Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny

Przed pandemią wywołaną COVID19 stan zdrowia jamy ustnej Polaków zaczynał się poprawiać. Z licznych sondaży wynika, że w 2020 r. prawie połowa Polaków między 18 a 60 r.ż. nie zdecydowała się na wizytę u dentysty mimo bolącego zęba. Po otworzeniu gospodarki kolejki do stomatologów są bardzo długie.  W naszym kraju na jednego stomatologa przypada prawie 900 pacjentów. Tak więc pomysł na założenie własnego gabinetu dentystycznego jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Jeżeli Ty także zastanawiasz się jak otworzyć gabinet stomatologiczny ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie? Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie na gabinet stomatologiczny.

Jak otworzyć gabinet stomatologiczny?

W naszym kraju założenie gabinetu stomatologicznego  jest określone przepisami prawnymi.

Warunki prowadzenia działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarza dentystę określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest zobowiązany spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi posiadać prawo wykonywania zawodu.

Dodatkowo osoba taka nie może być:

  • po pierwsze zawieszona w prawie wykonywania zawodu ani ograniczona w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
  • co więcej, ukarana karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
  • a także pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

Nie zapomnij także o wykupieniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Gabinet stomatologiczny: wymagania techniczne

W celu otworzenia gabinetu stomatologicznego należy dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wyposażenie gabinetu stomatologicznego

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług stomatologicznych należy dokładnie zaplanować pod katem finansowym. Oprócz wiedzy i umiejętności niezbędne są dosyć duże nakłady na start. Zakup unitu stomatologicznego, czy urządzenia RTG są bardzo kapitałochłonne w tym przedsięwzięciu.

Dotacja PUP dla stomatologa

Wszystkie wymogi dotyczące dofinansowania na założenie działalności PUP zaprezentowałem w krótkiej serii wpisów o tej tematyce, która znajdziesz tutajDofinansowanie na rozpoczęcie działalności PUP to pieniądze wypłacane jednorazowe w przedziale 4 a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dotacja na gabinet stomatologiczny wyniesie między 16 000 – 30 000 zł. Zgodzę się z Tobą, że profesjonalny gabinet stomatologiczny może kosztować więcej, jednak na start działalności powinno wystarczyć. Dotacja PUP to wsparcie różnie przydzielane na terenie całego kraju. Niektóre Urzędy Pracy przyznają się tylko z maksymalnie 16 000 zł, a inne do 30 000 zł. W większości przypadków jest to wystarczające dofinansowanie na gabinet stomatologiczny.

DOTACJE PFRON na gabinet stomatologiczny

Dofinansowanie na założenie działalności dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje dla osób niepełnosprawnych od 25 000 zł do 35 000 zł.

DOTACJA UE na gabinet stomatologiczny

Dofinansowanie z Unii na gabinet stomatologiczny posiada kilka składowych:

  • po pierwsze: zajęcia grupowe,
  • następnie, konsultacje,
  • dalej, jednorazowe pieniądze na firmę (średnio od 23050 zł do 27000 zł),
  • na koniec, pomostówka (czasami 2100 zł miesięcznie przez pierwszy rok działalności).

Całość korzyści finansowych na założenie firmy remontowej przekracza często 50000 zł.

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

Dofinansowanie dla stomatologów na obszarach wiejskich mieści się w przedziale 50000, a 100000 zł. Wysokość wsparcia dla danego naboru zależy od lokalnych potrzeb. Lokalne Grupy Działania mogą przyznawać punkty za przynależność do grup defaworyzowanych (m.in. osoby bezrobotne).Technicznie dotacje z Lokalnych Grup Działania stanowią najwyższą możliwą formę funduszy UE na start, jednak..

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ na gabinet stomatologiczny?

W 2021 roku zaplanowany jest nabór na premie na pozarolniczą działalność. Z mojego doświadczenia wynika, że ta forma pomocy zapewnia najwyższe pieniądze na założenie działalności. Przed złożeniem wniosku musisz wykazać się dobrym planowaniem działalności, które przedstawisz w biznesplanie. Możesz ubiegać się o dotacje od 150 000 zł do 250 000 zł w zależności od liczby stworzonych miejsc To największe dofinansowanie na gabinet stomatologiczny.

DOTACJE Na gabinet stomatologiczny: prośba

Byłbym wdzięczny za udostępnienie tego wpisu na blogu znajomym i rodzinie. Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest kliknięcie jednego z poniższych przycisków udostępniania lub poinformowanie ich . Pomoże to kolejnym osobom zainteresowanym rozpoczęciem działalności. Udostępnij fan page lub mojego bloga.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

 

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt