomocy. Regulaminowe progi kwotowe są zdecydowanie wyższe od dotacji na firmę PUP. Możesz starać się maksymalnie nawet o 15-krotność średniej pensji. PUP zazwyczaj oferują jednak niższe kwoty – dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z reguły oscyluje między 40 000 zł a 50 000 zł.

Przeznaczanie dotacji PFRON jest zbieżne z PUP.

DOTACJE UNIJNE wynajem nieruchomości 2024

Fundusze UE na domek letniskowy także są podzielone ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na domek letniskowy z ww. programów znajdziesz w każdym województwie.

Dofinansowanie UE ma zaszyte 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1 000 do 2 500 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty. Bardzo często są przyznawane m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności,
 • czy płeć (kobiety).

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE na obiekt turystyczny?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO przeznaczyć pomostówkę?

Dotacje pomostową możesz wydać na takie koszty jak.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Podsumowując są to środki z na bieżące koszty Twojej działalności.

Dotacje LGD 2024: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE na domek letniskowy w 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W przeciwieństwie do dofinansowania z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest bardzo pożądane. Pamiętaj jednak, że za status osoby bezrobotnej często otrzymać możesz dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

Dotacja LGD na domek turystyczny: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

WSPARCIE W STARCIE: preferencyjna pożyczka na wynajem turystyczny

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Maksymalnie możesz wnioskować o 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Obecnie Wsparcie w starcie pozwala na finasowanie inwestycji rzędu ok 140 000 zł.)

Okres spłaty może wynieść nawet 84 miesiące (w tym 12 miesięczna karencja). W trakcie trwania karencji ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Na koniec najważniejsza kwestia – to stałe oprocentowanie. W zależności od sytuacji i planów dotyczących działalności wynosi:

 • 0,66 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) na czas trwania pożyczki dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych
 • oraz 1,64 proc.  (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, którym przysługuje pożyczka.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat i prowizji za złożenie wniosku.

Wsparcie w starcie pokryje nawet 100 % kosztów kwalifikowalnych Twojego przedsięwzięcia – także

PIERWSZY BIZNES: BENEFICJENCI

W programie Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie mogą brać udział:

 • przede wszystkim, studenci ostatniego roku studiów,
 • dodatkowo, absolwenci szkoły lub uczelni wyższej (do 4 lat po zakończeniu nauki),
 • co więcej bezrobotni (także poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnej).

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ?UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dofinansowanie na domek letniskowy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com