Dofinansowanie na kawiarnię 2023

Już 90% dorosłych Polaków deklaruje, że pije kawę. Rocznie konsumujemy średnio 95 litrów na mieszkańca, coraz częściej eksperymentując ze smakami i kupując mieszanki premium. Jednak po kawę sięgamy nie tylko w domu i w pracy. Polacy odwiedzają kawiarnie przynajmniej raz w miesiącu, a liczba ta rośnie z roku na rok. Nic dziwnego, że w Polsce otwiera się coraz więcej nowych kawiarni, w tym duże sieciówki i małe lokalne kawiarnie. Własna kawiarnia może wydawać się trudnym pomysłem na działalność jednak z odpowiedniemu przygotowaniem i motywacją nic nie stanie Wam na przeszkodzie. Pokażemy jak zdobyć Dofinansowanie na kawiarnię 2023. Wpis ma na celu odpowiedz na następujące pytania:

 • po pierwsze jak otworzyć kawiarnię,
 • następnie jak napisać biznesplan,
 • a także jak zdobyć pieniądze na otwarcie kawiarni.

JAK OTWORZYĆ Kawiarnię

Zanim zaczniesz szukać lokalizacji, poświęć trochę czasu na rozwinięcie swojego pomysłu i zapisz przygotuj biznesplan kawiarni. Kluczowym aspektem tej działalności jest miejsce sprzedaży. Przed rozpoczęciem poszukiwania lokalizacji należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Podczas opracowywania swojego pomysłu i spisywania biznesplanu najważniejsze pytanie brzmi: ilu potencjalnych klientów jest w danej okolicy? Czy warto w ciągu dnia zmieniać lokalizację, by trafić do większej ilości klientów?

Biznesplan dla kawiarni

Biznesplan dla firmy jest dokumentem o znaczeniu planistycznym i strategicznym. To także nieocenione narzędzie dla rozwoju firmy bez względu na jej staż. Przelanie swoich pomysłów i myśli na papier nie zagwarantuje Tobie sukcesu, ale da wiele odpowiedzi na nurtujące pytania. Dodatkowo pomoże zidentyfikować pierwsze problemy natury operacyjnej, czy logicznej. Z wcześniej przygotowanych przeze mnie wpisów dowiesz się jak napisać biznesplan.

WŁASNA KAWIARNIA: POMYSŁ NA FIRMĘ

Najlepszą radą przy zakładaniu kawiarni jest upewnienie się, że masz odpowiednią lokalizację. Musisz znaleźć idealny budynek, który znajduje się w obszarze o dużym natężeniu ruchu.

Lokalizacja musi współgrać z rodzajem sprzedawanej żywności i grupy docelowej. Czy wykwintna kawiarnia będzie dobrym pomysłem w centrum kampusu studenckiego?

NAZWA DLA KAWIARNI

Wybierz taką, która pasuje do Twojego jedzenia i atmosfery. Fajna nazwa dla kawiarni  będzie wyróżniać ją w wynikach wyszukiwania Google. Pamiętaj, że musi być również wystarczająco opisowa, aby sugerować klientom co znajdą w środku.

KAWIARNIA WYMOGI

W przypadku kuchni, odległość sufitu od podłogi to min. 3,3 metra. Obniżenie tej wysokości do 2,5 metra jest możliwy tylko w wypadku wykorzystania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, lub klimatyzacji. Wymogiem jest tutaj pozwolenie Sanepidu.

Ściany i sufity w pomieszczeniach gastronomicznych powinny być w jasnych kolorach, bez uszkodzeń i szczelin. Dodatkowo narzędzia i sprzęt również są ściśle obwarowanie. Noże, maszyny, deski, czy wyposażenie meblowe muszą spełnić podstawowy warunek sanitarny –  jest to atest Państwowego Zakładu Higieny.

Pełny zakres wytycznych oraz regulacji w zakresie otworzenia kawiarni znajdziesz w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

JAK OTWORZYĆ Kawiarnię W TRAKCIE PANDEMII

Planując działalność gospodarczą pamiętaj, że zawsze musisz liczyć się z potencjalnymi komplikacjami. Jak więc przygotować kawiarnię na ewentualny powrót pandemii? Aby uniknąć wyczerpania zapasów, rozważ ograniczenie menu. Skróć ją i zmieniaj regularnie (np. co dwa dni) lub umieszczaj w ofercie tylko ulubione dania gości. Dużym ułatwieniem jest to, że większość konsumentów przyzwyczajona jest do zamawiania na wynos kawy i przekąski.

JAK OTWORZYĆ KAWIARNIĘI ILE TO KOSZTUJE

Trudno jednoznacznie wskazać jakimi środkami powinieneś dysponować na otworzenie kawiarni. Do głównych kosztów nalezą:

 • przede remont i przystosowanie wnętrza,
 • także niezbędne wyposażenie zgodne z wytycznymi Sanepid,
 • dodatkowo odpowiednie jakościowo zatowarowanie,
 • drobne wyposażenie,
 • na koniec marketing.

W zależności od wybranych modeli wyposażenia, czy ich stanu (nowe/używane), koszt założenia kawiarnia może oscylować od 25 000 zł do 100 000 zł. Wyposażenie w głównej mierze uzależnione jest od typu potrwa w ofercie.

KAWIARNIA: JAK POZYSKAĆ PIENIĄDZE NA OTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI

Niektórzy twierdzą, że aby odnieść sukces w świecie biznesu, potrzebne są duże kieszenie i doświadczenie. Ale wiemy, że nie zawsze tak jest. Istnieje wiele sztuczek, wskazówek i hacków, które pomogą Ci rozpocząć własny biznes. Zobacz jak założyć firmę bez pieniędzy? Dowiedz się jak otrzymać dofinansowanie na kawiarnię

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA Kawiarnię 2023

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP na Kawiarnię 2023: kwota dotacji

Dotacja na start 2023 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna kawiarnia może być sfinansowana obecnie do wysokość ok 40 000 zł (kwiecień 2023).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na Kawiarnię 2023: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Często Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

DOTACJE PFRON na kawiarnię

Dofinansowanie na kawiarnię PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają Dofinansowanie na kawiarnię dla osób niepełnosprawnych od 35 000 zł do 45 000 zł.

DOTACJE UNIJNE Kawiarnię 2023

Fundusze UE na kawiarnię podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na kawiarnię z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na kawiarnię składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START z unii na Kawiarnię 2023: JAKIE WSPARCIE?

Dotacja z Unii to m.in. :

 • po pierwsze, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności  przeważnie 23 050,00,
 • także , dotacja pomostowa (przeważnie od 1 000 do 2 500 zł netto przez 6 -12miesięcy),
 • na sam koniec, konsultacje i zajęcia dydaktyczne.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE NA KAWIARNIĘ 2023?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2023: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

LGD Dotacje: JAKIE KWOTY na Kawiarnię?

Dofinansowanie na kawiarnię LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, czy oprogramowanie. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz założyć kawiarnię.

Dotacja LGD na Kawiarnię: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

Pożyczka na otwarcie kawiarni w Banku Gospodarstwa Krajowego

W programie Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie mogą brać udział:

 • przede wszystkim, studenci ostatniego roku studiów,
 • dodatkowo, absolwenci szkoły lub uczelni wyższej (do 4 lat po zakończeniu nauki),
 • co więcej bezrobotni (także poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnej).

Niskooprocentowana pożyczka ma korzystne warunki:

 • po pierwsze, niskie i stałe oprocentowanie bazowe (obecnie poniżej 2 pkt. Proc).,
 • dodatkowo, brak prowizji od przyznanej kwoty,
 • a także możliwość finansowania nawet do 7 lat
 • co więcej możliwość skorzystania z karencji spłat rat kapitałowych – 12miesięcy,
 • na koniec, kwota pożyczki oscyluje w okolicy 99 tysięcy (kwota zależna od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce).

Pożyczki na start w biznesie

Katalog kosztów kwalifikowalnych pożyczki jest zdecydowanie szerszy niż dofinansowania z Urzędu Pracy.  W ramach środków w programie Wsparcie w Starcie możesz sfinansować m.in.

 • przede wszystkim, środki trwałe (nawet używane – PAMIĘTAJ: w przypadku samochodu nie otrzymasz na niego finansowania dla działalności związanej z transportem drogowym towarów),
 • następnie, produkty i towary do odsprzedaży,
 • dodatkowo, podnoszenie kwalifikacji,
 • także koszty firmowe związane z prowadzeniem działalności m.in. czynsz, wynajem lokalu (aż do pierwszych 6 miesięcy). Ważne, że nie są to koszty osobowe, czyli ZUS, wynagrodzenia itp.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ ? UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na kawiarnię, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com