Dofinansowanie NA FIRMĘ OBSZARY WIEJSKIE 2021

Czy zamieszkujesz tereny wiejskie? Planujesz założenie działalności gospodarczej? Nie masz środków na start? Jeżeli tak to ten wpis Dofinasowanie na firmę obszary wiejskie 2021, jest dla Ciebie.

Dofinansowanie NA Działalność OBSZARY WIEJSKIE 2021: JAKIE SĄ Opcje

Omówimy typy funduszy UE dla obszarów wiejskich, zacznijmy od ich wskazania:

 • przede wszystkim: dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania,
 • także, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Bez wątpliwości bez względu na miejscowość zamieszkania możesz starać się o dofinansowania na firmę:

 • po pierwsze, dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy,
 • oraz dotacje unijne na założenie firmy.

OBSZARY WIEJSKIE: Dofinansowanie Z LGD

Kwoty pomocy UE mieszczą się w przedziale 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na aktywa trwałe, czy też nakłady remontowo-budowlane.

Co wyróżnia tę dotację? W odróżnieniu od m.in. dofinansowania z Urzędu Pracy, nie jest wymagane posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

Wraz z wyższą kwotą funduszy UE na start idzie bardziej skomplikowana dokumentacja. Wniosek oraz biznesplan są natomiast takie same w CAŁEJ POLSKI. Wniosek pod dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania napiszesz na drukach opracowanych przez ARiMR.  Biznesplan musi być bardzo dokładny i rozbudowany. Dla osób bez doświadczenia może stanowić to duży problem. Więcej na temat tej dotacji znajdziesz w tym wpisie.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

Teoretycznie nabór w 2020 był ostatnim przewidzianym na lata 2014-2020. Jednak istnieje duża szansa, że niewykorzystane środki zostaną skierowane m.in. do tej formy pomocy. Premia na pozarolniczą działalność cechuje się najwyższą kwotą pomocy na start firmy. Wysokość funduszy UE na założenie działalności uzależniona jest od zatrudnienia:

 • przede wszystkim 150 000 zł w przypadku samozatrudnienia
 • dalej, 20 0000 zł w przypadku zatrudnienia 1 pracownika na pełny etat,
 • lub 250 000 zł dla zatrudnienia co najmniej 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

Dokumenty aplikacyjne (wniosek i biznesplan firmy) należy skrupulatnie przygotować. Dodatkowo należy spełnić minimalny udział środków trwałych w kwocie kwocie pomocy – jest to min. 70% wartości.

Dotacje OBSZARY WIEJSKIE I NIE TYLKO

Pozostałymi formami dostępnymi dla wszystkich grup bez względu na obszar zamieszkania są dwie pozostałe dotacje. Przyjrzyjmy się nim bliżej

Dofinansowanie NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI Z URZĘDU PRACY

Urzędy Pracy przyznają dofinansowanie dla bezrobotnych osób:

 • przede wszystkim, młodych (do 29 roku życia) – (skrót POWER) ,
 • następnie powyżej 29 roku życia – (skrót RPO),
 • a także bez limitu wieku – z Funduszu Pracy.

Dotacje na start z Urzędu Pracy mieszczą się w pewnych widełkach kwotowych. Kwota dofinansowania z PUP zależy do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dofinansowanie na założenie firmy jest od 4-krotnością do 6-krotnością tej kwoty.

Granica tych funduszy UE może wynieść ok. 31 000 zł. Warto zaznaczyć, że Urzędy rzadko przyznają maksymalny pułap. Więcej informacji znajdziesz w artykule dofinansowanie z urzędu pracy.

FUNDUSZE UE NA START

Dotacje UE na założenie firmy składają się z 3 części:

 • przede wszystkim jednorazowe dofinansowanie na założenie Twojej firmy (maksymalna pomoc to 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • także doradztwo i szkolenia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
 • na koniec, często comiesięczna pomostówka (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

Wymagania dotyczące kandydatów to przede wszystkim status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo. Pełną listę grup defaworyzowanych objętych tymi funduszami znajdziesz w artykule dofinansowanie unijne na start.

Dofinansowanie na firmę obszary wiejskie 2021: pomoc?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt