Wniosek o dofinansowanie z PUP 2024

Dofinansowanie z Urzędu Pracy to najpopularniejsza forma finansowania startu działalności gospodarczej. Wiele osób o niej słyszało lub zna kogoś kto je uzyskał. Jednak jest to najbardziej niejednorodna dotacja na założenie działalności gospodarczej. Wpływa na to kilka elementów, o których dzisiaj się dowiesz. Pomogą Ci zrozumieć także jak uzupełnić wniosek o dofinansowanie z PUP.

Wniosek PUP o dofinansowanie 2024: musisz to wiedzieć na początek

Czy trudno uzyskać dofinansowanie z Urzędu Pracy na założenie działalności? Zdobycie dofinansowania z PUP może być trudnym i skomplikowanym procesem. Niestety, nie ma jednej recepty jak zakończyć sukcesem ubieganie się o dofinansowanie na założenie działalności z PUP.

Każdy Urząd Pracy ma dużą autonomię w wyznaczaniu regulaminu, który obejmuje:

 • przede wszystkim warunki ubiegania się o dofinansowanie z PUP,
 • dodatkowo wykluczenia podmiotowe (dany rodzaj działalności) jak również przedmiotowe (przeznaczenie),
 • co więcej dopuszczalne formy zabezpieczenia funduszy,
 • także sam wniosek o dofinansowanie z PUP 2024.

Wniosek o dofinansowanie z PUP 2024: elementy składowe

Pomimo różnej konstrukcji wniosków w całym kraju, można wyłonić kilka wspólnych elementów.

Wniosek o dofinansowanie z PUP 2024 zawsze zawiera pole dotyczące danych wnioskodawcy. To miejsce na wpisanie m.in. danych kontaktowych, ale także przebiegu kariery zawodowej i edukacji. Ten element pozwala na ocenę przez Urzędnika spójności Twojego przygotowania do profilu działalności jaka będzie finansowana z dofinansowania z Urzędu Pracy.

Kolejny wspólny elementów jaki wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy przeważnie jest wyposażony to opis planowanej działalności. W tej części należy dokładnie opisać takie elementy jak:

 • przede wszystkim, oferta Twojej działalności,
 • polityka cena,
 • rozpoznanie rynku,
 • metody dystrybucji,
 • bardzo często kody PKD Twojej firmy,
 • działania podjęte na rzecz firmy zanim wniosek o dofinansowanie z PUP 2024 został przez Ciebie ukończony.

Wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy często posiada też analizę SWOT. Chodzi tutaj o mocne i słabe strony Twojego przedsięwzięcia, a także okazje i zagrożenia rynkowe.

Każdy wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy ma część, w której należy opisać plan finansowy przedsięwzięcia. Mowa tutaj o:

 • niezbędnych wydatkach na uruchomienie działalności,
 • wskazanie finansowania tych rzeczy: dofinansowanie z Urzędu Pracy, wkład własny, pożyczki.

Dodatkowo w tej części często trzeba wskazać horyzont czasowy realizacji kosztów kwalifikowalnych, a także uzasadnienie racjonalności zakupów pokrytych z dofinansowania z PUP.

Kolejnym elementem składowym jaki wniosek o dofinansowanie z PUP 2024 posiada jest analiza finansowa przychodów i kosztów. To nic innego jak prognoza Twoich przychodów i kosztów. Zdarza się, że wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy wymaga wskazania metodologii tychże obliczeń.

Nieodłącznym elementem jaki wniosek o dotację z PUP posiada to m.in.:

 • wskazanie proponowanej formy zabezpieczenia zwroty otrzymanego dofinansowania PUP,
 • oświadczenia osoby bezrobotnej,
 • także oświadczenia poręczycieli jeżeli taka forma zabezpieczenia została wskazana,
 • na końcu formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

wniosek o dofinansowanie pup jak wypełnić

Bez względu na jaki wniosek o dofinansowanie z PUP trafisz w swojej placówce, istnieją pewne uniwersalne rady, którymi się z Tobą podzielę. Jak uzupełnić wniosek o dofinansowanie PUP?

Przede wszystkim, zanim zaczniesz uzupełniać wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy dokładnie zweryfikuj regulamin. Powinieneś wyłapać wszelkie wykluczenia, które dotyczą Ciebie i Twojej działalności.

Co więcej, wniosek o dofinansowanie z PUP 2024 musi być uzupełniony w 100 proc. Jeżeli jakaś część Cię nie dotyczy, skreśl pole na odpowiedź lub wpisz „nie dotyczy”.

Przeanalizuj wszystkie miejsca, w których należy się podpisać. Pamiętaj, w niektórych Urzędach Prac nie wstawienie podpisu jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak uzupełnić wniosek o dofinansowanie z PUP, należy przeanalizować listę wymaganych załączników. Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych rządzi się lokalnymi prawami. Każda placówka wymaga innych załączników.

Przykładami mogą być:

 • przede wszystkim zaświadczenia o zarobkach poręczycieli,
 • co więcej, oferty cenowe na koszty kwalifikowalne,
 • przedstawienie CV kandydata,
 • także potwierdzenie prawa do lokalu.

A to tylko kilka z brzegu przykładów.

Jeżeli piszesz wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy dla osoby bezrobotnej musisz zadbać o to, by był trwale zszyty. Wniosek wraz z załącznikami musisz trwale złączyć. Sposób jest dowolny, jednak jest jedno kryterium. Ma uniemożliwiać wysunięcie się którejkolwiek strony.

Zweryfikuj kwotę dofinansowania na założenie działalności. Kwota wnioskowanej pomocy z PUP z tabeli w planie finansowym musi być zgodna w innych częściach dokumentów. Z reguły na początku wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy ma miejsce na wpisanie tej kwoty, potem pojawia się w tabelach finansowych.

Wniosek o dofinansowanie z PUP wypełniony

Odradzam kupowanie gotowców. Często w internecie można natknąć się na ofertę „wniosek o dofinansowanie z PUP wypełniony”, albo „gotowy wniosek o dofinansowanie z PUP”. Taki dokument dla większości z Was może przynieść więcej problemów niż korzyści.

Po pierwsze, każdy wniosek o dofinansowanie PUP musi być spersonalizowany i dostosowany do konkretnych potrzeb i okoliczności. Gotowe wnioski są ogólnikowe i nie uwzględniają specyficznych potrzeb i wymagań Twojego przedsiębiorstwa, a zatem mogą prowadzić do odrzucenia wniosku.

Po drugie, kupowanie gotowych wniosków o dofinansowanie może skłonić Cię do popełnienia oszustwa, ponieważ dostarczając fałszywe informacje w celu uzyskania dofinansowania, narażasz się na poważne konsekwencje prawne.

Po trzecie, składanie wniosku o dofinansowanie jest procesem skomplikowanym, wymagającym wiedzy specjalistycznej. Gotowe wnioski nie są w stanie zastąpić wiedzy i doświadczenia profesjonalnego doradcy lub wnikliwej analizy regulaminu o dofinansowanie z PUP.

Co więcej, co w przypadku jeżeli w Twoim Urzędzie Pracy inna osoba złoży wręcz identyczny wniosek o dofinansowanie z PUP? Dodatkowo sugeruję weryfikację warunków licencji takich gotowców. Jeżeli nie ma w niej odpowiednich zapisów, dalsze powielania materiałów może naruszać prawa własności intelektualnej.

Wniosek jest więc taki, że kupowanie gotowych wniosków o dofinansowanie z Urzędu Pracy jest ryzykowne, nieuczciwe i nieefektywne. Zamiast tego, warto skorzystać z pomocy specjalisty lub doradcy, aby przygotować spersonalizowany i zgodny z wymaganiami wniosek o dofinansowanie.

Niska cena i wysoka jakość nie idą w parze.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie z PUP 2024? zdaj się na profesjonalistę

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na założenie działalności niewątpliwie pomoże wyposażyć Twoją firmę we wszystkie niezbędne narzędzia pracy i promocji. Jednak sama procedura i papirologia zniechęca nie jedną osobą  przed złożeniem wniosku o dotacje z PUP na otwarcie działalności.

Nieskorzystanie z dofinansowania ponad 40 000 zł jest dużym błędem – nawet mimo trudności formalnych i merytorycznych.

Jeśli boisz się, czy uda Ci się zdobyć dofinansowanie a PUP otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania na otwarcie firmy?  Skontaktuj się z nami.

Tylko w ubiegłym roku pozyskaliśmy ponad 4 500 000,00 zł funduszy na założenie i rozwój firm.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com