Formy aktywizacji bezrobotnych

W obecnych okolicznościach prawie 70% pracodawców rozważa redukcję zatrudnienia. Po wybuchu pandemii koronawirusa wiele gałęzi biznesu utraciło sporą część dochodów. Niektórym z nich grozi wręcz wygniecie. Najgorzej jest w sektorze Małych i Średnich firm. Często nie mają odpowiednich rezerw, by utrzymać pełne zatrudnienie. Niedługo i Ty możesz stracić pracę. Sprawdź jakie formy aktywizacji bezrobotnych będą Ci przysługiwać. W tym artykule przedstawię najważniejsze z nich.

Formy aktywizacji bezrobotnych: wprowadzenie

Ten artykuł będzie dotyczył form aktywizacji bezrobotnych, które nie obejmują zasiłków. Urząd Pracy dysponuje narzędziami, które mają na celu szybki powrót osoby bezrobotnej do aktywności zawodowej.

Pośrednictwo pracy: raczej nie sprawdzi się w kryzysie

Teoretycznie nie ma sensu poruszać tego instrumentu, ponieważ jak wiemy, pandemia COVID-19 skutecznie niszczy przedsiębiorstwa. Skoro stan polskiej gospodarki podupada z dnia na dzień, perspektywy znalezienia pracy w innej firmie są znikome. Dla zachowania jednak kompleksowości przedstawię Tobie możliwości wyjścia na rynek pracy po kryzysie przedstawię to narzędzie. Pośrednictwo pracy to podstawowa usługa urzędu pracy. Polega ono na łączeniu aktywnych ofert pracy z potencjalnymi kandydatami. Dodatkowo ofert pracy można wyszukiwać w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Poradnictwo zawodowe i podnoszenie kwalifikacji: planowanie kariery w dobie kryzysu

To narzędzie jest także wątpliwe. Ciężko jest teraz znaleźć branże, które dobrze funkcjonują. Rozmowa z doradcą zawodowym może wskazać Tobie kierunki rozwoju. Kwestia, czy będziesz w stanie szybko się przekwalifikować bez udziału zewnętrznych szkoleń, czy studiów podyplomowych.

Preferencyjna pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Niskooprocentowane pożyczki są kierowane w ramach programu Wsparcie w Starcie II. Preferencyjne pożyczki funkcjonują w każdym województwie poprzez lokalnego pośrednika. Program finansowany jest ze środków BGK. Niskooprocentowane pożyczki maja następujące parametry:

  • pierwsze, okres spłaty do 7 lat,
  • następnie, możliwość karencji w spłacie odsetek do 12 miesięcy,
  • także, wysoką kwotę możliwych do uzyskania środków, oscyluje w okolicy 100000,00 zł,
  • a przede wszystkim, bardzo korzystne oprocentowanie, obecnie 0,26{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748}.

Pomimo obecnej pandemii koronawirusa możesz wysłać pocztą dokumenty aplikacyjne, czyli wniosek i biznesplan o preferencyjną pożyczkę.

Poświęciłem artykuł temu instrumentowi w tym wpisie.

Zapytasz mnie pewnie, kto normalny zadłuża się podczas kryzysu. Zwrotna forma finansowania zmienia podejście osób ubiegających się o te środki. Mają przemyślane modele biznesowe, wiedzą co dokładnie zrobią z każdą złotówką. Obecnie o preferencyjne pożyczki na założenie działalności gospodarczej ubiegają się z moją pomoce takie branże jak:

  • po pierwsze, szwalnie (często wprowadzają maseczki),
  • następnie, firmy marketingowe (obrotny firm często ratowane są przez odpowiednio uszyte działania promocyjne),
  • także, mobilne gastronomie (osoby przebywające w domach częściej niż poprzednio zamawiają posiłki).

Pamiętaj, że dla wielu kryzys jest sytuacją bardzo stresującą i niekorzystną. Jednak występują także i takie osoby, które dostrzegają w nim szanse na start.

Formy aktywizacji bezrobotnych: dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Urzędy Pracy przyznają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych osób:

  • pierwsze grupa, osoby młode (do 29 roku życia),
  • następna, powyżej 29 roku życia.

Dotacja na firmę z Urzędu Pracy mieścić się w widełkach kwotowych. Dofinansowanie dla osób bezrobotnych  ustalane jest w zależności do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Fundusze na start wahają się pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w 2020 może wynieść nawet ponad 30000 zł.

Dobrą wiadomością jest to, że w czasie epidemii spora część urzędów przyjmuje wnioski drogą pocztową lub elektroniczną.

Po więcej informacji zapraszam do wpisu.

Podsumowanie: kryzys już jest

Część z osób od pierwszego kwietnia może zostać bez pracy. Inni natomiast mogą otrzymać redukcję wymiaru czasu lub podstawy wynagrodzenia. Obecnie panujący kryzys nie jest niczyją winą.  Niektórzy z Was mają poduszki finansowe, by przeżyć kilka miesięcy bez pracy. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy. Formy aktywizacji bezrobotnych pomogą części z Was dalej generować dochód dla siebie i bliskich.

Możesz zacząć własną działalność w dziedzinach, które są potrzebne i pożądane mimo kryzysu, m.in. usługi w sieci. Masz mało czasu, żeby się przebranżowić, więc nie trać go ani minuty dłużej.

We wpisie wskazałem linki do postów, w których przedstawiam Ci jak samodzielnie przygotować wnioski pod preferencyjne pożyczki, a także dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Wiedza w nich zawarta pozwoli Ci samemu przygotować dokumentację. Jeśli będziesz miał problem z nią zapraszam do kontaktu. Przygotuję go dla Ciebie od A do Z.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt