Działalność nierejestrowana a dotacja z Urzędu Pracy 

Dotacja z Urzędu Pracy a działalność nierejestrowana: czy się wyklucza? Czy zarejestrowany bezrobotny może prowadzić działalność nierejestrowaną?  Obecnie sytuacja gospodarcza zmienia się w szybkim tempie. Coraz więcej osób zostaje bez pracy. Bezrobotni często spróbować we własnym zakresie rozpocząć działalność gospodarczą, ale w pierwszej kolejności wolą sprawdzić trafność swojego pomysłu.

Działalność okazjonalna

Jeżeli nie prowadziłeś działalności gospodarczej przez 60 miesięcy wstecz i planujesz spróbować swoich sił jak przedsiębiorca istnieje pewne ułatwienie. Obecnie funkcjonujące zwolnienie z nakazu rejestracji działalności gospodarczej obowiązuje do momentu, gdy Twoje przychody nie przekroczą progu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ważne jest to, aby przechody nie przekroczyły tej granicy w każdym miesiącu. Nie jest brana średnia arytmetyczna.

Osoba bezrobotna a działalność nierejestrowana

Obecnie obowiązujące przepisy nie odnoszą się wprost do osób zarejestrowanych bezrobotnych i prowadzenia działalności nierejestrowanej. Obecna interpretacja przepisów nie zabrania prowadzenia firmy w taki sposób i posiadania statusu osoby bezrobotnej. Pytanie, czy jeżeli nie zabrania to czy można się ubiegać o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej?

Dotacja z Urzędu Pracy a działalność okazjonalna

Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą i dopóki:

  • po pierwsze, przychód nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia,
  • a bezrobotny będzie zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie

to działalność okazjonalna nie spowoduje utraty statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą starać się o dotacje na działalność gospodarczą.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970