Dofinansowanie PUP 2024

Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych będą dostępne także w 2024 w Urzędach Pracy. Jeżeli jesteś zarejestrowany w PUP i planujesz założyć własną firmę koniecznie powinieneś zainteresować się tą kwestią. Racjonalnie wydane pieniądze na firmę pozwolą Ci się zdystansować względem konkurencji poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia, oprogramowania, czy nakładów na marketing. Dziś dowiesz się jak zdobyć dofinansowanie PUP 2024. Wskażę Ci też często popełniane błędy, dzięki czemu uchronisz swój wniosek przed odrzuceniem.

Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy

Tak jak na wstępnie zaznaczyłem dofinansowanie z Urzędu Pracy dostępne jest wyłącznie dla osób, które zarejestrowały się w pośredniaku jako bezrobotne.

Dodatkowo, jeżeli prowadziłeś już działalność gospodarczą to wniosek o dotacje PUP możesz złożyć dopiero po 12 miesięcznej karencji. Bardzo często, jeżeli zamierzasz otworzyć firmę w tej samej branży co poprzednio, Powiatowe Urzędy Pracy wydłużają okres karencji do 24 miesięcy przed złożeniem wniosku.Nie możesz złożyć wniosku o dofinansowanie PUP 2024 jeżeli w przeszłości uzyskałeś takie pieniądze na firmę. W takim wypadku możesz skorzystać z innych form finansowania jak np. dotacje unijne.

Opisze je dla Ciebie w kolejnych materiałach.

Jednocześnie możesz aplikować tylko w jednym Urzędzie Pracy o dotacje PUP. W innym wypadku Twoja kandydatura zostanie natychmiast odrzucona.

Kolejne kryterium dotyczy Twojej aktywności w Urzędzie Pracy.

Nie otrzymasz dofinansowania z Urzędu Pracy 2024 jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotacje odrzuciłeś bez uzasadnionej przyczyny propozycję zatrudnienia, przygotowania zawodowego, a także stażu.

Czy otrzymasz dofinansowanie z Urzędu Pracy jeżeli prowadziłeś działalność

Tak, o ile nie otrzymałeś na ten cel dofinansowania z Urzędu Pracy. Z reguły jeżeli chcesz prowadzić firmę w innej branży niż poprzednio zamknięta, możesz składać wniosek o dotacje nawet 12 miesięcy od zamknięcia ostatniej działalności.

Natomiast, jeżeli chcesz wznowić firmę w tej samej branży – UWAŻAJ.

Czasami PUP wydłużają okres bez firmy do 24 miesięcy. Sprawdź dobrze regulamin lub skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci to ustalić.

Jaka jest aktualna kwota dofinansowania z Urzędu Pracy?

To ile jest dotacji PUP zależy od przeciętnego wynagrodzenia. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mieszczą się w przedziale 4 do 6 krotności tego wynagrodzenia.

To ile wynosi obecnie dofinansowanie z Urzędu Pracy znajdziesz na głównej stronie swojego Pośredniaka. Z reguły takie informacje znajdują się na samym dole witryny.

Niestety, ale maksymalna kwota dofinansowania PUP nie zawsze będzie dostępna w Twoim Urzędzie Pracy.Decyzją dyrektora może zostać obniżona.

Czasami przemawia za tym chęć pomocy jak największej ilości Beneficjentów w danym budżecie. Nie zawsze przynosi to pożądany efekt. Niska kwota przy obecnie wysokiej inflacji zniechęca część startujących o dotacje.Na tle całego kraju dofinansowanie z Urzędu Pracy bardzo różniło się co do wysokości. W 2022 roku tylko nieliczne PUP decydowały się na maksymalną wartość dofinansowania dla bezrobotnych. Dla przykładu:

 • PUP w Bydgoszczy 25 000 zł,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 30 000 zł,
 • PUP Warszawa prawie 37 000 zł.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie PUP?

Niestety, ale Powiatowe Urzędy Pracy na tle całego kraju różnią się pod kątem procedur i regulaminów. W także niestety przeznaczenia dofinansowania z urzędu pracy dla bezrobotnych.

To na co możesz wydać dofinansowanie PUP w głównej mierze zależy od lokalnych uwarunkowań. W regulaminie danego Urzędu Pracy znajdziesz dokładne wytyczne w sprawie dopuszczalnego katalogu wydatków.

Co do zasady dotacje PUP 2024 można wykorzystać na zakup środków trwałych (w tym maszyny, urządzenia, narzędzia), oprogramowanie, materiałów/towar do handlu, promocję, czasami adaptację lokali, czy doradztwo prawne.

Bardzo często PUP wprowadzają progi procentowe dotycząca przeznaczenia dofinansowania z urzędu pracy. W regulaminie Urzędu Pracy znajdziesz dokładne dopuszczalne przeznaczenie pomocy de minimis.Z reguły znajdziesz tam takie wytyczne jak:

 • zakup środków trwałych za minimum 50 proc. wartości dofinansowania
 • możliwość przeznaczenia na materiały i towar do handlu max 20-50 proc,
 • przeznaczenie do 10 proc. na reklamę i marketing,
 • do 5 proc. na pomoc prawną.

Niektóre Urzędy Pracy wprowadzają możliwość zakupu używanych przedmiotów o ile ich wartość nie będzie niższa niż 1 000 zł. Z reguły wiąże się to z koniecznością dodatkowych oświadczeń sprzedającego. W skrajnych przypadkach nawet wyceną biegłego.

Czy kupisz samochód z dofinansowania z Urzędu Pracy?

Jest to jeden z najbardziej pożądanych wydatków przy starcie działalności. Dla wielu firm jest to główne narzędzie pracy. Jednak nie we wszystkich Urzędach Pracy sfinansujesz go.

Dofinansowanie na samochód w niektórych Urzędach Pracy może zostać ograniczone kwotowo lub procentowo. Zdarza się, że dotacje na samochód posiadają wprost wskazaną homologację dostawczą i osobowych nie kupisz.

W skrajnych przypadkach możesz spotkać się z bezwzględnym zakazem zakupu pojazdów z dofinansowania PUP.

Na co nie możesz wydać dotacji PUP

Uogólniając dotacja z Urzędu Pracy 2024 nie może być przeznaczona na koszty bieżące takie jak:

 • po pierwsze ZUS,
 • także księgowość,
 • co więcej, szkoleń,
 • dodatkowo opłaty za wynajem.

Urzędu Pracy często wprowadzają kolejne wykluczenia, m.in.:

 • kasa fiskalna,
 • zakup mebli w siedzibie, która będzie w lokalu mieszkalnym,
 • ograniczenia wydatków na adaptację lokalu,
 • ograniczenie kwotowe przy zakupie komputera dla działalności nie wykorzystujących go jako główne narzędzie pracy – często do 3 000 – 4 000 zł,
 • telefony komórkowe do 1 500 zł.

Przeznaczenie dofinansowania z Urzędu Pracy 2024 – ważne

Nie możesz kierować się wyłącznie limitami przy kompletowaniu swojej listy zakupowej. Dofinansowanie PUP 2024 musi być przeznaczone wyłącznie na wydatki racjonalnie i powiązane z działalnością gospodarczą.

W tej kwestii urzędnik będzie weryfikował związek logiczny między Twoją działalnością o kosztami kwalifikowalnymi. Dla przykładu:Jeżeli zamierzasz otworzyć firmę jako mobilna kosmetyczka to zakup fotela kosmetycznego do wadze 35 kg będzie uznany za nieracjonalny względem Sposoby świadczenia usług.Musisz kierować się racjonalnym wydatkowaniem dotacji z Urzędu Pracy względem:

 • profilu działalności,
 • formy świadczenia usług,
 • ilości planowanych usług – wydajność docelowa wyposażenia.

Ile razy można składać wniosek o dofinansowanie PUP?

Wiele osób zastanawia się ile razy można składać wniosek o dotację z Urzędu Pracy? Wniosek o dotację z PUP często nastręcza trudności osobom bez doświadczenia. Nic w tym dziwnego niejasne zapisy, brak jednolitych warunków oceny, czy druków wpływa na to, że łatwo popełnić błąd. W niektórych Urzędach Pracy zostaniesz wezwanych do poprawy takiej omyłki. Jednak nie zawsze tak jest. Bardzo często Twój wniosek zostanie odrzucony.

Czy w takim wypadku możesz ubiegać się o dotację PUP po raz drugi? Tak możesz, chociaż niektóre Powiatowe Urzędy Pracy przyznają dodatkowe punkty za złożenie wniosku o dofinansowanie po raz pierwszy.

Bez względu na przyczynę nie otrzymania dotacji możesz składać przygotowany i poprawiony wniosek w kolejnym naborze.

Kiedy założysz firmę z dofinansowania PUP?

Czas oczekiwania na dotację z Urzędu Pracy należy do jednego z najkrótszych przy dostępnych formach finansowania startupów. Czas oceny wniosków o dotacje z Urzędu Pracy 2024 jest najkrótszy wśród dostępnych bezzwrotnych form.

Przeważnie Urzędy Pracy weryfikują dokumentację ok 30 dni na ocenę wniosku o dofinansowanie na założenie firmy.

Oczywiście zdarzają się Urzędy Pracy, które weryfikują dokumentację w mniej niż 3 tygodnie. Jednak dla bezpieczeństwa zaplanuj sobie 30-40 dni na wypłatę funduszy po złożeniu wniosku o dotacje PUP.

KIEDY możesz założyć FIRMĘ z dofinansowania PUP?

Tutaj uczulam Cię. Pamiętaj, że działalność gospodarczą możesz otworzyć dopiero po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Pracy dla bezrobotnych 2024. Jest kluczowe, ponieważ ten niewielki błąd może Cię skreślić Twoje szanse na otrzymanie dotacji.Działalność gospodarczą zakładasz dopiero po podpisaniu umowy o dotacje dla bezrobotnych. Jeżeli zrobisz to wcześniej, stracisz szanse na pieniądze na start firmy.

A co możesz zrobić, jeżeli potrzebujesz już obsługiwać pierwszych klientów?

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A Dofinansowanie Z URZĘDU PRACY

Jeżeli potrzebujesz obsługiwać klientów przed otrzymaniem dotacji to bardzo prawdopodobne, że możesz wykorzystać z instytucję jaką jest nierejestrowana działalność gospodarcza.

BEZROBOCIE A DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA

Na gruncie obecnie panujących przepisów NDG nie jest wykluczona dla osób ze statusem bezrobotnego. Co do zasady, możesz ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy prowadząc działalność nierejestrowaną.

DOTACJA Z URZĘDU PRACY A DZIAŁALNOŚĆ OKAZJONALNA

NDG nie jest traktowana jako działalność gospodarcza i dopóki:

 • po pierwsze, przychód nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia,
 • a bezrobotny będzie zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie

to działalność okazjonalna nie wykreśli Cię z listy osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą starać się o dotacje na działalność gospodarczą.

Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić do momentu podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędu Pracy.

Jakie zabezpieczenie dofinansowania z Urzędu Pracy

Zabezpieczenie dofinansowania PUP to bardzo szerokie zagadnienie. Niestety, w każdym PUP inaczej rozpatrywane. Teoria mówi, że dofinansowanie z urzędu pracy 2024 może być zabezpieczone poprzez:

 • przede wszystkim weksel z poręczeniem wekslowym,
 • lub poręczenie dwóch osób fizycznych,
 • także blokadę środków pieniężnych z rachunku bankowego (czasami pozwalają na blokadę osoby trzeciej),
 • na koniec akt o poddaniu się egzekucji w formie notarialnej– bardzo często najniżej oceniana forma zabezpieczenia.

W praktyce Urzędy Pracy akceptują wybiorczo wskazane formy. Bardzo często PUP ograniczają możliwość wyboru do jednej – dwóch opcji. Uważaj na zapisy regulaminu PUP, ponieważ często możesz otrzymać punkty tylko za określone formy zabezpieczenia.

W tym miejscu bardzo dobrze jest także przeanalizować listę dokumentów, które potwierdzą daną formę zabezpieczenia. Przeanalizuj zabezpieczenia dofinansowania z Urzędu Pracy pod kątem zaświadczeń.

Biznesplan o dotacje z Urzędu Pracy

Wniosek z biznesplanem to kluczowe dokumenty, które podlegają ocenie Twojej kandydatury. Czasami wniosek i biznesplan stanowią jeden dokument. Niejednokrotnie możesz znaleźć Urzędy Pracy, które proszą o przygotowanie biznesplanu jako osobnego dokumentu.Bez względu na jego formę, należy zadbać o duży profesjonalizm w przygotowaniu tego dokumentu. To czy otrzymasz dofinansowanie PUP na założenie firmy zależy od niego. Co powinien zawierać biznesplan do Urzędu Pracy 2024:

 • przede wszystkim opis firmy wraz ze wskazaniem PKD dla roku 2007,
 • także charakterystyka branży,
 • co więcej przygotowanie wnioskodawcy do przyszłej działalności o określonym profilu (wykształcenie, doświadczenie, wkład własny),
 • następnie reklama i marketing,
 • dodatkowo opis konkurencji,
 • wskazanie klientów,
 • nie zapomnij o analizie SWOT (czyli wskazanie silny i słabych stron Twoje firmy, szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie zewnętrzne),
 • na koniec wyliczenia przychodów.

Jak napisać biznesplan do Urzędu Pracy

Jak napisać biznesplan o dofinansowanie PUP? Zacznij od wyczerpującego przedstawienia swojego przygotowania. Opisz i wskaż

 • przede wszystkim, edukację: m.in.: w technikum, czy szkole profilowanej,
 • dodatkowo, kursy branżowe, także szkolenia produktowe.

Wskaż dokładnie wiedzę i umiejętności, które uzyskałeś. Zdarza się też tak, że wnioskodawca może wykorzystać wykształcenie pokrewne. Przeanalizuj wiedzę, którą zdobyłeś pod kątem swojej działalności. Część umiejętności i wiedzy może być wspólna.

Biznesplan do Urzędu Pracy powinien zawierać także Twoją ścieżkę kariery zawodowej, tzn. wskazać lata i miejsca pracy wraz z zakresem obowiązków, który odpowiada profilowi Twojej działalności.

W biznesplanie do PUP możesz też powołać się na nieudokumentowane doświadczeniem, m.in.. nieodpłatne usługi na rzecz znajomych

Temat jak napisać biznesplan do Urzędu Pracy jest rozległy więcej wskazówek uzyskasz tutaj

Jak rozliczyć dotację z Urzędu Pracy 2024

Nie chcesz mieć problemów z rozliczeniem dotacji? Musisz wykazać ciągłość w prowadzeniu działalności gospodarczej. Aby to udowodnić Wnioskodawca po okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie z Urzędu Pracy przedkłada zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Dodatkowo po do dokonaniu zakupów z dotacji z Urzędu Pracy dla bezrobotnych należy wykazać się fakturami / umowa zakup z potwierdzeniem płatności. W zależności od PUP możesz otrzymać 30 do 60 dni na rozliczenie dofinansowania.

Dofinansowanie PUP 2024 a VAT

We wniosku o dotację zaznaczasz chęć lub obowiązek prawny bycia czynnym podatnikiem VAT poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Jeżeli będziesz płatnikiem VAT to regulamin PUP zobowiązuje Cię do zwrotu równowartości podatku VAT. To dobra wiadomość, ponieważ Twoja kwota finansowania jest taka sama, jak finansowanie innych wnioskodawców.

Dla przykładu, dotacja przewiduje kwotę wsparcia jednorazowego jako 24 600,00 zł brutto, a uczestnik, który deklaruje chęć bycia VATowcem po wydatkowaniu dotacji musi zwrócić do Urzędu Pracy 4 600 zł.

Jak długo trzeba prowadzić firmę po otrzymaniu Dofinansowania PUP

Po otrzymaniu dofinansowania na start z urzędu pracy 2024, musisz utrzymać przez co najmniej 12 miesięcy po otrzymaniu środków PUP.

Kolejnym warunkiem jest brak zawieszenia w tym okresie. Przepis ten traci moc w wyjątkowych okolicznościach, w tym: pandemie.

Podczas ostatniej pandemii Urzędy Pracy wprowadziły pewne zmiany w regulaminach.

Pozwalają na zawieszenie działalności, o ile nie przekracza ona 6 miesięcy. Niestety do okresu obowiązkowego prowadzenia firmy nie wlicza się okresu zawieszenia działalności. Czas zawieszenia działalności wydłuży funkcjonowanie firmy.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o dofinansowanie PUP 2024

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zależeć będzie od Twojego Urzędu Pracy. Nabory o dofinansowanie PUP mogą być przeprowadzane na dwa sposoby.

Pierwszy z nich, konkursowy. W tym przypadku jednorazowe środki na podjęcie działalności są rozdzielane wyłącznie w okresach wskazanych przez PUP.

Z reguły takie nabory odbywają się raz na kwartał. W naborze konkursowym na dofinansowanie PUP 2024 możesz złożyć wyłącznie we wskazanych dniach.

Przedłożenie dokumentacji przed lub po tej dacie skutkować będzie odrzuceniem Twojego wniosku.

Jest też możliwość naborów w trybie ciągłym. W takim wypadku wnioski możesz składać od pojawienia się informacji o dostępności pomocy de minimis. Takie nabory trwają do wyczerpania puli funduszy na start firmy.

W mniejszych powiatach dotacje z Urzędów Pracy w takim trybie bardzo szybko się rozchodzą dlatego warto przygotować się do tego wcześniej.

Zdaję sobie sprawę, że ogrom informacji na temat dofinansowania z Urzędu Pracy może przygnębić nie jedną niedoświadczoną osobę. Dlatego możesz skontaktować się ze mną.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów o własnej firmie poprzez pozyskiwanie na ten cel funduszy. Pomogę też Tobie.

jak zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ? zaufaj profesjonaliście

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na założenie firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie? Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientów, sprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com