LGD dotacje 2024

Jedną z osi oddziaływania Funduszy Europejskich jest wspieranie Obszarów Wiejskich ze względu m.in. na ich ograniczony dostęp do kapitału. To sprawia, że te obszary są w osiach priorytetowych UE.  Jedną z form wspierania obszarów wiejskich są LGD dotacje 2024, które pozwolą sfinansować założenie działalności gospodarczej. Dzisiaj opowiem Ci, czym jest dofinansowanie LGD,  jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o dotacje na rozwój obszarów wiejskich oraz w jakich kwotach będziesz mógł sfinansować swój startup.

Czym jest lokalna grupa działania

Lokalna Grupa Działania (LGD) to instytucje zrzeszające organizacje i mieszkańców gminy wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Jedną z nich misji jest właśnie podnoszenie atrakcyjności obszarów wiejskich pod kątem przedsiębiorczości. Na ten cel otrzymują różnego rodzaju narzędzia między innymi fundusze z urzędów marszałkowskich, które są przeznaczone na przeprowadzanie naborów na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej 2024.

Co to jest dotacja z LGD

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania to instrument bezzwrotny, który pomoże wystartować twój pomysł na działalność gospodarczą. Są to środki bezzwrotne wypłacane w dwóch transzach

 • pierwsza 80 proc.
 • ostatnia 20 proc.

Pierwsza transza jest premią, którą otrzymasz w większości przypadków zaraz po założeniu działalności gospodarczej. Natomiast 20 proc. finansowane będzie dopiero po zrealizowaniu wszystkich wydatków kwalifikowanych wskazanych w biznesplanie.

Jak dostać dofinansowanie z LGD

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście należy spełnić pewne kryteria takie jak

 • przede wszystkim brak ubezpieczenia w KRUS (dla większości przypadków – jest szansa, że zostanie to uchylone w naborach od 2024)
 • a także zameldowanie (w tym tymczasowe) na obszarach, które objęte są wspieraniem z Lokalnej Grupy Działania.

Natomiast pozostałe kryteria wyboru operacji są już indywidualnie ustalane przez LGD i wynikają bezpośrednio z Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W zależności od przeprowadzonej analizy w LSR mogą pojawić się różne kryteria, które będą punktowane przez Lokalną Grupę Działania.

Bardzo często dodatkowe punkty otrzymasz za przynależność do grupy defaworyzowanych – w tym osoby bezrobotne, także kobiety, osoby do 35 roku życia, czy osoby powyżej 50 lat.

Co więcej, często LGD 2024 punktuje także innowacyjność pomysłu. Przy tym kryterium należy podkreślić, że nie musi to być to całkowicie nowa usługa lub towar, ale także pewnego rodzaju innowacyjność w postaci dystrybucji, czy samym marketingu.

Co więcej dotacje LGD 2024 przyznawane są także na operacje ekologiczne. Co to znaczy? Otrzymasz dodatkowe punkty (przeważnie), jeżeli Twoja działalność wykorzystuje lub wprowadza ekologiczne rozwiązania mające za zadanie m.in. zmniejszeni ilości spalin do otoczenia. Wśród punktowych rozwiązań znajdziesz:

 • przede wszystkim panele fotowoltaiczne (panele PV),
 • dodatkowo niskoemisyjne pojazdy (samochody elektryczne 2024)
 • czy inne rozwiązania które będą wpływały na polepszenie warunków środowiskowych.

Lokalne kryteria wyboru pod dotacje z Lokalny Grup Działania 2024 mogą czasami premiować pewny typy działalności. Często możesz spotkać się z dodatkowymi punktami przy zakładaniu działalności w branżach turystycznych gastronomicznych, a także związanych z przetwarzaniem lokalnych produktów rolnych.

Na co można przeznaczyć dotacje z lokalnych Grup Działania 2024

Przeznaczenie LGD dotacji jest szerokie. Natomiast ma pewnego rodzaju wykluczenia. Jeżeli chodzi o koszty kwalifikowalne z tego dofinansowania na założenie działalności to

 • po pierwsze możesz sfinansować wszelkiego typu nowe wyposażenie: w tym maszyny i urządzenia,
 • co więcej, w uzasadnionych przypadkach możesz sfinansować także środek transportu,
 • przeznaczenie dotacje LGD 2024 dopuszcza też zakup oprogramowania, a także licencji, czy patentów.

Osoby, które chcą sfinansować prace remontowo-budowane z dofinansowania z lokalnych grup działania, mają wolną drogę do tego, ponieważ jest to koszt kwalifikowalny.

W 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z lokalnych Grup Działania 2024 czego nie kupisz

Dotacja LG 2024 nie dopuszcza, kluczowych dla niektórych branż, wydatków. Mowa tutaj przede wszystkim o kosztach bieżących takich jak:

 • marketing
 • czy księgowość
 • także ZUS
 • materiały do świadczenia usług,
 • towar do handlu.

W niektórych przypadkach może być to kryterium wyłączające do udziału w dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla pewnych branż.

Zdaję sobie sprawę że zapisy regulaminu dofinansowania z LGD 2024 ma wiele zawiłości, a także wymagana jest analiza wielu przypadków, by uzyskać konkretne odpowiedzi.

Jeżeli nie chcesz poświęcać setek godzin na przeanalizowanie niejasnych regulaminów i dopytywanie się w LGD na temat twojego przypadku – zapraszam do współpracy.

Zawodowo zajmuję się spełnianiem marzeń moich Klientów dotyczących zakładania działalności gospodarczej poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek, a także dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Pomagam setką klientów rocznie, z przyjemnością pomogę Ci wybrać odpowiednie dofinansowanie pod kątem

 • Twojej aktualnej sytuacji życiowej i zawodowej
 • rodzaju planowanej działalności,
 • tego co potrzebujesz sfinansować na start,
 • a także lokalizacji Twojego biznesu.

Zanim zdecydujesz się na kontakt – sprawdź opinie moich Klientów.

Dowiedz się w jaki sposób pomogłem im założyć działalność gospodarczą i jaka wartość mają moje usługi.

Dotacja dla osoby pracującej 2024

To dofinansowanie LGD 2024 pozwala na start w naborze także osobom, które pracują i jest to pewnego rodzaju ewenement. Warto z skorzystać przy planowaniu rozpoczęcia działalności gospodarczej 2024. Dofinansowanie LGD jest jedną z nielicznych dotacji na założenie działalności gospodarczej dla osoby pracującej. Oczywiście dodatkowe punkty mogą otrzymywać osoby bezrobotne w tym długoterminowo bezrobotne natomiast zapisy lokalnych kryteriów wyboru pozwalają na start także właśnie osobom pracujących na etat Czy umowę zlecenie czy umowa o dzieło.

Jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą z dotacji LGD

LGD dofinansowanie 2024 wymusza na niektóre zobowiązania. Jednym z nich jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej dwa lat od otrzymania drugiej transzy pomocy. Tak jak napisałem na początku dotacja LGD 2024 na założenie firmy wypłacana jest dwóch transzach. Pierwsza 80 proc. ,druga 20 proc. i właśnie od wypłaty tej drugiej % rozpoczyna się okres obowiązkowego prowadzenia działalności gospodarczej, który musi wynosić minimum 2 lata.

LGD dotacje 2024: samozatrudnienie a miejsce pracy

Dotacja LGD na założenie firmy wymaga utworzenia 1 miejsca pracy. Natomiast mam dobrą wiadomość dla Ciebie. W przypadku dofinansowania na rozpoczęcie działalności z lokalnych Grup Działania samozatrudnienie jest równoznaczne z utworzeniem miejsca pracy. Musisz pamiętać, że będzie ono zaliczone tylko w momencie, kiedy będziesz podlegał pełnym ubezpieczeniom ZUS dla przedsiębiorców.

Czy możesz ubiegać się dotacje LGD jeżeli prowadziłeś wcześniej firmę

Możesz starać się o dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania jeżeli wcześniej prowadziłeś firmę. Wymogiem jest trzymiesięczny okres bez firmy liczony przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania LGD 2024.

Dotacje z Lokalnych Grup Działania: jakiej działalności nie sfinansujesz

Dotacje na rozwój obszarów wiejskich LGD 2024 nie sfinansują pewnych wyznaczonych w rozporządzeniu branż. Między innymi jest to

 • po pierwsze działalność usługowa wspomagająca rolnictwo
 • także górnictwo
 • oraz wydobywanie dodatkowo przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej i koksu
 • czy wytwarzanie metali

Pełną listę wykluczonych branży znajdziesz w rozporządzeniu.

Jak otrzymać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej 2024? ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ  

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com