Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 to wciąż jedna z najczęściej wyszukiwanych fraz przez osoby, które planują start firmy. Dziś przedstawię Ci czy jest dofinansowanie unijne, co wchodzi w skład tej pomocy, a także jakie są charakterystyczne cechy tej preferencyjnego formy finansowania. Skąd wziąć pieniądze na własny biznes? Zapoznaj się z tym materiałem.

Dotacje unijne: Fundusze europejskie na start firmy

Unia Europejska zapewnia duże wsparcie finansowe firmom we wszystkich krajach członkowskich. Obejmuje to pożyczki, dotacje i inną pomoc w rozpoczęciu pracy. W ciągu ostatnich 14 lat popularność tej koncepcji wzbudziła zainteresowanie w każdym kraju członkowskim. Widać to po popularności programów specyficznych dla Polski w każdym kraju UE.

O dotacje UE 2024 mogą ubiegać się zarówno osoby powyżej jak i poniżej 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia. Dofinansowania unijne na założenie działalności 2024 są uzasadnione licznymi argumentami. Powody te obejmują przede wszystkim szczególną pomoc w poprawie stopy życiowej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych, starszych, kobietom, czy długoterminowym bezrobotnym.

Fundusze europejskie pokrywają wydatki związane z rozpoczęciem działalności. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje UE za pośrednictwem lokalnych operatorów.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej: jak wybrać projekt

Fundusze europejskie na założenie firmy możemy podzielić ze względu na wiek przyszłych beneficjentów:

 • po pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (Regionalne Programy Operacyjne),
 • oraz dla osób przed 30 rokiem życia (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Dofinansowanie unijne dla firm z ww. programów występuje w każdym województwie. Cechą odróżniającą są terminy naborów o dotację na start działalności gospodarczej.

Przed złożeniem wniosku o dotację UE ważne jest, aby zrozumieć, że wiele projektów może posiadać także dodatkowe wytyczne warunkujące udział. Należeć mogą do nich: niskie kwalifikacje, czy staż na bezrobociu, a także status osoby bezrobotnej, ale nie zarejestrowanej w PUP.

Każdy region i województwo ma własną listę projektów, które zostały zatwierdzone do dofinansowania. Każde ogłoszenie o dotacji ma określoną datę wygaśnięcia. Wybory odnawiane są cyklicznie.

Jak otrzymać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024

Pewnie zastanawiasz się jak ubiegać się o taką dotację? Przede wszystkim należy skontaktować się z lokalnym operatorem realizującym projekt unijny. Zdobądź informacje na temat:

 • szczegóły uczestnictwa,
 • dodatkowo terminów składania wniosków,
 • także wymaganych niezbędnych załączników (np. zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej),
 • na koniec sposobu złożenia dokumentów (elektronicznie, czy papierowo).

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Jest on krótkim biznesplanem pod dotacje unijne 2024. Oprócz danych osobowych należy ogólnikowo przedstawić zarys pomysłu na działalność .

Ważne, aby odpowiadać na pytania formularza z dofinansowania UE wprost. Warto dokładnie przedstawić Twoje przygotowanie pod rozpoczęcie działalności.

Po zaakceptowaniu formularza rekrutacyjnego z funduszy unijnych czekają Cię jeszcze 2 etapu.

Z reguły kolejnym jest rozmowa rekrutacyjna z doradcą programu. Podczas krótkiej rozmowy sprawdzane będą Twoje kwalifikacje i nastawienie do prowadzenia działalności.

Kolejny etap to uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie dokumentu – biznesplan Twojej firmy.  Zajęcia z reguły trwają od 7 -14 dni. Tematem spotkań będzie przekazanie wiedzy z dzień:

 • prawa,
 • także ekonomii,
 • dodatkowo przedsiębiorczości
 • marketingu
 • na koniec RODO.

Kluczowym elementem oceny wniosku o dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 jest biznesplan firmy. Jest on bardzo dokładnie sprawdzany. Biznesplan pod dotacje unijne musi szczegółowo opisywać m.in.:

 • motywy podjęcia działalności gospodarczej,
 • przesłanki rynkowe,
 • także potrzeby klientów,
 • co więcej, opis Twoich usług/produktów
 • politykę cenową,
 • bardzo często analizę SWOT,
 • na koniec projekcie finansowe.

Jak oceniany jest biznesplan pod dotacje ue?

Na pewno interesuje Cię jak będzie wyglądała ocena wniosków o dofinansowanie. Po złożeniu wniosku wraz z innymi obowiązkowymi dokumentami, komisja będzie wyłaniała najlepsze prace. W ramach tego kroku zostanie przeanalizowana kwestie:

 • spójności dokumentu,
 • racjonalności wydatków,
 • realności założeń finansowych,
 • jakości udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień na pytania w biznesplanie.

Ile dotacji unijnej 2024 otrzymasz na start firmy?

O jaką kwotę możesz ubiegać się przy dotacjach unijnych? Dotacje unijne na start firmy 2024 składają się z 3 części:

 • przede wszystkim jednorazowej dotacji na utworzenie Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • następnie doradztwa i szkolenia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
 • na końcu, comiesięcznego wsparcia w postaci dotacji pomostowej (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2500 zł).

Suma korzyści z programu dotacje unijne na założenie działalności często oscyluje między 38 000 a 50 000 zł.

Dotacja pomostowa jest dostępna wyłącznie w ramach dofinansowania UE. To dodatkowy miesięczny dopływ gotówki, który ma pomóc w uzyskaniu względnej płynności finansowej nowej firmy. Docelowo pomoc pomostowa jest przyznawana na 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, ale w niektórych sytuacjach może zostać przedłużona o kolejne 6 miesięcy.

Co po otrzymaniu dotacji unijnej

Unijne dotacje na rozpoczęcie działalności przyznawane są na podstawie umowy, która określa warunki wypłaty środków, ich cel, prawa i obowiązki beneficjenta oraz warunki rozwiązania umowy.

Po otrzymaniu dofinansowania unijnego na rozpoczęcie działalności 2024 przechodzimy do realizacji wydatków. Pamiętaj, żeby spełnić wymagania zgodnie z założeniami nakreślonymi we wniosku. Jeżeli działalność została otwarta to możesz wykorzystać otrzymane środki ściśle zgodnie z założeniami biznesplanu. W przypadku pełnego wykorzystania środków jesteśmy zobowiązani do realizacji projektu w ciągu najbliższych 30 dni. W ramach rozliczenia musimy przedłożyć faktury i potwierdzenia opłat kosztów.

Czy warto ubiegać się o dotacje unijne na założenie działalności gospodarczej 2024?

Na pewno dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 są zdecydowanie korzystniejszym sposobem finansowania startu firmy niż kredyty bankowe. Pamiętać należy o tym, że jest to angażujący wnioskodawcę proces. Będziesz brał udział w kilku etapach rekrutacji, a łączny czas jaki będzie potrzebny na zdobycie dofinansowania UE to nawet trzy miesiące.

Kolejnym kryterium który należy rozważyć przy wyborze dofinansowania unijnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 są kategorie możliwych do otrzymania funduszy UE.

Tylko część dotacji UE będzie związana z jednorazowymi wydatkami. Z reguły jest 23 000 zł. Tak więc, jeżeli Twój biznes będzie wymagał większych i jednorazowych nakładów startowych to być może lepszym rozwiązaniem będzie chociażby dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024.

Natomiast jeżeli co najmniej połowa Twoich kosztów startowych firmy to bieżące wydatki, to zdecydowanie dotacja unijna pomoże Ci je finansować, czego nie zrobi dofinansowanie PUP.  Takie wydatki jak

 • marketing
 • reklama Google
 • także księgowość
 • co więcej ZUS
 • czynsz
 • na koniec wynajem

mogą być sfinansowane z dofinansowania pomostowego.

Dlatego wybór najlepsze dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 powinien podlegać analizie twoich potrzeb.

Oczywiście jeżeli masz problem z analizą kryteriów dotyczących wyboru najlepszego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 możesz zgłosić się do mnie.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich klientów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej poprzez zdobycie preferencyjnych form finansowania, takich jak dotacje czy pożyczki.

Dokładnie przeanalizuję Twoje potrzeby pod kątem sytuacji życiowej, zawodowej, a także rodzaju wydatków inwestycyjnych potrzebnych na start działalności gospodarczej.

Pomogę Ci wybrać odpowiednie dofinansowanie, a następnie pomogę otrzymać fundusze na start

Pomagam setkom osób rocznie.

Opinie na temat jakości moich usług znajdziesz tutaj.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ ? UZYSKAJ Dotacje NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dofinansowanie unijne, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com