DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2022

Wnioski o Dotacje na rozpoczęcie działalności 2022 są będą dostępne też w 2022 roku. Wiele osób zastanawia się czy jeszcze jest szansa na założenie firmy z dotacji? A jeżeli tak to jak założyć firmę bez pieniędzy? Co możemy jeszcze sfinansować? Aby znaleźć Dotacje na otwarcie firmy 2022 masz jeszcze trochę czasu – pamiętaj, że im bliżej końca roku, tym funduszy zostaje mniej. Już teraz przygotuj biznesplan na przyszłość. Większość programów o dotacje jest kontynuowana. Ten wpis powstał z myślą o osobach, które szukają odpowiedz jak znaleźć Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022.

BENEFICJENCI, CZYLI KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022

Jednym z kryteriów rozróżnienia środków na start (dotacje na rozpoczęcie działalności) jest wiek Wnioskodawcy. Istnieje wiele programów, które oferują pomoc w określonych kategoriach wiekowych. Niektóre programy dzielą beneficjentów na :

 • przede wszystkim, osoby młode, czyli te poniżej 30 roku życia,
 • dalej, pozostałe, wszystkie powyżej ww. wieku.

Nabory na dotacje dla osób młodych przeważanie zawarte są w ramach programu POWER, a dla pozostałych RPO.

DOTACJE na otwarcie firmy W 2022?

Dostępnych jest wiele możliwości, to nie prawda, że funduszy na start nie ma. Niestety, nie każdy ma wiedzę i wie gdzie i jak szukać informacji o naborach o Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022. Pomogę Wam, zobacz jakie możliwości czekają:

Dofinansowanie z Urzędu Pracy: DLA KOGO?

Dotacja PUP przyznawana jest osobom bezrobotnym, którzy są w następujących kategoriach:

 • po pierwsze osoby młode (przed 30 rokiem życia) – program POWER ,
 • także bezrobotni od 30 roku życia– dopisek RPO,
 • też bez kategorii wiekowej– z Funduszu Pracy.

Wysokość Dofinansowanie z Urzędu Pracy, zależy w pierwszej kolejności do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Środki na założenie firmy mieszczą w przedziale między 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Każdy Powiatowy Urząd Pracy ma prawo wskazać każdą kwotę w tym limicie

Wysokość dofinansowania z PUP w 2022 mogą wynieść to ponad 34 000,00 zł.

Fundusze Unijne  wspierają programy dotyczące zakładania działalności gospodarczej.

Niestety, dofinansowanie z urzędu pracy na założenie działalności charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem na terenie całego kraju. Niestety, nie ma uniwersalnego druku pod wniosek i biznesplan o dofinansowanie na założenie działalności.

PUP opracowują swoje własne formularze wniosków. Pomimo braku uniwersalnego druku pod wnioski na założenie działalności to jednak elementy składowe zbliżone konstrukcją i wymaganą treścią.

We wpisie omówimy główne składowe oraz wymogi pod dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej 2022.

Dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2022: WYMOGI, WYMOGI..

Zacznijmy od formalności. Starając się o dotacje z PUP należy wypełnić pewne wytyczne, m.in:

 • przede wszystkim, być zarejestrowanym bezrobotnym w urzędzie,
 • co więcej, nie można mieć działalności gospodarczej minimum rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z PUP(jeżeli miałeś działalność sprawdź swój wpis do CEIDG),
 • także, nie możesz być beneficjentem z programu dotacja z Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na rozpoczęcie działalności,
 • dodatkowo, nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • następnie, nie możesz odmówić przyjęcia pracy albo innej formy pomocy wskazanej przez PUP (oczywiście bez podania uzasadnionej przyczyny),
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy m.in. szkoleń, stażu, realizacji IDP (indywidualnego planu działania) z Urzędu Pracy.

DOFINANSOWANIE Z PUP: ILE TRZEBA BYĆ ZAREJESTROWANYM

Jak długo trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy? W samych regulaminach nie ma wymogu minimalnego stażu na bezrobociu. W większości naborów już zaraz po rejestracji w Urzędzie Pracy możesz zawnioskować o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Jednak występują naboru, w których dofinansowanie PUP w pierwszej kolejności skierowane jest dla pewnej grupy defaworyzowanej, np. osób długoterminowo bezrobotnych. Dokładnie należy przeczytać ogłoszenie o naborze.

DOTACJA Z PUP: JAKIE SĄ WYKLUCZENIA

W regulaminie wskazane są typy i formy działalności, które nie będą podlegały wspieraniu w ramach programu jednorazowe dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Sprawdź na jakie przedsięwzięcia nie otrzymasz dofinansowania PUP

 • po pierwsze na firmy w formie spółek osobowych i kapitałowych,
 • dalej działalności wytwórcze w rolnictwie,
 • dodatkowo firmy związane z medycyną naturalną,
 • także z usługami w zakresie badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia bez stosownego,
 • co więcej niektóre handlowe – artykułami erotycznymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi,
 • spotyka się też wykluczenia lombardu.

Nie są to wszystkie wykluczenia. Dlaczego? Nie wiem. Niektóre urzędu pracy potrafią wykluczyć z pomocy osoby, które chcą np. prowadzić firmy sprzątające. Każdy PUP posiada własną politykę i regulaminy.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy: NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ

Teraz najciekawsza część, na którą zapewne najwięcej osób czekało. Podobnie jak z brakiem ujednoliconych druków, tak i w przypadku przeznaczenia obowiązuje zasada, że każdy PUP kieruje się swoimi wewnętrznymi wytycznymi.

Przybliżę na jakie koszty kwalifikowalne możesz sobie z reguły pozwolić.

Bardzo często Powiatowe Urzędy Pracy określają progi procentowe dla kosztów kwalifikowalnych.

Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • przede wszystkim marketing i reklama (z reguły między 10% kwoty dofinansowania),
 • także środki obrotowe i do sprzedaży (między 20-50% kwoty dotacji),
 • co więcej konsultacje m.in. prawne (do 10% kwoty dofinansowania).

Pamiętaj, żeby dokładnie sprawdzić regulamin. Urzędy z reguły preferują zakup nowych przedmiotów, chociaż zdarzają się wyjątki od tej reguły W niektórych uzasadnionych przypadkach mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

A co z zakupem środków trwałych? że na zakup środków trwałych orzesz przeznaczyć nawet całą dotację. Chodzi tutaj o takie przedmioty jak:

 • przede wszystkim urządzenia,
 • dodatkowo maszyny,
 • także oprogramowanie,
 • na koniec środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem nie każdy zezwala na takie wydatki).

Nietypowe KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Nakłady inwestycyjne, które wychodzą poza standardowy zakres limitów trzeba starannie umotywować. Takim przypadkiem będzie np. zakup komputera za 12.000,00 zł dla grafika lub programisty w przypadku limitu w regulaminie np. do 3000.

Nie możesz też pokryć też kosztów transportu – w szczególności miej to na uwadze przy zamówieniach przez Internet.

Przy ubieganiu się o dotacje pamiętaj o regule bezpośredniego związku nakładów z prowadzoną firmą. Dla zobrazowania, PUP nie przyzna Tobie dotacji na zakup ekspresu do kawy dla działalności związanej z prowadzeniem handlu internetowego.

Dofinansowanie PFRON: AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na początek trzeba wyjaśnić kwestie związane ze stopniem niepełnosprawności. Zainteresowane osoby regularnie zadają nam pytanie jaki jest wymagany stopień niesprawności, aby móc ubiegać się o dotacje na założenie działalności gospodarczej? Nie ma żadnego minimum w tej kwestii. Dotacja PFRON jest na wyciagnięcie ręki jeżeli posiadasz jakikolwiek status osoby niepełnosprawnej.

DOFINANSOWANIE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z URZĘDU PRACY

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

DOTACJA PUP KWOTA DOTACJI

Dofinansowanie na założenie działalności 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie.

 

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶youtube.com

PFRON DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kolejną możliwą ścieżką pozyskania środków na założenie działalności jest dofinansowanie PFRON. Jest ona dedykowana wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, ale także i w tej grupie społecznej jest wielu przedsiębiorczych osób.

Dofinansowanie PFRON NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: JAKIE KWOTY?

Dofinansowanie PFRON przysługuje w zdecydowanie wyższej kwocie niż tradycyjne dofinansowanie z Urzędu Pracy. Przewidziane górne widełki tej dotacji wynoszą aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dla przypomnienia osoba bezrobotna może otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jak otrzymać pomoc dla niepełnosprawnych PFRON na firmę? Poprzez odpowiednie przygotowanie dokumentacji i złożenie jej w Urzędzie Pracy.

DOTACJE UNIJNE DLA FIRM: DLA KOGO

Dofinansowania unijne na założenie działalności gospodarczej 2022 możemy podzielić ze względu na wiek przyszłych beneficjentów:

 • po pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (Regionalne Programy Operacyjne),
 • oraz dla osób przed 30 rokiem życia (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Dofinansowanie unijne dla firm z ww. programów występuje w każdym województwie. Cechą odróżniającą są terminy naborów o dotację na start działalności gospodarczej.

Dotacje unijne 2022 na rozpoczęcie działalności: JAKIE KOLEJNE WYMOGI

Oprócz wcześniej wymienionego podziału dotacje dla firm jednoosobowych kierowane są do osób, które przynależą do pewnych grup społecznych, m.in.:

 • po pierwsze, zarejestrowani w PUP,
 • następnie, bezrobotni niezarejestrowane w PUP,
 • także imigranci,
 • dodatkowo, reemigranci-Polacy, którzy byli za granicą przez co najmniej 6 miesięcy (bez przerwy),
 • co więcej, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny,
 • oraz tzw. ubodzy pracujący – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej,
 • a także, zatrudnieni na umowach krótkoterminowych,
 • czasami także pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Co więcej, Dotacje Unijne na otwarcie firmy przewidują dodatkowe punkty za określone cechy kandydata. Często bonusowe punkty otrzymujemy za :

 • przede wszystkim płeć: przeważnie kobiety otrzymują dodatkowe punkty,
 • następnie, stopień wykształcenia: im niższe, tym więcej punktów przy naborze o dotację,
 • a także, udokumentowany okres na bezrobociu: osoby długotrwale bezrobotne (przez co najmniej 12 miesięcy) otrzymują premie,
 • dodatkowo za stopień niepełnosprawności.

Dofinansowania Unijne na założenie działalności gospodarczej: GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Główną instytucją, która może dysponować środkami w ramach programów unijnych, jest urząd pracy. Ten typ dotacji opisałem dla Ciebie w serii wpisów. Jednak dotacje unijne z urzędu pracy nie do końca są tym czego większość zainteresowanych oczekuje.

Szukając instytucji, które dysponują takimi środkami warto sprawdzić organizacje pozarządowe oraz instytucje szkoleniowe. Listę tych podmiotów możesz znaleźć w wyszukiwarce dotacji. Jeśli nie wiesz, jak odszukać dotacji na start, możesz skontaktować się z Punktem Informacji Funduszy Europejskich dla Twojego województwa. Punkty te wskażą Ci aktualne dofinansowanie unijne.

DOTACJE UNIJNE NA ZAŁOŻENIE FIRMY 2022: Z CZEGO SIĘ SKŁADAJĄ

Dotacje unijne 2022na start firmy składa się z 3 części:

 • przede wszystkim jednorazowej dotacji na utworzenie Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • następnie doradztwa i szkolenia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
 • na końcu, comiesięcznego wsparcia w postaci dotacji pomostowej (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2500 zł).

Suma korzyści z programu dotacje unijne na założenie działalności często oscyluje między 38 000 a 50 000 zł.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ: KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy.

Jest to najbardziej interesującą kwestią dla Ciebie będzie przeznaczenie otrzymanych środków.

Z reguły dotacje unijne wskazują, aby środki były przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Z omawianego dofinansowania bez ograniczeń można sfinansować zakupy o charakterze inwestycyjnym. Głównie chodzi tutaj o takie pozycje jak:

 • urządzenia,
 • maszyny,
 • oprogramowanie,
 • środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem nie każdy zezwala na takie wydatki).

Dotacje unijne 2022 na rozpoczęcie działalności: NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na czynsz,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

 

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶youtube.com

LGD Dotacje: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA, CO TO?

Lokalna Grupa Działania to instytucja zrzeszająca lokalne organizacje i mieszkańców gmin. Jedną z ich misji jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolnictwa czy turystów. Realizują te zadania poprzez cele dotyczące podnoszenia przedsiębiorczości lokalnej.

DOTACJE Z LGD: ILE ŚRODKÓW MOŻNA POZYSKAĆ?

Zaczynamy z wysokiego „C”. LGD dotacje 2022 są w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe oraz prace remontowo-budowlane.

DOTACJE LGD: KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy w formie dofinansowania na rozpoczęcie działalności jest meldunek na terenie, wchodzącym w obręb terytorialny działalności LGD. Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania. Instytucja wspiera obszary o ludności do 20 tys. mieszkańców.

LGD Dotacje 2022: OPINIE

Czy warto starować o dotacje z LGD? To zależy zawsze od Twoich potrzeb, statusu na rynku pracy, przeznaczenia środków, czy terminu, w którym chcesz rozpocząć działalność.

Po pierwsze w odróżnieniu od dofinansowania z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji.

Kolejną różnicą jest bardziej rozbudowana dokumentacja. Druki na szczęście są jednolite dla CAŁEJ POLSKI, co jak wiesz w przypadku Urzędów Pracy nie jest praktyką. Wniosek pod dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania sporządzasz na drukach opracowanych przez ARiMR.

Na koniec, dokumentacja jest bardziej wymagająca niż ta z Urzędu Pracy. Wnioski muszą być bardzo szczegółowo opisane. Co wielu osobom nastręcza trudności. Dodatkowo wniosek wymaga wielu załączników w postaci zaświadczeń, czy ofert cenowych.

LGD DOTACJE: LOKALNE KRYTERIA WYBORU?

Każda Lokalna Grupa Działania kieruje się własnymi kryteriami w przyznawaniu punktów. W większości przypadków biznesplan firmy otrzyma dodatkowe punkty za:

 • Po pierwsze, indywidualne doradztwo/konsultację przeprowadzone w siedzibie LGD (dosłownie wystarczy jedno 10 min. spotkanie),
 • dodatkowo, stworzenie miejsc pracy więcej niż dla samego wnioskodawcy,
 • także, pomoc osobom defaworyzowanym, np. osobom bezrobotnym (w tym długoterminowo), powyżej 50 lub poniżej 26 roku życia, z niepełnosprawnościami
 • często za wykorzystanie produktów lokalnych,
 • co więcej oznaczenie informacji o wsparciu finansowym przez LGD,
 • na sam koniec innowacyjność (lokalna wystarczy ) i/lub rozwiązania w zakresie ekologii.

Dofinansowanie z Lokalnej Grupy działania: PROCEDURA

Pierwszym krokiem jest ogłoszenie naboru. Lokalna Grupa Działania mniej więcej 14 dni przed naborem informuje oficjalnie o dacie naboru, który z reguły trwa podobny okres.

Po zakończeniu naboru wnioski będą oceniane i weryfikowane pod katem formalnym na dwóch szczeblach:

 • pierwszy to Lokalna Grupa Działania,
 • ostatni to Urząd Marszałkowski.

WAŻNE. Na każdym etapie weryfikacji możesz zostać poproszony o dokonanie zmian/korekt wniosku. Będziesz miał ściśle określony czas na to.

 

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na ▶youtube.com

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: NAJWYŻSZA DOTACJA NA START

Z obecnie dostępnych funduszy UE na start działalności gospodarczej to ARiMR oferuje największą kwotę dotacji na. Duża kwota wymusza też skompilowany regulamin. Progi premii z poprzedniego naboru raczej zostaną utrzymane. Wysokość wsparcia premia na działalność pozarolniczą zależy od zatrudnienia:

 • po pierwsze 150000 zł: samozatrudnienie,
 • dalej, 200000 zł: właściciel oraz 1 pracownik na pełny etat,
 • lub 250000 zł właściciel oraz min. 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI: MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA KWOTY PREMII PO UZYSKANIU DECYZJI

Jedynym z warunków dotacji jest utrzymanie miejsca pracy przez minimum 2 lata od otrzymania drugiej transzy premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności. Na szczęście nawet po uzyskaniu decyzji pozytywnej możesz zmniejszyć liczbę planowanych do zatrudnienia pracowników. Oczywiście stracisz otrzymane punkty za dodatkowe miejsce pracy, jednak może uchronić Twoją działalność od braku rentowności.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ ARIMR: UDZIAŁY W SP. Z O.O.

Na szczęście od 2020 roku beneficjent może być udziałowcem spółek kapitałowych.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022 ZOBOWIĄZANIE

Wnioski z naboru 2020 w większości zostały już zweryfikowane. Nie mniej emocji budzi tegoroczna Premia na pozarolniczą działalność. Potencjalni Wnioskodawcy coraz częściej zadają pytania o obowiązki jakie Premia na pozarolniczą działalność narzuca na nich. Zebrałem w tym artykule te najczęściej powtarzające się, które trafiają do nas. Jeżeli też przygotowujesz się do naboru Premia pozarolnicza 2022, to informacje tutaj zawarte bardzo przydadzą Ci się pod kątem planowania własnej firmy. Wpis Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022 zobowiązania pomoże Ci poznać wszystkie pułapki i wyzwania.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022 ZOBOWIĄZANIA: JAK DŁUGO PROWADZIĆ FIRMĘ

Jeżeli jesteś beneficjentem dotacji premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej musisz nie tylko otworzyć firmę, ale także ją utrzymać. Okres przez jaki musisz prowadzić firmę na plusie wynosi 5 lat od dnia, w którym otrzymasz pierwszą ratę dotacji.

Nie dopuszcza się tutaj wyjątków. Pamiętaj, że czasowe zawieszenie działalności pozarolniczej nie jest dopuszczane nawet podczas niezdolności do pracy.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022: PRACOWNICY

Jeżeli w biznesplanie wskazałeś stworzenie dodatkowych miejsc pracy to przysługuje Ci zwiększona kwota premii (nawet 250 000 zł). Oprócz zwiększonej kwoty dotacji otrzymasz także dodatkowe punkty rankingowe za pracowników, które pomogą Ci otrzymać wyższe miejsce wśród wnioskodawców:

 • po pierwsze, 1 dodatkowe miejsce pracy: 5 punktów,
 • co więcej, 2 dodatkowe miejsca pracy: 6 punktów,
 • dalej, 3 miejsca lub więcej: 7 punktów.

Ważnym odnotowania jest fakt, że miejsca pracy to także częściowe etatu. By otrzymać drugą transzę premii na pozarolniczą działalność będziesz musiał okazać potwierdzenie tego faktu.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ PODWÓJNY KRUS

Czasu do rozpoczęcia naboru Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest coraz mniej. Często trafiają do nas klienci, którzy zastanawiają się, czy mogą zostać na KRUS, gdy otrzymają premię ARiMR. Ze względu na znaczenie tego tematu rozbierzemy go na czynniki pierwsze. Głównym pytaniem przyszłych beneficjentów naboru premia ARiMR PROW 2014-2020 powinno być „czy warto być na podwójnym KRUS”?

PREMIA NA DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ: KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOTACJE NA FIRMĘ

Jest wiele wymagań, które należy spełnić, by móc ubiegać się o dotacje na firmę ARiMR. Jednym z nich jest okres podleganiu ubezpieczeniu rolników. O Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022 może ubiegać się osoba fizyczna, która podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie  jako:

 • po pierwsze rolnik,
 • także małżonek rolnika
 • lub domownik rolnika

nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

PREMIA POZAROLNICZA: CZY TRZEBA PRZEJŚĆ NA ZUS

Niestety tak. Można to opóźnić. Jak?  Dokładna data przejścia na ZUS nie został narzucona od razu. Można to przeciągnąć do momentu złożenia wniosku o II transzę dotacji. Pytanie, czy warto? Zaraz przeanalizujemy całość zagadnienia.

PREMIA ARIMR: KIEDY NA ZUS

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy w ramach programu premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności masz 9 miesięcy na założenie działalności oraz złożenie wniosku o pierwszą płatność pomocy.  Działalność pozarolniczą musimy utrzymać 5 lat od dnia wypłaty I raty.

Moment przejścia na ZUS można przesunąć przed złożeniem wniosku o II ratę. Może to oznaczać, że na ZUS będziemy około 3 lata. Zaraz przeanalizujemy pod jakimi warunkami.

PREMIA POZAROLNICZA: PODWÓJNY KRUS LIMIT PODATKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł. W roku 2020 obejmował limit przychodów pod podwójny KRUS w wysokości 3504 zł. Mamy zatem informacje o granicznej wysokości podatku, który możemy zapłacić pozostając na podwójnym KRUS.

WAŻNE: Według ostatnich interpretacji, osoby korzystające z podwójnego KRUS tracą możliwość skorzystania z obniżonych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców. Po okresie na podwójnym KRUS przechodzą na duży ZUS. Więcej znajdziesz tutaj.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: CZY FIRMA MUSI GENEROWAĆ ZYSK

ARiMR finansuje operacje, które są uzasadnione pod względem ekonomicznym. Prognoza  finansowa musi wskazać, że od roku następującego po roku, w którym wnioskodawca planuje złożenie wniosku o płatność I raty, działalność pozarolnicza będzie rentowna. Oznacza to nadwyżkę przychodów nad kosztami.

DOFINANSOWANIE DLA BEZROBOTNYCH: JAK OTRZYMAĆ DOTACJE

Jest to najszerszy katalog dla potencjalnych beneficjentów. Większość z wcześniej wskazanych funduszy UE skierowana jest dla osób bezrobotnych. Z pewnymi różnicami. Tak jak dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy, a także fundusze UE (RPO, POWER) wymagają bezwzględnie posiadania statusu osoby bezrobotnej, tak dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania (dotacje LGD) już nie. Możesz ubiegać się o tej środki nawet, gdy jesteś osobą pracującą. Dotacje LGD czasami jednak przewidują dodatkowe punkty za taki status (przynależność do grup defaworyzowanych).

DOFINANSOWANIE DLA ROLNIKA: POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

W 2021 roku był prowadzony nabór w programie premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Czy w 2022 roku będzie kontynuowany nabór na start nie wiadomo. Jest szansa, że zastąpi go alternatywny program. Tutaj status osoby bezrobotnej jest umowny, ponieważ beneficjenci nie utrzymują się z pracy na umowy zlecenie (powyżej minimalnego wynagrodzenia), czy umowy o prace. Są rolnikami lub domownikami. Często pozostają bez realnego źródła dochodu. Śledź wpisy na Biz Planner Dotacje, by dowiedzieć się, czy ARiMR poinformuje o naborze w 2022 roku.

DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2022: KWOTY DOTACJI

Jednorazowe środki na podjęcie działalności z Urzędu Pracy wahają się od 4-krotności do 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w sektorze. Wartość wynagrodzenia ulega zmianom. Informacje o jego wysokości znajdziesz na stronie urzędów pracy – przeważnie informacja jest na samym dole portalu dofinansowanie pup.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich UE wynosić może maksymalnie 6-krotność średniego wynagrodzenia. Z reguły beneficjenci mogą liczyć na fundusze na start w granicy 23 000– 27 000 zł. Wyróżnikiem programów RPO czy POWER (dotacje unijne na start firmy) jest pomostówka. To comiesięczna pomoc pieniężna na bieżące koszty firmy. Z reguły można otrzymać od 1 000 do 2 100 zł miesięcznie. Przyznawana jest na okres od 6 do 12 miesięcy działalności. Reasumując: dotacja unijna na firmę może przyznać wsparcie nawet 50 000 zł.

Lokalne Grupy Działania rozdzielają dofinansowanie na start działalności od 50 000 do 100 000 zł. Ta dotacja na rozpoczęcie działalności 2022 wysyłana jest w 2 transzach. Odpowiednio:

 • pierwsza to 80% wartości funduszy,
 • a po zrealizowaniu zapisów biznesplanu pozostałe 20% kwoty dotacji.

Premia na pozarolniczą działalność gospodarczą to zdecydowanie najwyższe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy ogłoszą nabór w 2022 roku zobaczymy, jednak warto z tego miejsca zapoznać się chociaż z podstawowymi informacjami na temat programu ARiMR. Wnioskodawca może otrzymać od 150 000 do 250 000 zł funduszy UE w zależności od zakładanego zatrudnienia. W 2022 może nie być realizowany. Śledź na bieżąco wpisy na Biz Planner Dotacje – na pewno poinformuję Cię o naborach.

TWÓJ POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: KIEDY OTRZYMASZ DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE FIRMY?

Tutaj są zdecydowanie największe różnice.

Dotacje na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy jest rozstrzygane przeważnie do 30 dni od zakończenia naboru lub przyjęcia wniosku (nabory ciągłe). Dotacje na start działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich charakteryzują się decyzjami się między 2 a 3 miesiącami.

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach funduszy z Lokalnej Grupy Działania, a także Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności (nie wiadomo, czy będzie w 2022) następuje w przeciągu od 6 do 8 miesięcy. Im wyższe dotacje na start firmy, tym dłuższe i szczegółowe procedury weryfikacji wniosków o dofinansowanie.

FUNDUSZE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 2022: KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności mają szeroki katalog przeznaczenia. Koszty kwalifikowane to m.in..:

 • przede wszystkim, aktywa trwałe takie jak:  pojazdy, laptopy komputery, urządzenia wielofunkcyjne, czy elektronarzędzia,
 • następnie, środki obrotowe, m.in. materiały (występują ograniczenia: sprawdź w linkach dotyczących dotacji),
 • także, marketing i  reklama, dla przykładu: strona www, ulotki (także są limity lub wyłączenia).

To na co dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być wydane zależy od regulaminu.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane opisałem na blogu w serii wpisów poświęconej dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

DOFINANSOWANIE DLA NOWYCH FIRM: UWAŻAJ

Niestety, nie wszystkie programy pozwolą na zakup przedmiotów używanych. Dofinansowanie na założenie działalności PUP oraz dotacje UE pozwolą Ci na zakup używanych przedmiotów. Z reguły możesz spotkać się z ograniczeniami kwotowymi lub procentowymi, jednak finalnie otrzymasz zgodę.

Kosztami kwalifikowanymi:

 • Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności
 • oraz Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania

to tylko nowe środki trwałe. Może być to minus tych form pieniędzy na start, jednak pamiętaj, że są to największe dotacje na start firmy.

Jeżeli ten wpis był dla Ciebie wartościowy albo znasz kogoś, kto powinien go przeczytać, to będę wdzięczny, jeśli podzielisz się z nim tym materiałem. Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści fan page lub mojego bloga.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach o dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Pomogliśmy setkom klientów. Zobacz OPINIE KLIENTÓW

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

 

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com