Dofinansowanie na firmę ślusarską 2022

Usługi ślusarskie i spawalnicze stają się w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularne, dlatego firma spawalnicza może być idealnym sposobem na prowadzenie biznesu. Jeśli chodzi o procedurę zakładania firmy, jest ona podobna do innych usług. Jeżeli Ty także zastanawiasz się jak otrzymać dofinansowanie na firmę ślusarską 2022 ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie? Dowiedz się jak uzyskać dotacje na otworzenie warsztatu ślusarskiego 2022.

Jak otworzyć firmę ślusarską?

Wiele osób, które marzą o posiadaniu własnej firmy spawalniczej, zastanawia się, co spawać i sprzedawać. Regały metalowe są w dzisiejszych czasach popularne, ale możesz zarobić również na spawaniu metalowych części do maszyn, czy pojazdów. To zależy od Twojego doświadczenia w tej dziedzinie, więc umiejętności są ważniejsze niż to, co spawać i sprzedawać. Warto też zastanowić się nad kursami i zdobyciem doświadczenia, zanim zaplanujemy naszą spawalnię i będziemy wiedzieć, co spawać.

Kursy spawania MIG/MAG i TIG będą bardzo opłacalne dla przyszłej firmy. Jeśli nie pracowaliście w firmie spawalniczej lub firmie ślusarskiej i świadczącej usługi spawalnicze, należy uzyskać odpowiednie kwalifikacje przed założeniem firmy.

Warto również przeszkolić się w usługach spawalniczych, aby znaleźć ciekawą niszę na rynku, a my na tym skorzystamy. Może to być również produkcja kutych i spawanych elementów ogrodzeniowych lub ręcznie robionych mebli stalowych, które są często wymagane w warsztatach wszelkiego typu.

Usługi spawania – jakie wyposażenie

Żadna renomowana firma spawalnicza nie wynajmuje sprzętu, dlatego Twój warsztat spawalniczy musi być dobrze wyposażony. Usługi spawalnicze wymagają wysokiej jakości wyposażenia, w tym także szlifierek kątowych. Wymagane elektronarzędzia są uzależnione od tego, co chcesz wykonywać.

Niestety wyposażeni jest bardzo drogie. Na szczęście możesz wspomagać się dofinansowaniami na założenie działalności.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA firmę ślusarską 2022

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych. W programach finansowanych ze środków unijnych POWER (osoby poniżej 30 r.ż), a także RPO (dla Wnioskodawców powyżej 30 r. ż). Środki z Funduszu Pracy kierowane są do osób bez grup wiekowych.

Dotacja PUP na firmę ślusarską 2022: kwota dotacji

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy spawalniczej ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna firma ślusarska może być sfinansowana obecnie do wysokość ok 36 000 zł (początek II kwartału 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na firmę ślusarską 2022: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Po pierwsze, należy mieć status bezrobotnego zarejestrowany w PUP. Ponadto nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpisać CEIDG) przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację dla firmy. Nie możesz też być beneficjentem dotacji z Powiatowego Urzędu. Generalnie Urząd stoi na straży zasady, że beneficjent może otrzymać takie środki tylko raz w życiu.  Ponadto nie zostaniesz ukarany za naruszenie przepisów dotyczących obrotu gospodarczego. Wreszcie, nie możesz przerwać szkolenia, stażu lub osobistego planu działania w urzędzie pracy bez własnej winy.

Powiatowe Urzędy Pracy od niedawna (06/2022) wprowadziły obowiązkowy okres pozostawania bez pracy zarobkowej – 3 miesiące.

Na szczęście ponowna nowelizacja z początku 07/2022 przywróciła stan poprzedni, czyli zniosła obowiązkowy staż na bezrobociu.

DOTACJE PFRON na usługi spawalnicze

Dofinansowanie dla dekarza PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje na firmę ślusarską dla osób niepełnosprawnych od 35 000 zł do 45 000 zł.

DOTACJE UNIJNE zakład ślusarski 2022

Fundusze UE na studio fotograficzne podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

  • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
  • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na firmę ślusarską z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na firmę ślusarską składa się z 3 części.

Po pierwsze jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności dla Twojej firmy (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce). Dalej są konsultacje i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, podatków itp. Są też pomostówki, czyli miesięczne dotacje na koszty eksploatacyjne (kwoty zwykle wahają się od 1000 zł do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

  • po pierwsze niskie kwalifikacje,
  • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
  • co więcej, stopień niepełnosprawności.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA FIRMĘ ŚLUSARSKĄ 2022?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana przede wszystkim na odzież ochronną. Co więcej na zakup zużywających się części, składki ZUS, czy nawet paliwo do samochodu.

Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

  • mieszkańców,
  • także przedsiębiorców,
  • dodatkowo rolnictwa
  • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

LGD Dotacje: JAKIE KWOTY na firmę ślusarską?

Dofinansowanie na firmę ślusarską z LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz rozpocząć usługi ślusarskie.

Dotacja LGD na firmę ślusarską: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ👉UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy ślusarskiej, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com