Pomoc dla kredytobiorców

Niestety, ale rosnąca inflacja sieje nie tylko spustoszenie w naszych kieszeniach. Obecna sytuacja gospodarcza wywołana wzrostem cen sprawiła, że RPP (Rada Polityki Pieniężnej) podjęła decyzję o by podnieść stopy procentowe. Na ostatnim  posiedzeniu podniesioną główną stopę procentową o 0,75 pkt proc. Dla większości kredytobiorców wiązać się będzie ze wzrostem rat w tym kredytów hipotecznych (te ze zmienna stopą procentową).  W nawiązaniu do obecnej sytuacji zapowiedziano pomoc dla kredytobiorców.

Przepisy o pomocy dla kredytobiorców

Prawdopodobnie plan pomocy dla kredytobiorców zakłada cztery filary..

Pomoc dla kredytobiorców I filar: wakacje kredytowe

Jednym z rozwiązań na złagodzenie skutku wzrostu rat kredytowych mają być wakacje kredytowe. Pomocą mają zostać objęci wszyscy kredytobiorcy. Plan pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne wprowadzi wakacje kredytowe po cztery razy dla każdego z lat: 2022 i 2023.

Z obecnych założeń wynika, że jedna rata kredytowa kwartalnie w latach 2022 i 2023 może zostać opóźniona w spłacie bez odsetek. Łącznie kredytobiorca będzie mógł przesunąć aż 8 rat kredytu.

Pomoc kredytobiorcom II filar: 72 000 zł dla kredytobiorców

Kolejnym lekarstwem na rosnące raty kredytu ma być pomoc przyznawana na maksymalny okres 36 miesięcy. Podwyżka stóp procentowych ma być niwelowana przez co miesięczna pomoc w wysokości do 2 000 zł. Łączna pomoc dla kredytobiorców wyniesie 72 000 zł.

Zasady otrzymania wsparcia mają być podobne jak obecnie funkcjonujące rozwiązania w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To właśnie z tego funduszu kredytobiorcy będą mogli uzyskać 24 000 zł rocznie przez 3 lata (co miesiąc 2 000 zł). Dodatkowo, aż 1/3 pomocy kwoty będzie mogła zostać umorzona.

Likwidacja WIBOR

Pomoc dla kredytobiorców przewiduje jeszcze czwarte rozwiązanie. Dotyczy stawki oprocentowania kredytu.  W miejsce WIBOR dla kredytów hipotecznych pojawi się stawka O/N (overnight). To stopa jednodniowa. Zmiana od 2023.

Wzmocnienie odporności sektora bankowego.

Szybko rosnące raty kredytów hipotecznych to obciążenie dla kredytobiorców. Mogą także wprowadzić problemy w całym sektorze bankowym w związku z niewypłacalnością kredytobiorców. Planowane wzmocnienie sektora bankowego dotyczy utworzenia składkowego funduszu pomocowego dla sektora bankowego. To zabezpieczenie na wypadek kolejnych problemów na rynku finansowym. Wysokość funduszu pomocowego wyniesie 3,5 mld zł od roku 2023. Celem tego funduszu będzie wspomaganie instytucji bankowych na wypadek problemów.

Obecne rozwiązania

Rozwiązania dotyczące pomocy finansowej dla Kredytobiorców dostępne są od pewnego czasu. Kierowane są do osób, którym przytrafiły się problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) wspiera doraźnie takie osoby wypłacaj im pożyczkę, którą jednak należy zwrócić.

problem z spłatą rat kredytów

Beneficjenci takiej pomocy (posiadają kredyty hipoteczne) mogą uzyskać wsparcie finansowe, które przeznaczone musi zostać na uregulowanie rat kredytowych. Pomoc kierowana jest przez BGK do banku kredytobiorcy.

Pomoc dla kredytobiorców

Otrzymane wsparcie musisz jednak zwrócić w przeciągu  144 miesięcy. Można wystąpić o umorzenie części zobowiązania, nie wcześniej niż po spłacie 100 rat. Warunkiem ubiegania się o umorzenie jest terminowa spłata.

Obecnie pomoc dla kredytobiorców udzielana jest do 36 miesięcy. Okres może zostać skrócony, gdy pojawią się przesłanki wykluczające korzystanie z pomocy.

Wsparcie kredytobiorców

Z FWK mogą korzystać:

  • przede wszystkim osoby w trudnej sytuacji finansowej: spłata kredytu mieszkaniowego w znaczący sposób obciążaj domowy budżet
  • także osoby, sprzedający lub planujący sprzedać dom /mieszanie, na które został wzięty wcześniej kredyt: gdy kwota ze sprzedaży nie wystarcza na spłatę kredytu w całości.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • po pierwsze, w dniu złożenia wniosku min jeden z kredytobiorców to osoba bezrobotna,
  • także koszt obsługi kredytu mieszkaniowego przekracza 50 proc. dochodów gospodarstwa domowego
  • dodatkowo miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego (po odjęciu miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego), nie przekracza: w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł), a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  iloczynu dwukrotności kwoty z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com