DOTACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAŁOŻENIE FIRMY 2024

Osoby niepełnosprawne coraz częściej zaczyna własne działalności gospodarczej. W przeważającej części firm niezbędne są nakłady inwestycyjne na sfinansowanie potrzebnego wyposażenia. Niestety, z reguły przyszli Wnioskodawcy nie mają wiedzy o jakie Dotacja dla niepełnosprawnych na założenie firmy 2024 mogą się ubiegać. W tym wpisie przedstawię Wam możliwości ubiegania się o dotacje na start dla osób niepełnosprawnych.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych: PODSTAWY

Na początek trzeba wyjaśnić kwestie związane ze stopniem niepełnosprawności. Zainteresowane osoby regularnie zadają nam pytanie jaki jest wymagany stopień niesprawności, aby móc ubiegać się o dotacje na założenie działalności gospodarczej? Nie ma żadnego minimum w tej kwestii. Dotacja dla niepełnosprawnych na założenie firmy 2024 jest na wyciagnięcie ręki jeżeli posiadasz jakikolwiek status osoby niepełnosprawnej.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych: DOTACJE NA START DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2024?

Osoby niepełnosprawne mają wiele możliwości ubiegania się o środki na założenie działalności gospodarczej. Jednak gdzie szukać informacji o naborach o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024. Do dostępnych rozwiązań należą m.in.:

Dotacja dla niepełnosprawnych na założenie firmy 2024 z urzędu pracy

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja dla niepełnosprawnych na założenie firmy 2024 z PUP: KWOTA DOTACJI

Dofinansowanie na założenie działalności 2024 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie.

PFRON dofinansowanie do działalności gospodarczej

Kolejną możliwą ścieżką pozyskania środków na założenie działalności jest dofinansowanie PFRON. Jest ona dedykowana wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, ale także i w tej grupie społecznej jest wielu przedsiębiorczych osób.

Dofinansowanie z PFRON na założenie działalności gospodarczej: JAKIE KWOTY?

Dofinansowanie PFRON przysługuje w zdecydowanie wyższej kwocie niż tradycyjne dofinansowanie z Urzędu Pracy. Przewidziane górne widełki tej dotacji wynoszą aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dla przypomnienia osoba bezrobotna może otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jak otrzymać pomoc dla niepełnosprawnych PFRON na firmę? Poprzez odpowiednie przygotowanie dokumentacji i złożenie jej w Urzędzie Pracy.

Dofinansowanie z PFRON na firmę vs dotacje na założenie działalności z PUP

Jest to bardzo podobna forma wsparcia co wcześniej wspomnianego dofinansowania z Urzędu Pracy. W tym artykule przedstawię dla Ciebie główne cechy wyróżniające od wcześniej wspomnianego dofinansowania.

Dotacje unijne dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie unijne dla firm jednoosobowych podzielone jest na dwie kategorie wiekowe:

 • po pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (Regionalne Programy Operacyjne),
 • oraz dla osób przed 30 rokiem życia (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Dofinansowanie unijne dla firm z ww. programów występuje w każdym województwie. Cechą odróżniającą są terminy naborów o dotację na start działalności gospodarczej.

DOTACJE UNIJNE DLA FIRM: Z CZEGO SIĘ SKŁADAJĄ

Dofinansowanie unijne na start firmy składa się z 3 części:

 • przede wszystkim jednorazowej dotacji na utworzenie Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • następnie doradztwa i szkolenia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
 • na końcu, comiesięcznego wsparcia w postaci dotacji pomostowej (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE unijne dla niepełnosprawnych?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE dla osób niepełnosprawnych?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

DOFINANSOWANIE Z LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość. Często osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dodatkowe punkty w konkursie za przynależenie do grupy defaworyzowanej.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

DOFINANSOWANIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA: JAKIE KWOTY?

Tutaj czeka Cię miłe zaskoczenie.

Kwoty dotacji w 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Mam nadzieję, że wiedza na temat programu pod dofinansowanie na założenie działalności pozwoli Ci wybrać ten właściwy. Będę wdzięczny za udostępnianie treści moich wpisów. Pomoże mi to dotrzeć do większej liczby potrzebujących pomocy osób..

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com